FAQ

 

Here, you will probably find the answer to your question about our exams quickly. Of course you can always give us a call, we will be happy to help you.

General

 • Wat betekent CBT-examen?

  De afkorting CBT staat voor Computer Based Testing. Bij CBT-examens beantwoord je de vragen op een pc of tablet. 

  You always see one question you answer, then you move on to the next question. You can mark a question you can't answer directly and skip it until you've answered all the other questions. When you are ready, you can finalise the exam. You will then be able to immediately see whether you have passed the exam, or whether you need to take the exam again. 

  Bij de meeste CBT-examens kun je ook kiezen voor een “voorlees examen”. Je moet je dan wel aanmelden voor een voorleesexamen. Bij VCA en SOG-examens zijn de meeste talen als voorleesexamen beschikbaar. Alle vragen en (de meeste) antwoorden worden voorgelezen. Bij sommige vraagtypes kunnen de antwoorden helaas niet worden voorgelezen. 

 • Can I view my exam?

  For a number of exams administered by PBNA, it is possible to inspect the exam at our office on a mutually agreed date. Download the inspection form which also contains the inspection rules.

  Want to know which questions you answered incorrectly? After completing the exam, you can immediately see which questions you did not answer correctly. 

 • Can I order a security passport at PBNA?

  No, this is, unfortunately, not possible. You can only order the Safety Passport or the Personal Safety Logbook at Safetylogbook.

 • I can't be at the exam. Now what?

  Wil je een open-inschrijvingexamen annuleren? Dan kan dit tot 24 uur voor het examen kosteloos, daarbinnen worden de volledige examenkosten doorbelast. 

  Do you want to cancel an in-company exam ? No charge up to one week before the exam. If you cancel your exam between 1 and 7 days before the exam date you will be charged € 40,- to cover the costs of the exam leader. For cancellations within 1 day € 80,- will be charged to cover the costs of the exam leader.

   

   

 • I have dyslexia. Does PBNA offer separate exams for this?

  VCA:

  Yes, for VCA-exams you can choose a B-VCA read-aloud exam. With the VCA-reading exams, all questions are read aloud, but unfortunately with some new question types not all answers displayed! Candidates can have this read to them as many times as they feel necessary. The exam includes 40 questions and a maximum of 75 minutes is available for this purpose. The B-VCA reading exam can be taken in (almost) all EU languages.

  You can watch a demonstration of the VCA exam via computer here. As you can see there, each question and corresponding answers will appear on the screen one by one, so you can concentrate well on each question. Our examiner will help you log in.

  Unfortunately, the VOL-VCA and VIL-VCU exams are not allowed as read-aloud exams.

  SOG:

  Ook van de SOG-theorie-examens in een voorleesvariant beschikbaar.

  Other exams such as ATEX, IECEx, NEN 3140 and F-gases:

  Een kandidaat met dyslexie kan bij PBNA-examen doen, waarbij extra mogelijkheden worden geboden die aansluiten bij de beperking. Neem voor meer informatie contact met ons op via telefoonnummer (078) 62 53 889 of via [email protected].

 • How can I login to the PBNA website?

  PBNA heeft speciaal voor haar vaste klanten een portaal gelanceerd. Via jouw eigen portaal kun je snel en eenvoudig examens reserveren.
  Met het portaal kom je in een eigen bestelomgeving en dat biedt onder andere de volgende voordelen:

  • Order exams quickly and easily
  • 24/7 examens regelen, op alle dagen van het jaar
  • Register candidates up to 7 hours prior to the exam
  • Create and manage your own exam locations
  • See results as soon as they are known

  Samenvattend: 24/7 beschikbaar, meer gemak, meer inzicht en last minute inschrijven. Wil je ook gebruikmaken van het PBNA-Portaal? Kijk hier voor het aanmelden

  Er zijn natuurlijk geen kosten aan verbonden. Je kunt direct beginnen!

Meer over ATEX

 • Wat is explosieveiligheid?

  Explosieveiligheid is het beschermen van de omgeving, medewerkers en installaties in een explosiegevaarlijke omgeving. Explosiegevaar is aanwezig zodra een mengsel van lucht en een brandbare stof (in de vorm van gassen, dampen, nevels of stof) onder atmosferische omstandigheden wordt ontstoken en na ontsteking uitbreidt, totdat alle brandbare stof verbrand is.

 • Wat is een explosieveiligheidsdocument?

  In het explosieveiligheidsdocument (EVD) staat vastgelegd welke risico’s er binnen het bedrijf zijn op het gebied van explosiegevaar en welke maatregelen er getroffen worden om die risico’s te beperken.

 • Wat is ATEX?

  ATEX staat voor “ATmosphères EXplosibles” en is de Europese regelgeving voor explosiegevaarlijke omgevingen. ATEX bestaat uit meerdere richtlijnen die aangeven waaraan apparatuur en middelen moeten voldoen die zich in een explosiegevaarlijke zone bevinden, en richtlijnen voor de bescherming van medewerkers in explosiegevaarlijke zones.

 • Hoe weet je of jouw bedrijf onder ATEX valt?

  Of jouw bedrijf onder ATEX valt, hangt af van het aanwezig zijn van explosieve atmosferen. Met een analyse beoordeel je of er ontvlambare gassen, dampen, nevels of stoffen aanwezig zijn in het bedrijf. Op basis van die analyse kan het bedrijf ingedeeld worden in ATEX-zones. Deze zonering geeft aan hoe groot het explosiegevaar is.

  Als uit de analyse blijkt dat er geen explosiegevaar aanwezig is, dan valt dit gebied buiten de ATEX-zoneclassificatie en wordt het niet als een ATEX-zone beschouwd. Dit betekent dat de specifieke eisen en maatregelen die de ATEX-richtlijnen voorschrijven voor explosiegevaarlijke zones hier niet van toepassing zijn.

  Het uitvoeren van een risicoanalyse is verplicht als er in een bedrijfsproces gebruikgemaakt wordt van ontvlambare gassen en vloeistoffen, of als er nevels en stof aanwezig is.

Meer over ATEX-examens

 • Welk ATEX-examen moet ik doen?

  Welk ATEX-examen voor jou geschikt is, hangt af van jouw functie en de verschillende ATEX-zones waarin je werkzaam bent.
  Na een explosieveiligheidsanalyse wordt het explosieveiligheidsdocument opgesteld. Daarin staat vermeld hoe medewerkers opgeleid moeten worden om de juiste kennis op te doen om veilig te werken in deze zones.

 • Waarin verschillen ATEX-examens van IECEx-examens?

  In de ATEX-examens wordt geëxamineerd op de Europese wet- en regelgeving op het gebied van explosieveiligheid. Deze is minder uitgebreid dan de wet- en regelgeving waar je vanuit IECEx van op de hoogte moet zijn.

