website banners pagina's pbna 1

Veelgestelde vragen

 

Hier vind je waarschijnlijk snel het antwoord op jouw vraag over onze examens. Je kunt ons natuurlijk ook altijd even bellen, we helpen je graag verder.

Algemeen

 • Wat betekent CBT-examen?

  De afkorting CBT staat voor Computer Based Testing. Bij CBT-examens beantwoord je de vragen op een pc of tablet. 

  Je ziet steeds één vraag die je beantwoord, daarna ga je door naar de volgende vraag. Een vraag die je niet direct kunt beantwoorden, kun je markeren en even overslaan, totdat je alle andere vragen hebt beantwoord. Als je helemaal klaar bent, kun je het examen afsluiten. Je kunt dan direct zien of je bent geslaagd of dat je het examen nog een keer over moet doen. 

  Bij de meeste CBT-examens kun je ook kiezen voor een “voorlees examen”. Je moet je dan wel aanmelden voor een voorleesexamen. Bij VCA en SOG-examens zijn de meeste talen als voorleesexamen beschikbaar. Alle vragen en (de meeste) antwoorden worden voorgelezen. Bij sommige vraagtypes kunnen de antwoorden helaas niet worden voorgelezen. 

 • Kan ik mijn examen inzien?

  Bij een aantal examens die PBNA afneemt, is het mogelijk om het examen bij ons op kantoor, op een onderling af te stemmen datum in te zien. Download het inzageformulier waarop ook de regels omtrent inzage vermeld staan.

  Wil je weten welke vragen je fout hebt geantwoord? Na afronding van het examen kun je gelijk zien welke vragen je niet juist hebt beantwoord. 

 • Kan ik een veiligheidspaspoort bij PBNA bestellen?

  Nee, dit is helaas niet mogelijk. Je kunt het veiligheidspaspoort of het Personal Safety Logbook, alleen bestellen bij Safetylogbook.

 • Ik kan niet bij het examen aanwezig zijn. Wat nu?

  Wil je een open-inschrijvingexamen annuleren? Dan kan dit tot 24 uur voor het examen kosteloos, daarbinnen worden de volledige examenkosten doorbelast. 

  Wil je een incompany examen annuleren? Dan kan dit tot een week voor examen kosteloos. Annuleer je het examen tussen 1 en 7 dagen voor de examendatum dan wordt € 40,- in rekening gebracht om de kosten van de examenleider te dekken. Voor annulering binnen 1 dag wordt € 80,- in rekening gebracht om de kosten van de examenleider te dekken.

   

   

 • Ik heb dyslexie. Biedt PBNA hiervoor aparte examens aan?

  VCA:

  Ja, bij VCA-examens kun je kiezen voor een B-VCA voorleesexamen. Bij de VCA-voorleesexamens worden alle vragen voorgelezen, maar bij enkele nieuwe vraagtypes helaas niet alle weergegeven antwoorden! Kandidaten kunnen dit zo vaak als zij nodig vinden voor laten lezen. Het examen omvat 40 vragen en er is hiervoor maximaal 75 minuten beschikbaar. Het B-VCA voorleesexamen kan afgenomen worden in (bijna) alle EU-talen.

  Je kunt hier een demonstratie van het VCA-examen via de computer bekijken. Zoals je daar kunt zien verschijnt iedere vraag met bijbehorende antwoorden één voor één op het scherm, zodat je je goed op iedere vraag kunt concentreren. Onze examinator helpt je bij het inloggen.

  De VOL-VCA en VIL-VCU examens zijn helaas niet als voorleesexamen toegestaan.

  SOG:

  Ook van de SOG-theorie-examens in een voorleesvariant beschikbaar.

  Overige examens zoals ATEX, IECEx, NEN 3140 en F-gassen:

  Een kandidaat met dyslexie kan bij PBNA-examen doen, waarbij extra mogelijkheden worden geboden die aansluiten bij de beperking. Neem voor meer informatie contact met ons op via telefoonnummer (078) 62 53 889 of via [email protected].

 • Hoe kan ik inloggen op de PBNA website?