  Dat maakt een ATEX-examen minder uitgebreid, de examenstof is ook minder zwaar. ATEX-examens duren over het algemeen korter dan IECEx-examens en het slagingspercentage van de ATEX-examens ligt hoger dan het slagingspercentage voor IECEx-examens.

 • Kan ik controleren of een persoon ATEX-gecertificeerd is?

  Nederlands kent (nog) geen centraal register waarin ATEX- of IECEx-certificering van personen is vastgelegd.
  Wordt een ATEX-examen succesvol afgerond, dan wordt dit wel opgenomen in het PBNA-diplomaregister.

 • Is een ATEX-examen verplicht?

  Nee, een ATEX-examen is niet verplicht.
  Een bedrijf moet aantoonbaar maken dat medewerkers op de hoogte zijn van hoe zij veilig kunnen werken in een explosiegevaarlijke omgeving. Het ATEX-examen maakt dit aantoonbaar, al is certificering niet wettelijk vereist.

 • Hoe zijn de ATEX-examens samengesteld?

  De ATEX-examens zijn gebaseerd op de IECEx-examens. Sinds 2019 is PBNA erkend als IECEx 05 certificatiebureau voor het certificeren van personen die werkzaam zijn in explosiegevaarlijke omgevingen. ATEX-examens zijn gebaseerd op de IECEx-examinering, maar met een commissie van Nederlandse experts op het gebied van explosieveiligheid aangepast aan de situatie zoals deze bij de meeste Nederlandse bedrijven van toepassing is.

About IECEx exams

Over SOG-examens

 • Welk identiteitsbewijs moet ik tonen bij een VCA- of SOG-examen?

  Alleen in Nederland officieel geldige identiteitsbewijzen zijn geldig binnen het VCA en SOG-stelsel. Dit zijn de geldige ID-bewijzen:

  • A valid passport or a valid foreign travel document;
  • A valid identity card, aliens document or aliens pass issued by a Dutch government agency;
  • Een geldig rijbewijs afgegeven door een overheidsinstantie binnen de EER landen (mits voorzien van pasfoto).

  De geldigheidsduur van een identiteitsbewijs mag op de examendatum niet zijn verlopen. De SSVV heeft een tijdelijke dispensatie voor verlopen Nederlandse rijbewijzen verleend tijdens de Corona periode, zie het betreffende nieuwsartikel.  

  Candidates admitted to a detention centre who do not have proof of identity as described above must identify themselves by means of a (detention) declaration accompanied by a (recent and similar) photograph of the candidate.

  Zie voor meer informatie www.rijksoverheid.nl

 • What does SOG stand for?

  The abbreviation SOG stands for SSVV Training Guide. The SSVV is the owner of the VCA and SOG system. The SSVV has bundled instructions, training and education for risky tasks in the SSVV Training Guide (SOG). The range from the SOG is an addition to the VCA courses and includes the SOG exams, offered through PBNA.

 • In what languages are the SOG exams available?

  See this overview for the possible languages for the SSVV SOG exam.

   

   

About VCA exams

 • Welke VCA-examens zijn er?

  Het VCA-examen is een veel gevraagd examen in onder andere de Nederlandse industrie en bouwsector. Het systeem is in begin jaren ’90 ingevoerd in de petrochemie en sinds die tijd uitgewaaierd over bijna de gehele industrie. Meer dan 1.500.000 mensen hebben een VCA-diploma en zijn geregistreerd in het landelijk diploma register (CDR). Afgelopen jaren hebben meer dan 200.000 mensen een VCA-diploma behaald.

  Er zijn 3 VCA-diploma’s, namelijk voor:

  Onder de linkjes tref je meer informatie aan over deze examens.

 • Welk identiteitsbewijs moet ik tonen bij een VCA- of SOG-examen?

  Alleen in Nederland officieel geldige identiteitsbewijzen zijn geldig binnen het VCA en SOG-stelsel. Dit zijn de geldige ID-bewijzen:

  • A valid passport or a valid foreign travel document;
  • A valid identity card, aliens document or aliens pass issued by a Dutch government agency;
  • Een geldig rijbewijs afgegeven door een overheidsinstantie binnen de EER landen (mits voorzien van pasfoto).

  De geldigheidsduur van een identiteitsbewijs mag op de examendatum niet zijn verlopen. De SSVV heeft een tijdelijke dispensatie voor verlopen Nederlandse rijbewijzen verleend tijdens de Corona periode, zie het betreffende nieuwsartikel.  

  Candidates admitted to a detention centre who do not have proof of identity as described above must identify themselves by means of a (detention) declaration accompanied by a (recent and similar) photograph of the candidate.

  Zie voor meer informatie www.rijksoverheid.nl

 • What is the difference between the B-VCA exam and the B-VCA-Green exam?

  Het Basisveiligheid VCA Groen examen is gebaseerd op dezelfde eind- en toetstermen als die van het standaard Basisveiligheid VCA-examen. Het verschil is dat het Basis VCA Groen examen maximaal 20 ‘groen gekleurde’ vragen bevat die willekeurig over het examen verdeeld zijn. Geslaagde kandidaten krijgen hetzelfde diploma als kandidaten van een Basisveiligheid VCA-examen.

   

 • Wat betekent CBT-examen?

  De afkorting CBT staat voor Computer Based Testing. Bij CBT-examens beantwoord je de vragen op een pc of tablet. 

  You always see one question you answer, then you move on to the next question. You can mark a question you can't answer directly and skip it until you've answered all the other questions. When you are ready, you can finalise the exam. You will then be able to immediately see whether you have passed the exam, or whether you need to take the exam again. 

  Bij de meeste CBT-examens kun je ook kiezen voor een “voorlees examen”. Je moet je dan wel aanmelden voor een voorleesexamen. Bij VCA en SOG-examens zijn de meeste talen als voorleesexamen beschikbaar. Alle vragen en (de meeste) antwoorden worden voorgelezen. Bij sommige vraagtypes kunnen de antwoorden helaas niet worden voorgelezen. 

 • Wanneer ben ik voor het VCA-examen geslaagd?

  VCA does not work with scores. The caesura (the boundary between failing or passing) is determined according to the table below:

  Details of the VCA-exams:

  Exam: Maximum time: Number of questions: Max number of points: Passed at: At a minimum of:
  B-VCA 60 minutes 40 4,000 points 2,580 points 64,5%
  B-VCA (read aloud) 75 minutes 40 4,000 points 2,580 points 64,5%
  VOL-VCA 75 minutes 70 7,000 points 4,515 points 64,5%
  VIL-VCU 75 minutes 70 7,000 points 4,515 points 64,5%

   

   

   

 • Waar kan ik meer VCA-proefexamens vinden?

  VCA Infra has provided one mock exam to give an impression of the exam and what the exam looks like. No answers are provided here. Want to practice more? Go to the site: VCA Exam Training or buy a voucher for 5 or 10 trial exams .

 • Where can I find an overview of all scheduled exams?

  If you click on the link below to sign up for the exam, you can use filters (links) to quickly find the exam and exam location you want. You can also choose there whether you want to take the exam as soon as possible or in another month. Order your Open VCA exam here

  Determine your own planning?

  If you want to register an exam for a number of people from your company, it may be more economical to order a private exam. You set your own date, time and exam location and we take care of the exam. Order your VCA company exam here

 • My details are not registered correctly in the Central Diploma Register.

  If you earned the VCA or SOG diploma from PBNA, please contact PBNA at phone number 078-6253889, or send an email with your information to [email protected]. We will let you know how this can be resolved within 2 business days.

 • Kan ik een VCA-opleiding bij PBNA volgen?

  PBNA is een erkend en onafhankelijk examenbureau voor onder andere VCA, SOG, IECEx en ATEX. Wij verzorgen geen opleidingen. Wij nemen examens af voor een groot aantal VCA- en SOG-opleidingsinstituten en brengen je graag in contact met één van onze opleidingspartners. Bel met 078 – 62 53 889 en we helpen je verder.

  Als voorbereiding op je VCA-examen, kun je natuurlijk wel ons VCA-lesboek bestellen en online proefexamens gebruiken. Zie voor meer informatie deze pagina.

 • In which languages is it possible to take the VCA exam?

  Jaarlijks leggen ongeveer 200.000 kandidaten een VCA-examen af. De meeste kandidaten (meer dan 80%) doen dat in het Nederlands. Daarna volgen VCA-examens in het Pools, Engels, Roemeens, Turks of één van de andere talen.

  Click here for a current overview VCA in other languages.

 • Ik moet snel een VCA-diploma halen, wat kan ik doen?

  Choose Quick VCA and you can often take the exam within 48 hours, or even on the same day. See Quick SCC

  PBNA offers VCA exams in 19 languages in 50 locations. You can register alone or with a few colleagues.

 • Ik ben veiligheidskundige (MVK/HVK). Moet ik nog een VCA-diploma halen?

  De MVK- en HVK-diploma’s zijn gelijkwaardig aan de VCA-diploma’s, maar alleen als de houder van het diploma moet werken in een omgeving waar veilig werken wordt vereist. Vaak doen Veiligheidskundigen toch mee aan het VCA examen, omdat ze dan minder problemen “aan de poort” hebben bij bedrijven die VCA vereisen. Je staat met een MVK-HVK-diploma namelijk niet geregistreerd in het Centraal Diploma Register (CDR). 

 • I lost my VCA pass/diploma, can I order a duplicate?

  If you are in possession of a valid VCA or SOG diploma, this diploma will be listed in the CDR (Centraal Diplomaregister VCA). If a candidate unexpectedly loses the diploma, this entry in the Central Diploma Register will suffice. This is the only official source with which the validity of a diploma can be demonstrated.

  The page on VCA passes has all the information you need to order a new pass. You can also put the free digital pass on your cell phone.

 • How long does it take to receive my results and diploma?

  If you are taking an exam for VCA or SOG, you will, immediately after the exam, see whether you have passed. This is a provisional result. The official result will be reported to you or the client by e-mail within 3 days. Then, the official result will also be available via www.vca-uitslag.nl. Once you have passed, you can also view the free digital pass and secure it on your mobile phone.

  For other exams, you will receive the results within four weeks. The results will be communicated by e-mail and the diplomas will be sent the same day. We always send the diplomas to the client, this may be the training institute, the employer or you, as a candidate.

 • How can I prepare for the VIL-VCU exam?

  The VIL-VCU exam is 95% the same as the VOL-VCA exam. The VOL-VCA / VIL-VCU book covers all exam material for both exams. Read more about the VOL-VCA / ViL-VCU course material here.

 • How can I apply for an exam?

  Als je jezelf wilt aanmelden voor een examen, ga dan naar de planning. Je kunt via filters snel het gewenste examen en de examenlocatie vinden. Je kunt daar ook kiezen of je zo snel mogelijk of in een andere maand examen wilt doen. Bestel hier je Open VCA-examen

  Wil je een examen voor een aantal mensen uit jouw bedrijf aanmelden, dan kun je waarschijnlijk beter en voordeliger een besloten examen bestellen. Je bepaalt een datum, tijd en examenlocatie. Wij verzorgen het examen. Bestel hier direct je VCA-bedrijfsexamen

 • How can I login to the PBNA website?

  PBNA heeft speciaal voor haar vaste klanten een portaal gelanceerd. Via jouw eigen portaal kun je snel en eenvoudig examens reserveren.
  Met het portaal kom je in een eigen bestelomgeving en dat biedt onder andere de volgende voordelen:

  • Order exams quickly and easily
  • 24/7 examens regelen, op alle dagen van het jaar
  • Register candidates up to 7 hours prior to the exam
  • Create and manage your own exam locations
  • See results as soon as they are known

  Samenvattend: 24/7 beschikbaar, meer gemak, meer inzicht en last minute inschrijven. Wil je ook gebruikmaken van het PBNA-Portaal? Kijk hier voor het aanmelden

  Er zijn natuurlijk geen kosten aan verbonden. Je kunt direct beginnen!

VCA

 • Are there differences in VCA-exams by region or country?

  Ja. In Nederland en België wordt VCA toegepast. In Duitsland en enkele andere Europese landen geldt het SCC-systeem dat staat voor ‘Safety Certificatie Contractors’. Er zijn onderling wat verschillen in regelgeving, dat kan per land verschillen. Een Nederlands VCA-certificaat wordt doorgaans ook geaccepteerd in België, Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland en Frankrijk.

 • Are there VCA-exams during evenings or weekends?

  Yes, you can also take VCA-exam in the evening or on Saturday.

 • Are VCA exams available in languages other than Dutch and English?

  Ja, de examens zijn ook beschikbaar in andere talen. B-VCA is zelfs beschikbaar in 19 verschillende talen!

 • Are there VCA-courses I can take before the exam?

  There are many course providers. PBNA is an examination body and does not offer courses itself. However, we do help you prepare optimally for the VCA exam with the VCA books and mock exams. You can also order these at the same time as the VCA exam as a combination package.

 • Are there special exam locations available for people with disabilities?

  Do you have a physical disability? Please contact us, we will be happy to help you take the exam at a location convenient for you.

 • Are there practice exams available for VCA?

  Yes, you can take trial exams at several places. You can find a free trial exam here. Username: trial exam
  Password: trial exam. If you order a VCA-book from PBNA you will get another free trial exam.