  PBNA heeft speciaal voor haar vaste klanten een portaal gelanceerd. Via jouw eigen portaal kun je snel en eenvoudig examens reserveren.
  Met het portaal kom je in een eigen bestelomgeving en dat biedt onder andere de volgende voordelen:

  • Snel en eenvoudig examens bestellen
  • 24/7 examens regelen, op alle dagen van het jaar
  • Kandidaten inschrijven tot 7 uur voor het examen
  • Eigen examenlocaties aanmaken en beheren
  • Resultaten inzien, zodra ze bekend zijn

  Samenvattend: 24/7 beschikbaar, meer gemak, meer inzicht en last minute inschrijven. Wil je ook gebruikmaken van het PBNA-Portaal? Kijk hier voor het aanmelden

  Er zijn natuurlijk geen kosten aan verbonden. Je kunt direct beginnen!

Meer over ATEX

 • Wat is explosieveiligheid?

  Explosieveiligheid is het beschermen van de omgeving, medewerkers en installaties in een explosiegevaarlijke omgeving. Explosiegevaar is aanwezig zodra een mengsel van lucht en een brandbare stof (in de vorm van gassen, dampen, nevels of stof) onder atmosferische omstandigheden wordt ontstoken en na ontsteking uitbreidt, totdat alle brandbare stof verbrand is.

 • Wat is een explosieveiligheidsdocument?

  In het explosieveiligheidsdocument (EVD) staat vastgelegd welke risico’s er binnen het bedrijf zijn op het gebied van explosiegevaar en welke maatregelen er getroffen worden om die risico’s te beperken.

 • Wat is ATEX?

  ATEX staat voor “ATmosphères EXplosibles” en is de Europese regelgeving voor explosiegevaarlijke omgevingen. ATEX bestaat uit meerdere richtlijnen die aangeven waaraan apparatuur en middelen moeten voldoen die zich in een explosiegevaarlijke zone bevinden, en richtlijnen voor de bescherming van medewerkers in explosiegevaarlijke zones.

 • Hoe weet je of jouw bedrijf onder ATEX valt?

  Of jouw bedrijf onder ATEX valt, hangt af van het aanwezig zijn van explosieve atmosferen. Met een analyse beoordeel je of er ontvlambare gassen, dampen, nevels of stoffen aanwezig zijn in het bedrijf. Op basis van die analyse kan het bedrijf ingedeeld worden in ATEX-zones. Deze zonering geeft aan hoe groot het explosiegevaar is.

  Als uit de analyse blijkt dat er geen explosiegevaar aanwezig is, dan valt dit gebied buiten de ATEX-zoneclassificatie en wordt het niet als een ATEX-zone beschouwd. Dit betekent dat de specifieke eisen en maatregelen die de ATEX-richtlijnen voorschrijven voor explosiegevaarlijke zones hier niet van toepassing zijn.

  Het uitvoeren van een risicoanalyse is verplicht als er in een bedrijfsproces gebruikgemaakt wordt van ontvlambare gassen en vloeistoffen, of als er nevels en stof aanwezig is.

Meer over ATEX-examens

 • Welk ATEX-examen moet ik doen?

  Welk ATEX-examen voor jou geschikt is, hangt af van jouw functie en de verschillende ATEX-zones waarin je werkzaam bent.
  Na een explosieveiligheidsanalyse wordt het explosieveiligheidsdocument opgesteld. Daarin staat vermeld hoe medewerkers opgeleid moeten worden om de juiste kennis op te doen om veilig te werken in deze zones.

 • Waarin verschillen ATEX-examens van IECEx-examens?

  In de ATEX-examens wordt geëxamineerd op de Europese wet- en regelgeving op het gebied van explosieveiligheid. Deze is minder uitgebreid dan de wet- en regelgeving waar je vanuit IECEx van op de hoogte moet zijn.

  Dat maakt een ATEX-examen minder uitgebreid, de examenstof is ook minder zwaar. ATEX-examens duren over het algemeen korter dan IECEx-examens en het slagingspercentage van de ATEX-examens ligt hoger dan het slagingspercentage voor IECEx-examens.

 • Kan ik controleren of een persoon ATEX-gecertificeerd is?

  Nederlands kent (nog) geen centraal register waarin ATEX- of IECEx-certificering van personen is vastgelegd.
  Wordt een ATEX-examen succesvol afgerond, dan wordt dit wel opgenomen in het PBNA-diplomaregister.

 • Is een ATEX-examen verplicht?