  Finally, you can also order additional trial exams. Choose 5 or 10 extra trial exams and prepare well for your exam!

 • Are there restrictions on the number of times I can take a VCA exam?

  No. If you do not pass the VCA exam you can always reschedule an exam.

 • Who should take a VCA exam?

  A VCA exam is designed for people who work in occupations where safety is important, such as construction sites or factories. These are often places where you work with dangerous machinery or materials. The exam is specifically for employees, supervisors and self-employed workers to demonstrate that they know how to work safely and how to prevent accidents.

 • Welke VCA-examens zijn er?

  Er zijn drie hoofdtypen examens: B-VCA, VOL-VCA en VIL-VCU. Daarnaast zijn er nog een aantal varianten. Zo is er ook een examen B-VCA-Groen, speciaal voor mensen die in groene sector werken, zoals hoveniers, bosbouwers, en medewerkers in de landschapsverzorging. Deze variant van het VCA-examen is aangepast aan de unieke risico’s en veiligheidssituaties die men in deze specifieke sector kan tegenkomen.

  In addition, there are several variations on the exams. For example, you can take exams in many different languages or choose a read-aloud exam. This variant is also convenient for people with dyslexia. You get 75 minutes instead of 60 minutes for a B-VCA exam.

 • What topics are covered in a VCA exam?

  A VCA exam covers various topics focused on safety, health and environment (HSE) in the workplace. Read more about the contents of: VCA-basic, VOL-VCA and VIL-VCU.

 • What identification do I need to take a VCA exam?

  Bring a valid form of identification to the VCA exam. This can be a passport, identity card or driver's license. You cannot participate in the exam without valid identification. So don't forget it!

 • What are the cancellation requirements for a VCA exam?

  You can cancel the exam up to 24 hours before the start of the exam. If you wish to cancel within 24 hours before the exam, you will be charged the full exam fee.

  Wil je een bedrijfsexamen annuleren? Dat kan tot 1 week voor aanvang van het examen. Bij annulering tussen de 1 en 7 dagen voor aanvang wordt 40,- per examen in rekening gebracht. Annuleer je binnen 24 uur voor aanvang, dan wordt 80,- per examen in rekening gebracht. Zie ook de algemene voorwaarden.

 • Wat zijn de adresgegevens van de VCA-examenlocaties?

  When scheduling your exam, you can choose an exam location. After booking the exam you will receive all the details by email.

 • What should I bring to the VCA exam?

  In addition to your ID, you will also need your proof of registration. Nothing else is required. The exams are administered digitally. Phones are not allowed.

 • What should I do if I lose my VCA certificate?

  Je kunt een duplicaat diploma aanvragen. Let op dat hier kosten wel aan verbonden zitten. Vraag een duplicaat diploma aan.

 • How much does it cost to get your VCA certificate?

  The cost depends on the choices you make. How do you want to prepare for the exam and which exam do you want to take?
  We have listed the costs for you on the page: VCA-certificate costs

 • What is the difference between VIL-VCU and other VCA exams?

  VIL-VCU is een speciaal examen voor mensen die bij uitzendbureaus werken en die uitzendkrachten naar werkplekken sturen. Dit examen leert hen over veiligheid en gezondheid, zodat ze ervoor kunnen zorgen dat de uitzendkrachten veilig werken. Het VIL-VCU-examen gaat ook over hoe je ervoor zorgt dat anderen veilig werken.

 • What is the difference between the B-VCA exam and the B-VCA-Green exam?

  Het Basisveiligheid VCA Groen examen is gebaseerd op dezelfde eind- en toetstermen als die van het standaard Basisveiligheid VCA-examen. Het verschil is dat het Basis VCA Groen examen maximaal 20 ‘groen gekleurde’ vragen bevat die willekeurig over het examen verdeeld zijn. Geslaagde kandidaten krijgen hetzelfde diploma als kandidaten van een Basisveiligheid VCA-examen.

   

 • What is the difference between B-VCA and VOL-VCA?

  B-VCA staat voor Basisveiligheid VCA en is vooral voor werknemers die op de werkvloer met veiligheid te maken hebben. Het leert hen over basisveiligheid en hoe ze zichzelf en anderen veilig kunnen houden. VOL-VCA, wat staat voor Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden, is voor mensen die leidinggevenden. Dit examen gaat dieper in op veiligheid en leert hen hoe ze een veilige werkomgeving voor hun team kunnen maken.

 • Wat is het VCA-register?

  Alle VCA-certificaten worden vastgelegd in het VCA-register. Ook wel de VCA-bank genoemd. Via het VCA-register kun je opzoeken of een persoon of bedrijf VCA-gecertificeerd is. Je kunt het VCA-register ook gebruiken om te controleren hoelang jouw certificaat nog geldig is.

 • What is the purpose of a VCA exam?

  VCA-exams test whether you know how to work safely. The exams are designed to ensure that workers, supervisors and contractors in high-risk industrial environments such as construction, manufacturing and engineering services have essential safety, health and environmental knowledge. This helps reduce workplace accidents and creates a safer work environment.

 • Wat is een VCA-voorleesexamen?

  In this exam, the questions and answer options are read aloud by a computer. This helps if you have dyslexia, for example, or if reading is just difficult for you. You also get some extra time to answer the questions. The read-aloud exam ensures that everyone gets a fair chance to pass their VCA certificate.

 • What is an individual VCA exam?

  An individual exam is also called an open exam. This means that you take the exam independently at a VCA-exam location.

 • What is a passing score for the VCA exam?

  For all exams, you must answer at least 64.5% of the questions correctly to pass.

 • What is a passing score for the VCA exam?

  For all exams, you must answer at least 64.5% of the questions correctly to pass.

 • What is the validity period of a VCA-reading exam?

  The validity period of the pre-reading exam is the same as the regular VCA exam. The exam is valid for 10 years.

 • Wat is de beste voorbereiding op het VCA-examen?

  De beste voorbereiding verschilt van persoon tot persoon. Over het algemeen ligt het slagingspercentage het hoogst van de kandidaten die een VCA-cursus hebben gevolgd.

 • What happens after I receive my VCA certificate?

  Jouw certificaat wordt opgenomen in het VCA-diplomaregister (CDR). Dit maakt het voor werkgevers makkelijker om te controleren of je in het bezit bent van een geldig VCA-certificaat. Je kunt ook zelf het register raadplegen om op te zoeken tot wanneer jouw certificaat geldig is.

 • What happens if I fail the VCA exam?

  Na afronding van het examen kun je direct inzien welke vragen je niet goed hebt beantwoord. Bekijk de fout-beantwoorde vragen. Plan opnieuw een examen in, en herhaal de lesstof. Je kunt er ook voor kiezen om alsnog een VCA-cursus te volgen.

 • What does VCA mean?

  VCA stands for Safety, Health and Environment Checklist Contractors. The checklist is a questionnaire developed as a screening system. The "contractors" are companies that perform work for - and on behalf of others (clients). VCA is intended to increase safety in and around the place of work for both employers and employees.

  Companies can be certified at different levels depending on the nature and complexity of the activities, namely VCA*, VCA** and VCA Petrochemical. On the SSVV website there is a simple tool to determine the certification level.

   

   

 • Wanneer ben ik voor het VCA-examen geslaagd?

  VCA does not work with scores. The caesura (the boundary between failing or passing) is determined according to the table below:

  Details of the VCA-exams:

  Exam: Maximum time: Number of questions: Max number of points: Passed at: At a minimum of:
  B-VCA 60 minutes 40 4,000 points 2,580 points 64,5%
  B-VCA (read aloud) 75 minutes 40 4,000 points 2,580 points 64,5%
  VOL-VCA 75 minutes 70 7,000 points 4,515 points 64,5%
  VIL-VCU 75 minutes 70 7,000 points 4,515 points 64,5%

   

   

   

 • Where can I find the VCA exam locations?

  Through PBNA, you can take the VCA exam at as many as more than 60 locations. You can choose from more than 60 locations when scheduling the exam.

 • Waar vind ik de VCA-examenkalender?
 • Waar kan ik meer VCA-proefexamens vinden?

  VCA Infra has provided one mock exam to give an impression of the exam and what the exam looks like. No answers are provided here. Want to practice more? Go to the site: VCA Exam Training or buy a voucher for 5 or 10 trial exams .

 • Where can I take a VCA exam?

  Via PBNA kun je het VCA-examen afleggen op wel meer dan 60 locaties. Bij het plannen van het examen kun je kiezen uit de verschillende locaties. Er is altijd een locatie bij jou in de buurt!

 • Where can I find an overview of all scheduled exams?

  If you click on the link below to sign up for the exam, you can use filters (links) to quickly find the exam and exam location you want. You can also choose there whether you want to take the exam as soon as possible or in another month. Order your Open VCA exam here

  Determine your own planning?

  If you want to register an exam for a number of people from your company, it may be more economical to order a private exam. You set your own date, time and exam location and we take care of the exam. Order your VCA company exam here

 • Uit hoeveel vragen bestaat het VCA-examen?

  B-VCA has 40 questions, the VOL-VCA and VIL-VCU exams contain 70 exam questions. Read more about the exams: B-VCA, VOL-VCA, VIL-VCU.

 • Op welke dagen en tijden zijn de VCA-examens?

  It depends on the exam you register for. You can take the VCA exams in the morning, afternoon, evening and even on weekends.

 • My details are not registered correctly in the Central Diploma Register.

  If you earned the VCA or SOG diploma from PBNA, please contact PBNA at phone number 078-6253889, or send an email with your information to [email protected]. We will let you know how this can be resolved within 2 business days.

 • Can I take a VCA exam online?

  No, you cannot take the VCA exam online. The exam must be taken at an official exam site under the supervision of an examiner. This is to ensure that the exam is fair and that everyone takes it under the same conditions. The exam locations are set up to provide a good and safe exam environment. There you are assigned a computer on which to take the exam, and there is always someone there to help you if you have questions or experience technical difficulties.

 • Can I view my VCA exam results online?

  Je kunt online zien of je geslaagd bent voor je VCA-examen dat je hebt gedaan via PBNA op https://www.vca-uitslag.nl/. Welke vragen je fout hebt beantwoord, kun je alleen inzien als je je examen net hebt afgerond. Je ziet dan niet wat wel de juiste antwoorden moesten zijn. Wil je je jouw examen naderhand nog inzien? Dan kun je via het aanvraagformulier een afspraak maken om het examen onder toezicht nogmaals in te zien. Het is dan ook mogelijk bezwaar aan te tekenen tegen de inhoud van een of meerdere vragen.

 • Can I dispute my VCA exam results?

  Ben je het niet eens met de examenuitslag, dan kun je schriftelijk bezwaar aantekenen. Je leest er meer over in het reglement klachten, bezwaar en beroep.

 • Can I view my exam?

  For a number of exams administered by PBNA, it is possible to inspect the exam at our office on a mutually agreed date. Download the inspection form which also contains the inspection rules.

  Want to know which questions you answered incorrectly? After completing the exam, you can immediately see which questions you did not answer correctly. 

 • Can I take the exam with urgency?

  If you want to get your VCA-exam fast, you can always get it within 24 hours at a location near you. See where you can get your VCA-exam fast.

 • Kan ik een VCA-opleiding bij PBNA volgen?

  PBNA is een erkend en onafhankelijk examenbureau voor onder andere VCA, SOG, IECEx en ATEX. Wij verzorgen geen opleidingen. Wij nemen examens af voor een groot aantal VCA- en SOG-opleidingsinstituten en brengen je graag in contact met één van onze opleidingspartners. Bel met 078 – 62 53 889 en we helpen je verder.

  Als voorbereiding op je VCA-examen, kun je natuurlijk wel ons VCA-lesboek bestellen en online proefexamens gebruiken. Zie voor meer informatie deze pagina.

 • Can I take a VCA exam in English?

  Ja, zowel de examens B-VCA, B-VCA-Groen, VOL-VCA als VIL-VCU kun je in het Engels doen.

 • Can I request an emergency exam for VCA?

  You can always take the exam VCA within one business day. Especially for those who want to take the VCA-exam quickly, we have listed the exam options in the next 48 hours. Check out the options.

 • Can I retake the exam if I fail?

  Er bestaan geen speciale herexamens. Heb je het VCA-examen niet gehaald, dan kun je opnieuw een examen plannen.

 • Can the VCA exam be taken in-company?

  Ja, je kunt ook voor meerdere medewerkers tegelijk het VCA-examen incompany laten afnemen.

 • Can an employer book a VCA exam for its employees?

  Sure. You can also book an individual exam for an employee. Are there several employees who need to VCA-exam? Then you can also schedule an in-company exam.

 • Is VCA mandatory?

  VCA is not mandated by the Dutch government. But many companies do require employees to have or obtain a VCA diploma. For good reason. The purpose of a VCA is to work in a safe, healthy and environmentally friendly manner to prevent industrial accidents and injuries. This benefits everyone.

 • Is there a difference between VCA-exams for different professions?

  Yes. B-VCA is for employees in environments where safety is important. VOL-VCA is for executives and VIL-VCU is specifically for employment agencies that place people in environments where VCA is common.

 • Is there a minimum age for taking a VCA exam?

  You can participate in the VCA exam if you are 16 years of age or older.

 • Is an oral VCA exam possible?