  Nee, een ATEX-examen is niet verplicht.
  Een bedrijf moet aantoonbaar maken dat medewerkers op de hoogte zijn van hoe zij veilig kunnen werken in een explosiegevaarlijke omgeving. Het ATEX-examen maakt dit aantoonbaar, al is certificering niet wettelijk vereist.

 • Hoe zijn de ATEX-examens samengesteld?

  De ATEX-examens zijn gebaseerd op de IECEx-examens. Sinds 2019 is PBNA erkend als IECEx 05 certificatiebureau voor het certificeren van personen die werkzaam zijn in explosiegevaarlijke omgevingen. ATEX-examens zijn gebaseerd op de IECEx-examinering, maar met een commissie van Nederlandse experts op het gebied van explosieveiligheid aangepast aan de situatie zoals deze bij de meeste Nederlandse bedrijven van toepassing is.

Over IECEx examens

Over SOG-examens

 • Welk identiteitsbewijs moet ik tonen bij een VCA- of SOG-examen?

  Alleen in Nederland officieel geldige identiteitsbewijzen zijn geldig binnen het VCA en SOG-stelsel. Dit zijn de geldige ID-bewijzen:

  • Een geldig paspoort of een geldig buitenlands reisdocument;
  • Een geldig(e) identiteitskaart, vreemdelingendocument of vreemdelingenpas afgegeven door een Nederlandse overheidsinstantie;
  • Een geldig rijbewijs afgegeven door een overheidsinstantie binnen de EER landen (mits voorzien van pasfoto).

  De geldigheidsduur van een identiteitsbewijs mag op de examendatum niet zijn verlopen. De SSVV heeft een tijdelijke dispensatie voor verlopen Nederlandse rijbewijzen verleend tijdens de Corona periode, zie het betreffende nieuwsartikel.  

  Kandidaten opgenomen in een detentiecentrum die niet beschikken over een legitimatiebewijs zoals hierboven beschreven dienen zich te legitimeren met een (detentie)verklaring voorzien van een (recente en gelijkende) foto van de kandidaat.

  Zie voor meer informatie www.rijksoverheid.nl

 • Waar staat SOG voor?

  De afkorting SOG staat voor SSVV Opleidingen Gids. De SSVV is de eigenaar van het VCA en SOG-stelsel. De SSVV heeft instructies, trainingen en opleidingen voor risicovolle taken gebundeld in de SSVV Opleidingengids (SOG). Het aanbod uit de SOG is een aanvulling op de VCA-opleidingen en heeft o.a. betrekking op de SOG-examens die PBNA aanbiedt.

 • In welke talen zijn de SOG-examens mogelijk?

  Zie dit overzicht voor de mogelijke talen voor het SSVV SOG examen.

   

   

Over VCA examens

 • Welke VCA-examens zijn er?

  Het VCA-examen is een veel gevraagd examen in onder andere de Nederlandse industrie en bouwsector. Het systeem is in begin jaren ’90 ingevoerd in de petrochemie en sinds die tijd uitgewaaierd over bijna de gehele industrie. Meer dan 1.500.000 mensen hebben een VCA-diploma en zijn geregistreerd in het landelijk diploma register (CDR). Afgelopen jaren hebben meer dan 200.000 mensen een VCA-diploma behaald.

  Er zijn 3 VCA-diploma’s, namelijk voor:

  Onder de linkjes tref je meer informatie aan over deze examens.

 • Welk identiteitsbewijs moet ik tonen bij een VCA- of SOG-examen?

  Alleen in Nederland officieel geldige identiteitsbewijzen zijn geldig binnen het VCA en SOG-stelsel. Dit zijn de geldige ID-bewijzen:

  • Een geldig paspoort of een geldig buitenlands reisdocument;
  • Een geldig(e) identiteitskaart, vreemdelingendocument of vreemdelingenpas afgegeven door een Nederlandse overheidsinstantie;
  • Een geldig rijbewijs afgegeven door een overheidsinstantie binnen de EER landen (mits voorzien van pasfoto).

  De geldigheidsduur van een identiteitsbewijs mag op de examendatum niet zijn verlopen. De SSVV heeft een tijdelijke dispensatie voor verlopen Nederlandse rijbewijzen verleend tijdens de Corona periode, zie het betreffende nieuwsartikel.  

  Kandidaten opgenomen in een detentiecentrum die niet beschikken over een legitimatiebewijs zoals hierboven beschreven dienen zich te legitimeren met een (detentie)verklaring voorzien van een (recente en gelijkende) foto van de kandidaat.

  Zie voor meer informatie www.rijksoverheid.nl

 • Wat is het verschil tussen het B-VCA examen en het B-VCA-Groen examen?

  Het Basisveiligheid VCA Groen examen is gebaseerd op dezelfde eind- en toetstermen als die van het standaard Basisveiligheid VCA-examen. Het verschil is dat het Basis VCA Groen examen maximaal 20 ‘groen gekleurde’ vragen bevat die willekeurig over het examen verdeeld zijn. Geslaagde kandidaten krijgen hetzelfde diploma als kandidaten van een Basisveiligheid VCA-examen.

   

 • Wat betekent CBT-examen?

  De afkorting CBT staat voor Computer Based Testing. Bij CBT-examens beantwoord je de vragen op een pc of tablet. 

  Je ziet steeds één vraag die je beantwoord, daarna ga je door naar de volgende vraag. Een vraag die je niet direct kunt beantwoorden, kun je markeren en even overslaan, totdat je alle andere vragen hebt beantwoord. Als je helemaal klaar bent, kun je het examen afsluiten. Je kunt dan direct zien of je bent geslaagd of dat je het examen nog een keer over moet doen. 

  Bij de meeste CBT-examens kun je ook kiezen voor een “voorlees examen”. Je moet je dan wel aanmelden voor een voorleesexamen. Bij VCA en SOG-examens zijn de meeste talen als voorleesexamen beschikbaar. Alle vragen en (de meeste) antwoorden worden voorgelezen. Bij sommige vraagtypes kunnen de antwoorden helaas niet worden voorgelezen. 

 • Wanneer ben ik voor het VCA-examen geslaagd?

  Bij VCA wordt niet gewerkt met (rapport)cijfers. De cesuur (de grens tussen zakken en slagen) is volgens onderstaande tabel vastgesteld:

  Gegevens van de VCA-examens:

  Examen: Maximale tijd: Aantal vragen: Max. aantal punten: Geslaagd bij: Bij minimaal:
  B-VCA 60 minuten 40 4.000 punten 2.580 punten 64,5%
  B-VCA (voorlees) 75 minuten 40 4.000 punten 2.580 punten 64,5%
  VOL-VCA 75 minuten 70 7.000 punten 4.515 punten 64,5%
  VIL-VCU 75 minuten 70 7.000 punten 4.515 punten 64,5%

   

   

   

 • Waar kan ik meer VCA-proefexamens vinden?

  VCA Infra heeft één proefexamen beschikbaar gesteld om een indruk te geven van het examen en hoe het examen eruit ziet. Hier worden geen antwoorden bij weer gegeven. Wil je meer oefenen? Ga dan naar de site: VCA Examentraining of koop voordelig een voucher voor 5 of 10 proefexamens. 

 • Waar kan ik een overzicht vinden van alle geplande examens?

  Als je klikt op onderstaande link om je aan te melden voor het examen, kun je via filters (links) snel het gewenste examen en examenlocatie vinden. Je kunt daar ook kiezen of je zo snel mogelijk of in een andere maand examen wilt doen. Bestel hier je Open VCA-examen

  Zelf planning bepalen?

  Wil je een examen voor een aantal mensen uit jouw bedrijf aanmelden, dan is het mogelijk voordeliger om een besloten examen te bestellen. Je bepaalt zelf een datum, tijd en examenlocatie en wij verzorgen het examen. Bestel hier je VCA-bedrijfsexamen

 • Mijn gegevens staan niet correct in het Centraal Diploma Register.

  Als je het VCA of SOG-diploma bij PBNA hebt behaald, neem dan contact op met PBNA op telefoonnummer 078-6253889, of stuur een mail met je gegevens naar [email protected]. Wij laten je binnen 2 werkdagen horen hoe dit kan worden opgelost.

 • Kan ik een VCA-opleiding bij PBNA volgen?

  PBNA is een erkend en onafhankelijk examenbureau voor onder andere VCA, SOG, IECEx en ATEX. Wij verzorgen geen opleidingen. Wij nemen examens af voor een groot aantal VCA- en SOG-opleidingsinstituten en brengen je graag in contact met één van onze opleidingspartners. Bel met 078 – 62 53 889 en we helpen je verder.