  Nee, het examen vindt altijd schriftelijk plaats via een computer. Je kunt wel kiezen voor een voorleesexamen. Het doel van deze schriftelijke aanpak is om de standaardisatie en objectiviteit van het examen te waarborgen. Alle kandidaten krijgen dezelfde vragen en worden op dezelfde manier beoordeeld, wat zorgt voor een eerlijke en uniforme beoordeling.

 • In welke talen kan het VCA-examen worden afgelegd?

  The VCA exams can be administered in the following languages: Dutch, Arabic, Bulgarian, German, English, French, Greek, Hungarian, Italian, Croatian, Lithuanian, Ukrainian, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, Slovak, Spanish and Turkish. Read more about VCA in other languages

 • I can't be at the exam. Now what?

  Wil je een open-inschrijvingexamen annuleren? Dan kan dit tot 24 uur voor het examen kosteloos, daarbinnen worden de volledige examenkosten doorbelast. 

  Do you want to cancel an in-company exam ? No charge up to one week before the exam. If you cancel your exam between 1 and 7 days before the exam date you will be charged € 40,- to cover the costs of the exam leader. For cancellations within 1 day € 80,- will be charged to cover the costs of the exam leader.

   

   

 • I have dyslexia. Does PBNA offer separate exams for this?

  VCA:

  Yes, for VCA-exams you can choose a B-VCA read-aloud exam. With the VCA-reading exams, all questions are read aloud, but unfortunately with some new question types not all answers displayed! Candidates can have this read to them as many times as they feel necessary. The exam includes 40 questions and a maximum of 75 minutes is available for this purpose. The B-VCA reading exam can be taken in (almost) all EU languages.

  You can watch a demonstration of the VCA exam via computer here. As you can see there, each question and corresponding answers will appear on the screen one by one, so you can concentrate well on each question. Our examiner will help you log in.

  Unfortunately, the VOL-VCA and VIL-VCU exams are not allowed as read-aloud exams.

  SOG:

  Ook van de SOG-theorie-examens in een voorleesvariant beschikbaar.

  Other exams such as ATEX, IECEx, NEN 3140 and F-gases:

  Een kandidaat met dyslexie kan bij PBNA-examen doen, waarbij extra mogelijkheden worden geboden die aansluiten bij de beperking. Neem voor meer informatie contact met ons op via telefoonnummer (078) 62 53 889 of via [email protected].

 • Ik ben veiligheidskundige (MVK/HVK). Moet ik nog een VCA-diploma halen?

  De MVK- en HVK-diploma’s zijn gelijkwaardig aan de VCA-diploma’s, maar alleen als de houder van het diploma moet werken in een omgeving waar veilig werken wordt vereist. Vaak doen Veiligheidskundigen toch mee aan het VCA examen, omdat ze dan minder problemen “aan de poort” hebben bij bedrijven die VCA vereisen. Je staat met een MVK-HVK-diploma namelijk niet geregistreerd in het Centraal Diploma Register (CDR). 

 • I lost my VCA pass/diploma, can I order a duplicate?

  If you are in possession of a valid VCA or SOG diploma, this diploma will be listed in the CDR (Centraal Diplomaregister VCA). If a candidate unexpectedly loses the diploma, this entry in the Central Diploma Register will suffice. This is the only official source with which the validity of a diploma can be demonstrated.

  The page on VCA passes has all the information you need to order a new pass. You can also put the free digital pass on your cell phone.

 • How many questions do I need to answer correctly to pass?

  How many questions you have to answer correctly depends on how many points you can get for each question. Some questions require multiple answers, or you have to answer several partial questions. So you may also get a question partially right. You must get 65% of the total score to pass. At VCA-Basis this is a minimum of 2580 points out of 4000 points. For VOL-VCA and VIL-VCU this is a minimum of 4515 points out of the 7000 points available.

 • How many questions do I need to answer correctly to pass?

  Hoeveel vragen goed moet beantwoorden is afhankelijk van het aantal punten die je per vraag kunt behalen. Bij sommige vragen zijn meerdere antwoorden goed, of moet je verschillende deelvragen beantwoorden. Het kan dus ook zijn dat je een vraag deels goed hebt. Je moet 65% van de totaalscore halen om te slagen. Bij VCA-Basis is dit minimaal 2580 punten van de 4000 punten. Bij VOL-VCA en VIL-VCU is dit minimaal 4515 punten van de 7000 beschikbare punten.

 • How long is a VCA certificate valid

  Your VCA certificate is valid for 10 years. The reason for this is that there are quite a few changes in the area of safety and regulations. So after 10 years, it is high time to get your VCA again.

 • How long does it take to receive my results and diploma?

  If you are taking an exam for VCA or SOG, you will, immediately after the exam, see whether you have passed. This is a provisional result. The official result will be reported to you or the client by e-mail within 3 days. Then, the official result will also be available via www.vca-uitslag.nl. Once you have passed, you can also view the free digital pass and secure it on your mobile phone.

  For other exams, you will receive the results within four weeks. The results will be communicated by e-mail and the diplomas will be sent the same day. We always send the diplomas to the client, this may be the training institute, the employer or you, as a candidate.

 • How are VCA-exams assessed?

  You can earn points for each question. The exams take place digitally and points are awarded automatically. You cannot score negative points.

 • How often are VCA-exams offered?

  You can take your exam daily VCA . You have a lot of flexibility in choosing a convenient date and time.

 • How soon after the exam will I receive my results?

  After completing all the questions, you will immediately see if you have passed. This is the preliminary exam result. Within one working day you will receive your official exam results and you can also download your VCA pass. You can use it to prove that you are in possession of a valid VCA certificate.

 • How long is a VCA certificate valid?

  Een VCA-certificaat is 10 jaar geldig. Na die 10 jaar moet je opnieuw examen doen om je certificaat te vernieuwen. Dit is omdat de regels voor veiligheid kunnen veranderen en het belangrijk is dat je altijd up-to-date bent met de nieuwste veiligheidskennis. Hoe lang jouw certificaat nog geldig is, kun je opzoeken in het VCA-diplomaregister.

 • How long does a VCA exam take?

  The exam VCA Basic and VCA-Green last 60 minutes. Also in other languages.
  The exams VOL-VCA, VIL-VCU and the pre-reading exam take 75 minutes.

 • Hoe laat starten de VCA-examens?

  It depends on the exam you register for. You can take the VCA exams in the morning, afternoon, evening and even on weekends.

 • How can I renew my VCA certificate?

  A VCA certificate is valid for 10 years. After those 10 years, you must take another exam to renew your certificate.

 • How can I apply for an exam?