  Als voorbereiding op je VCA-examen, kun je natuurlijk wel ons VCA-lesboek bestellen en online proefexamens gebruiken. Zie voor meer informatie deze pagina.

 • In welke talen is het VCA examen mogelijk?

  Jaarlijks leggen ongeveer 200.000 kandidaten een VCA-examen af. De meeste kandidaten (meer dan 80%) doen dat in het Nederlands. Daarna volgen VCA-examens in het Pools, Engels, Roemeens, Turks of één van de andere talen.

  Klik hier voor een actueel overzicht VCA in andere talen.

 • Ik moet snel een VCA-diploma halen, wat kan ik doen?

  Kies voor Snel VCA en je kunt vaak binnen 48 uur, of zelfs op de zelfde dag examen doen. Zie Snel VCA

  PBNA verzorgt op 50 plaatsen VCA examens  in 19 talen. Je kunt hier alleen of met enkele collega’s voor inschrijven.

 • Ik ben veiligheidskundige (MVK/HVK). Moet ik nog een VCA-diploma halen?

  De MVK- en HVK-diploma’s zijn gelijkwaardig aan de VCA-diploma’s, maar alleen als de houder van het diploma moet werken in een omgeving waar veilig werken wordt vereist. Vaak doen Veiligheidskundigen toch mee aan het VCA examen, omdat ze dan minder problemen “aan de poort” hebben bij bedrijven die VCA vereisen. Je staat met een MVK-HVK-diploma namelijk niet geregistreerd in het Centraal Diploma Register (CDR). 

 • Ik ben mijn VCA pasje/diploma kwijt, kan ik een duplicaat bestellen?

  Als je in het bezit bent van een geldig VCA- of SOG diploma, wordt dit diploma in het CDR (Centraal Diplomaregister VCA) vermeld. Als een kandidaat het diploma onverhoopt kwijtraakt, dan volstaat deze vermelding in het Centraal Diploma Register. Dit is de enige officiële bron waarmee de geldigheid van een diploma kan worden aangetoond.

  Op de pagina over VCA pasjes vind je alle informatie om een nieuw pasje te bestellen. Je kunt ook het gratis digitale pasje op je mobiele telefoon zetten.

 • Hoelang duurt het voor ik mijn uitslag en diploma ontvang?

  Als je examen doet voor VCA of SOG, dan zie je direct na afloop van het examen of je bent geslaagd. Dit is een voorlopige uitslag. De officiële uitslag wordt binnen 3 dagen per mail gemeld aan jou of de opdrachtgever. Dan is tevens de officiële uitslag beschikbaar via www.vca-uitslag.nl. Als je bent geslaagd, kun je daar ook het gratis digitale pasje inzien en vastzetten op je mobiele telefoon.

  Bij overige examens ontvang je de uitslag in elk geval binnen vier weken. De uitslag wordt per mail gemeld en dezelfde dag worden ook de diploma’s verstuurd. Wij versturen de diploma’s altijd naar de opdrachtgever, dit kan het opleidingsinstituut, de werkgever of jij als kandidaat zijn.

 • Hoe kan ik mij voorbereiden op het VIL-VCU examen?

  Het VIL-VCU examen is voor 95% gelijk aan het VOL-VCA examen. In het boek VOL-VCA / VIL-VCU wordt alle examenstof behandeld voor beide examens. Lees hier meer over het VOL-VCA / ViL-VCU lesmateriaal.

 • Hoe kan ik mij aanmelden voor een examen?

  Als je jezelf wilt aanmelden voor een examen, ga dan naar de planning. Je kunt via filters snel het gewenste examen en de examenlocatie vinden. Je kunt daar ook kiezen of je zo snel mogelijk of in een andere maand examen wilt doen. Bestel hier je Open VCA-examen

  Wil je een examen voor een aantal mensen uit jouw bedrijf aanmelden, dan kun je waarschijnlijk beter en voordeliger een besloten examen bestellen. Je bepaalt een datum, tijd en examenlocatie. Wij verzorgen het examen. Bestel hier direct je VCA-bedrijfsexamen

 • Hoe kan ik inloggen op de PBNA website?