  Als je jezelf wilt aanmelden voor een examen, ga dan naar de planning. Je kunt via filters snel het gewenste examen en de examenlocatie vinden. Je kunt daar ook kiezen of je zo snel mogelijk of in een andere maand examen wilt doen. Bestel hier je Open VCA-examen

  Wil je een examen voor een aantal mensen uit jouw bedrijf aanmelden, dan kun je waarschijnlijk beter en voordeliger een besloten examen bestellen. Je bepaalt een datum, tijd en examenlocatie. Wij verzorgen het examen. Bestel hier direct je VCA-bedrijfsexamen

 • How do I stay certified after passing my VCA exam?

  Heb je jouw VCA-examen behaald, dan blijft deze automatisch 10 jaar geldig. Je kunt in het VCA-diploma register opzoeken tot wanneer jouw VCA-certificaat nog geldig is. Wel is het verstandig om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen in de VCA-standaarden. In 10 jaar kan er veel veranderen.

VCA general

 • Are there differences in VCA-exams by region or country?

  Ja. In Nederland en België wordt VCA toegepast. In Duitsland en enkele andere Europese landen geldt het SCC-systeem dat staat voor ‘Safety Certificatie Contractors’. Er zijn onderling wat verschillen in regelgeving, dat kan per land verschillen. Een Nederlands VCA-certificaat wordt doorgaans ook geaccepteerd in België, Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland en Frankrijk.

 • Who should take a VCA exam?

  A VCA exam is designed for people who work in occupations where safety is important, such as construction sites or factories. These are often places where you work with dangerous machinery or materials. The exam is specifically for employees, supervisors and self-employed workers to demonstrate that they know how to work safely and how to prevent accidents.

 • Welke VCA-examens zijn er?

  Er zijn drie hoofdtypen examens: B-VCA, VOL-VCA en VIL-VCU. Daarnaast zijn er nog een aantal varianten. Zo is er ook een examen B-VCA-Groen, speciaal voor mensen die in groene sector werken, zoals hoveniers, bosbouwers, en medewerkers in de landschapsverzorging. Deze variant van het VCA-examen is aangepast aan de unieke risico’s en veiligheidssituaties die men in deze specifieke sector kan tegenkomen.

  In addition, there are several variations on the exams. For example, you can take exams in many different languages or choose a read-aloud exam. This variant is also convenient for people with dyslexia. You get 75 minutes instead of 60 minutes for a B-VCA exam.

 • What is the difference between VIL-VCU and other VCA exams?

  VIL-VCU is een speciaal examen voor mensen die bij uitzendbureaus werken en die uitzendkrachten naar werkplekken sturen. Dit examen leert hen over veiligheid en gezondheid, zodat ze ervoor kunnen zorgen dat de uitzendkrachten veilig werken. Het VIL-VCU-examen gaat ook over hoe je ervoor zorgt dat anderen veilig werken.

 • What is the difference between the B-VCA exam and the B-VCA-Green exam?

  Het Basisveiligheid VCA Groen examen is gebaseerd op dezelfde eind- en toetstermen als die van het standaard Basisveiligheid VCA-examen. Het verschil is dat het Basis VCA Groen examen maximaal 20 ‘groen gekleurde’ vragen bevat die willekeurig over het examen verdeeld zijn. Geslaagde kandidaten krijgen hetzelfde diploma als kandidaten van een Basisveiligheid VCA-examen.

   

 • What is the difference between B-VCA and VOL-VCA?

  B-VCA staat voor Basisveiligheid VCA en is vooral voor werknemers die op de werkvloer met veiligheid te maken hebben. Het leert hen over basisveiligheid en hoe ze zichzelf en anderen veilig kunnen houden. VOL-VCA, wat staat voor Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden, is voor mensen die leidinggevenden. Dit examen gaat dieper in op veiligheid en leert hen hoe ze een veilige werkomgeving voor hun team kunnen maken.

 • What is the purpose of a VCA exam?

  VCA-exams test whether you know how to work safely. The exams are designed to ensure that workers, supervisors and contractors in high-risk industrial environments such as construction, manufacturing and engineering services have essential safety, health and environmental knowledge. This helps reduce workplace accidents and creates a safer work environment.

 • What does VCA mean?

  VCA stands for Safety, Health and Environment Checklist Contractors. The checklist is a questionnaire developed as a screening system. The "contractors" are companies that perform work for - and on behalf of others (clients). VCA is intended to increase safety in and around the place of work for both employers and employees.

  Companies can be certified at different levels depending on the nature and complexity of the activities, namely VCA*, VCA** and VCA Petrochemical. On the SSVV website there is a simple tool to determine the certification level.

   

   

 • Is VCA mandatory?

  VCA is not mandated by the Dutch government. But many companies do require employees to have or obtain a VCA diploma. For good reason. The purpose of a VCA is to work in a safe, healthy and environmentally friendly manner to prevent industrial accidents and injuries. This benefits everyone.

 • Is there a difference between VCA-exams for different professions?

  Yes. B-VCA is for employees in environments where safety is important. VOL-VCA is for executives and VIL-VCU is specifically for employment agencies that place people in environments where VCA is common.

 • Ik ben veiligheidskundige (MVK/HVK). Moet ik nog een VCA-diploma halen?

  De MVK- en HVK-diploma’s zijn gelijkwaardig aan de VCA-diploma’s, maar alleen als de houder van het diploma moet werken in een omgeving waar veilig werken wordt vereist. Vaak doen Veiligheidskundigen toch mee aan het VCA examen, omdat ze dan minder problemen “aan de poort” hebben bij bedrijven die VCA vereisen. Je staat met een MVK-HVK-diploma namelijk niet geregistreerd in het Centraal Diploma Register (CDR). 

VCA certificate companies

 • What does VCA mean?

  VCA stands for Safety, Health and Environment Checklist Contractors. The checklist is a questionnaire developed as a screening system. The "contractors" are companies that perform work for - and on behalf of others (clients). VCA is intended to increase safety in and around the place of work for both employers and employees.

  Companies can be certified at different levels depending on the nature and complexity of the activities, namely VCA*, VCA** and VCA Petrochemical. On the SSVV website there is a simple tool to determine the certification level.

   

   

VCA examination content

 • What topics are covered in a VCA exam?

  A VCA exam covers various topics focused on safety, health and environment (HSE) in the workplace. Read more about the contents of: VCA-basic, VOL-VCA and VIL-VCU.

 • What is a passing score for the VCA exam?

  For all exams, you must answer at least 64.5% of the questions correctly to pass.

 • Uit hoeveel vragen bestaat het VCA-examen?

  B-VCA has 40 questions, the VOL-VCA and VIL-VCU exams contain 70 exam questions. Read more about the exams: B-VCA, VOL-VCA, VIL-VCU.

 • How many questions do I need to answer correctly to pass?

  How many questions you have to answer correctly depends on how many points you can get for each question. Some questions require multiple answers, or you have to answer several partial questions. So you may also get a question partially right. You must get 65% of the total score to pass. At VCA-Basis this is a minimum of 2580 points out of 4000 points. For VOL-VCA and VIL-VCU this is a minimum of 4515 points out of the 7000 points available.

 • How many questions do I need to answer correctly to pass?

  Hoeveel vragen goed moet beantwoorden is afhankelijk van het aantal punten die je per vraag kunt behalen. Bij sommige vragen zijn meerdere antwoorden goed, of moet je verschillende deelvragen beantwoorden. Het kan dus ook zijn dat je een vraag deels goed hebt. Je moet 65% van de totaalscore halen om te slagen. Bij VCA-Basis is dit minimaal 2580 punten van de 4000 punten. Bij VOL-VCA en VIL-VCU is dit minimaal 4515 punten van de 7000 beschikbare punten.

 • How long does a VCA exam take?

  The exam VCA Basic and VCA-Green last 60 minutes. Also in other languages.
  The exams VOL-VCA, VIL-VCU and the pre-reading exam take 75 minutes.

VCA rash certificate

 • What should I do if I lose my VCA certificate?

  Je kunt een duplicaat diploma aanvragen. Let op dat hier kosten wel aan verbonden zitten. Vraag een duplicaat diploma aan.

 • What happens after I receive my VCA certificate?

  Jouw certificaat wordt opgenomen in het VCA-diplomaregister (CDR). Dit maakt het voor werkgevers makkelijker om te controleren of je in het bezit bent van een geldig VCA-certificaat. Je kunt ook zelf het register raadplegen om op te zoeken tot wanneer jouw certificaat geldig is.

 • What happens if I fail the VCA exam?

  Na afronding van het examen kun je direct inzien welke vragen je niet goed hebt beantwoord. Bekijk de fout-beantwoorde vragen. Plan opnieuw een examen in, en herhaal de lesstof. Je kunt er ook voor kiezen om alsnog een VCA-cursus te volgen.

 • Wanneer ben ik voor het VCA-examen geslaagd?

  VCA does not work with scores. The caesura (the boundary between failing or passing) is determined according to the table below:

  Details of the VCA-exams:

  Exam: Maximum time: Number of questions: Max number of points: Passed at: At a minimum of:
  B-VCA 60 minutes 40 4,000 points 2,580 points 64,5%
  B-VCA (read aloud) 75 minutes 40 4,000 points 2,580 points 64,5%
  VOL-VCA 75 minutes 70 7,000 points 4,515 points 64,5%
  VIL-VCU 75 minutes 70 7,000 points 4,515 points 64,5%

   

   

   

 • My details are not registered correctly in the Central Diploma Register.

  If you earned the VCA or SOG diploma from PBNA, please contact PBNA at phone number 078-6253889, or send an email with your information to [email protected]. We will let you know how this can be resolved within 2 business days.

 • Can I view my VCA exam results online?

  Je kunt online zien of je geslaagd bent voor je VCA-examen dat je hebt gedaan via PBNA op https://www.vca-uitslag.nl/. Welke vragen je fout hebt beantwoord, kun je alleen inzien als je je examen net hebt afgerond. Je ziet dan niet wat wel de juiste antwoorden moesten zijn. Wil je je jouw examen naderhand nog inzien? Dan kun je via het aanvraagformulier een afspraak maken om het examen onder toezicht nogmaals in te zien. Het is dan ook mogelijk bezwaar aan te tekenen tegen de inhoud van een of meerdere vragen.

 • Can I dispute my VCA exam results?

  Ben je het niet eens met de examenuitslag, dan kun je schriftelijk bezwaar aantekenen. Je leest er meer over in het reglement klachten, bezwaar en beroep.

 • Can I view my exam?

  For a number of exams administered by PBNA, it is possible to inspect the exam at our office on a mutually agreed date. Download the inspection form which also contains the inspection rules.

  Want to know which questions you answered incorrectly? After completing the exam, you can immediately see which questions you did not answer correctly. 

 • Can I retake the exam if I fail?

  Er bestaan geen speciale herexamens. Heb je het VCA-examen niet gehaald, dan kun je opnieuw een examen plannen.

 • I lost my VCA pass/diploma, can I order a duplicate?

  If you are in possession of a valid VCA or SOG diploma, this diploma will be listed in the CDR (Centraal Diplomaregister VCA). If a candidate unexpectedly loses the diploma, this entry in the Central Diploma Register will suffice. This is the only official source with which the validity of a diploma can be demonstrated.

  The page on VCA passes has all the information you need to order a new pass. You can also put the free digital pass on your cell phone.

 • How long does it take to receive my results and diploma?

  If you are taking an exam for VCA or SOG, you will, immediately after the exam, see whether you have passed. This is a provisional result. The official result will be reported to you or the client by e-mail within 3 days. Then, the official result will also be available via www.vca-uitslag.nl. Once you have passed, you can also view the free digital pass and secure it on your mobile phone.

  For other exams, you will receive the results within four weeks. The results will be communicated by e-mail and the diplomas will be sent the same day. We always send the diplomas to the client, this may be the training institute, the employer or you, as a candidate.

 • How are VCA-exams assessed?

  You can earn points for each question. The exams take place digitally and points are awarded automatically. You cannot score negative points.

 • How soon after the exam will I receive my results?

  After completing all the questions, you will immediately see if you have passed. This is the preliminary exam result. Within one working day you will receive your official exam results and you can also download your VCA pass. You can use it to prove that you are in possession of a valid VCA certificate.

VCA preparation

VCA-practical

Do you have another question?

Call us: 078 - 62 53 889

We'd be happy to help.

Contact mail

VCA-examens in heel Nederland

Je kunt bij PBNA kiezen uit VCA -xamens op 60 plaatsen en hebt de keuze uit 18 talen. Je kunt overdag, in de avond en op zaterdag examen doen. Voor groepen (vanaf 6 kandidaten) verzorgen wij de examens op ieder gewenste plaats en tijd.

VCA exams

Become a partner of PBNA

Do you regularly order VCA exams for your organization?
Then become a partner of PBNA and benefit directly from discounts and unique offers.

Read more

VCA-boek, best gewaardeerd!

Wil jij je goed voorbereiden op het VCA-examen?
Met het actuele, goed leesbare lesboek van PBNA lukt dat zeker.

Read more

Practice VCA exams

Practicing with mock exams is good preparation for the VCA exam.
PBNA has online mock exams for B-VCA, VOL-VCA and VIL-VCU.

Read more

PBNA School plan

PBNA verzorgt VCA-examens voor scholen van VMBO tot HBO.
Profiteer ook van aantrekkelijke kortingen en andere voordelen.

Read more