  PBNA heeft speciaal voor haar vaste klanten een portaal gelanceerd. Via jouw eigen portaal kun je snel en eenvoudig examens reserveren.
  Met het portaal kom je in een eigen bestelomgeving en dat biedt onder andere de volgende voordelen:

  • Snel en eenvoudig examens bestellen
  • 24/7 examens regelen, op alle dagen van het jaar
  • Kandidaten inschrijven tot 7 uur voor het examen
  • Eigen examenlocaties aanmaken en beheren
  • Resultaten inzien, zodra ze bekend zijn

  Samenvattend: 24/7 beschikbaar, meer gemak, meer inzicht en last minute inschrijven. Wil je ook gebruikmaken van het PBNA-Portaal? Kijk hier voor het aanmelden

  Er zijn natuurlijk geen kosten aan verbonden. Je kunt direct beginnen!

VCA

 • Zijn er verschillen in VCA-examens per regio of land?

  Ja. In Nederland en België wordt VCA toegepast. In Duitsland en enkele andere Europese landen geldt het SCC-systeem dat staat voor ‘Safety Certificatie Contractors’. Er zijn onderling wat verschillen in regelgeving, dat kan per land verschillen. Een Nederlands VCA-certificaat wordt doorgaans ook geaccepteerd in België, Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland en Frankrijk.

 • Zijn er VCA-examens tijdens de avonduren of in het weekend?

  Ja, ook in de avonduren of op zaterdag kun je VCA-examen doen.

 • Zijn er VCA-examens beschikbaar in andere talen dan Nederlands en Engels?

  Ja, de examens zijn ook beschikbaar in andere talen. B-VCA is zelfs beschikbaar in 19 verschillende talen!

 • Zijn er VCA-cursussen die ik kan volgen voor het examen?

  Er zijn veel aanbieders van cursussen. PBNA is een exameninstelling en biedt zelf geen cursussen aan. Wel helpen we je met een optimale voorbereiding voor het VCA-examen met de VCA-boeken en proefexamens. Je kunt deze ook tegelijk bestellen bij het VCA-examen als een combinatiepakket.

 • Zijn er speciale examenlocaties beschikbaar voor mensen met een beperking?

  Heb je een fysieke beperking? Neem contact met ons op, we helpen je graag het examen af te nemen op een voor jou geschikte locatie.

 • Zijn er oefenexamens beschikbaar voor VCA?

  Ja, je kunt op meerdere plekken proefexamens maken. Je vindt een gratis proefexamen hier. Gebruikersnaam: proefexamen
  Wachtwoord: proefexamen. Bestel je een VCA-boek bij PBNA dan krijg je nog een gratis proefexamen.

  Tot slot kun je ook extra proefexamens bestellen. Kies voor 5 of 10 extra proefexamens en bereid je goed voor op jouw examen!

 • Zijn er beperkingen op het aantal keren dat ik een VCA-examen kan doen?

  Nee. Als je niet slaagt voor het VCA-examen dan kun je altijd opnieuw een examen plannen.

 • Wie moet een VCA-examen afleggen?

  Een VCA-examen is bedoeld voor mensen die werken in beroepen waar veiligheid belangrijk is, zoals op bouwplaatsen of in fabrieken. Dit zijn vaak plekken waar je met gevaarlijke machines of materialen werkt. Het examen is speciaal voor werknemers, leidinggevenden en zzp’ers om aan te tonen dat zij weten hoe zij veilig kunnen werken en hoe ongelukken voorkomen kunnen worden.

 • Welke VCA-examens zijn er?

  Er zijn drie hoofdtypen examens: B-VCA, VOL-VCA en VIL-VCU. Daarnaast zijn er nog een aantal varianten. Zo is er ook een examen B-VCA-Groen, speciaal voor mensen die in groene sector werken, zoals hoveniers, bosbouwers, en medewerkers in de landschapsverzorging. Deze variant van het VCA-examen is aangepast aan de unieke risico’s en veiligheidssituaties die men in deze specifieke sector kan tegenkomen.

  Daarnaast zijn er verschillende varianten op de examens. Zo kun je examen doen in veel verschillende talen of kiezen voor een voorleesexamen. Deze variant is ook prettig voor mensen met dyslexie. Je krijgt in plaats van 60 minuten de tijd voor een B-VCA-examen, dan 75 minuten de tijd.

 • Welke onderwerpen worden behandeld in een VCA-examen?

  In een VCA-examen worden diverse onderwerpen behandeld die gericht zijn op veiligheid, gezondheid en milieu (VGM) op de werkplek. Lees meer over de inhoud van: VCA-basis, VOL-VCA en VIL-VCU.

 • Welke identificatie heb ik nodig om een VCA-examen te doen?

  Neem een geldig legitimatiebewijs mee naar het VCA-examen. Dat kan een paspoort, identiteitskaart of rijbewijs zijn. Zonder geldig legitimatiebewijs kun je niet deelnamen aan het examen. Vergeet hem dus niet!

 • Wat zijn de annuleringsvoorwaarden voor een VCA-examen?

  Je kunt het examen tot 24 uur voor de aanvang van het examen annuleren. Wil je binnen 24 uur voor aanvang van het examen annuleren, dan worden de volledige examenkosten in rekening gebracht.

  Wil je een bedrijfsexamen annuleren? Dat kan tot 1 week voor aanvang van het examen. Bij annulering tussen de 1 en 7 dagen voor aanvang wordt 40,- per examen in rekening gebracht. Annuleer je binnen 24 uur voor aanvang, dan wordt 80,- per examen in rekening gebracht. Zie ook de algemene voorwaarden.

 • Wat zijn de adresgegevens van de VCA-examenlocaties?

  Bij het plannen van jouw examen kun je een examenlocatie kiezen. Na het boeken van het examen ontvang je alle gegevens per mail.

 • Wat moet ik meenemen naar het VCA-examen?

  Naast je legitimatiebewijs heb je ook je bewijs van inschrijving nodig. Verder heb je niets nodig. De examens worden digitaal afgenomen. Telefoons zijn niet toegestaan.

 • Wat moet ik doen als ik mijn VCA-certificaat kwijtraak?

  Je kunt een duplicaat diploma aanvragen. Let op dat hier kosten wel aan verbonden zitten. Vraag een duplicaat diploma aan.

 • Wat kost het halen van je VCA-certificaat?

  De kosten zijn afhankelijk van de keuzes die je maakt. Hoe wil je je voorbereiden op het examen en welk examen wil jij doen?
  We hebben de kosten voor je op een rijtje gezet op de pagina: VCA-certificaat kosten

 • Wat is het verschil tussen VIL-VCU en andere VCA-examens?

  VIL-VCU is een speciaal examen voor mensen die bij uitzendbureaus werken en die uitzendkrachten naar werkplekken sturen. Dit examen leert hen over veiligheid en gezondheid, zodat ze ervoor kunnen zorgen dat de uitzendkrachten veilig werken. Het VIL-VCU-examen gaat ook over hoe je ervoor zorgt dat anderen veilig werken.

 • Wat is het verschil tussen het B-VCA examen en het B-VCA-Groen examen?

  Het Basisveiligheid VCA Groen examen is gebaseerd op dezelfde eind- en toetstermen als die van het standaard Basisveiligheid VCA-examen. Het verschil is dat het Basis VCA Groen examen maximaal 20 ‘groen gekleurde’ vragen bevat die willekeurig over het examen verdeeld zijn. Geslaagde kandidaten krijgen hetzelfde diploma als kandidaten van een Basisveiligheid VCA-examen.

   

 • Wat is het verschil tussen B-VCA en VOL-VCA?

  B-VCA staat voor Basisveiligheid VCA en is vooral voor werknemers die op de werkvloer met veiligheid te maken hebben. Het leert hen over basisveiligheid en hoe ze zichzelf en anderen veilig kunnen houden. VOL-VCA, wat staat voor Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden, is voor mensen die leidinggevenden. Dit examen gaat dieper in op veiligheid en leert hen hoe ze een veilige werkomgeving voor hun team kunnen maken.

 • Wat is het VCA-register?

  Alle VCA-certificaten worden vastgelegd in het VCA-register. Ook wel de VCA-bank genoemd. Via het VCA-register kun je opzoeken of een persoon of bedrijf VCA-gecertificeerd is. Je kunt het VCA-register ook gebruiken om te controleren hoelang jouw certificaat nog geldig is.

 • Wat is het doel van een VCA-examen?

  VCA-examens toetsen of je weet hoe je veilig moet werken. De examens zijn ontworpen om ervoor te zorgen dat werknemers, leidinggevenden en aannemers in risicovolle industriële omgevingen zoals de bouw, de industrie en technische diensten, beschikken over essentiële kennis van veiligheid, gezondheid en milieu. Hierdoor wordt bijgedragen aan het verminderen van ongevallen op de werkvloer en wordt een veiligere werkomgeving gecreëerd.

 • Wat is een VCA-voorleesexamen?

  Bij dit examen worden de vragen en antwoordopties voorgelezen door een computer. Dit helpt als je bijvoorbeeld dyslexie hebt of als lezen gewoon lastig voor je is. Je krijgt ook wat extra tijd om de vragen te beantwoorden. Het voorleesexamen zorgt ervoor dat iedereen een eerlijke kans krijgt om zijn VCA-certificaat te halen.

 • Wat is een individueel VCA-examen?

  Een individueel examen noemen we ook wel een open examen. Dat houdt in dat je zelfstandig examen doet op een VCA-examenlocatie.

 • Wat is een geslaagde score voor het VCA-examen?

  Voor alle examens geldt dat je minimaal 64,5% van de vragen goed moet beantwoorden om te slagen.

 • Wat is een geslaagde score voor het VCA-examen?

  Voor alle examens geldt dat je minimaal 64,5% van de vragen goed moet beantwoorden om te slagen.

 • Wat is de geldigheidsduur van een VCA-voorleesexamen?

  De geldigheidsduur van het voorleesexamen is gelijk aan het reguliere VCA-examen. Het examen is 10 jaar geldig.

 • Wat is de beste voorbereiding op het VCA-examen?

  De beste voorbereiding verschilt van persoon tot persoon. Over het algemeen ligt het slagingspercentage het hoogst van de kandidaten die een VCA-cursus hebben gevolgd.

 • Wat gebeurt er na het ontvangen van mijn VCA-certificaat?

  Jouw certificaat wordt opgenomen in het VCA-diplomaregister (CDR). Dit maakt het voor werkgevers makkelijker om te controleren of je in het bezit bent van een geldig VCA-certificaat. Je kunt ook zelf het register raadplegen om op te zoeken tot wanneer jouw certificaat geldig is.

 • Wat gebeurt er als ik niet slaag voor het VCA-examen?

  Na afronding van het examen kun je direct inzien welke vragen je niet goed hebt beantwoord. Bekijk de fout-beantwoorde vragen. Plan opnieuw een examen in, en herhaal de lesstof. Je kunt er ook voor kiezen om alsnog een VCA-cursus te volgen.

 • Wat betekent VCA?

  VCA staat voor Veiligheid-, gezondheid- en milieu Checklist Aannemers. De checklist is een vragenlijst uitgewerkt als doorlichting- en screeningsysteem. De “aannemers” zijn bedrijven die voor en bij anderen (opdrachtgevers) werkzaamheden verrichten. VCA is bedoeld om de veiligheid op en rond de werkplek te vergroten voor zowel werkgevers als werknemers.

  Bedrijven kunnen zich laten afhankelijk van de aard en complexiteit van de activiteiten laten certificeren op verschillende niveaus, namelijk VCA*, VCA** en VCA Petrochemie. Op de website van de SSVV staat een eenvoudig hulpmiddel om het certificatieniveau te bepalen.

   

   

 • Wanneer ben ik voor het VCA-examen geslaagd?

  Bij VCA wordt niet gewerkt met (rapport)cijfers. De cesuur (de grens tussen zakken en slagen) is volgens onderstaande tabel vastgesteld:

  Gegevens van de VCA-examens:

  Examen: Maximale tijd: Aantal vragen: Max. aantal punten: Geslaagd bij: Bij minimaal:
  B-VCA 60 minuten 40 4.000 punten 2.580 punten 64,5%
  B-VCA (voorlees) 75 minuten 40 4.000 punten 2.580 punten 64,5%
  VOL-VCA 75 minuten 70 7.000 punten 4.515 punten 64,5%
  VIL-VCU 75 minuten 70 7.000 punten 4.515 punten 64,5%

   

   

   

 • Waar vind ik de VCA-examenlocaties?

  Via PBNA kun je het VCA-examen afleggen op wel meer dan 60 locaties. Bij het plannen van het examen kun je kiezen uit meer dan 60 locaties.

 • Waar vind ik de VCA-examenkalender?
 • Waar kan ik meer VCA-proefexamens vinden?

  VCA Infra heeft één proefexamen beschikbaar gesteld om een indruk te geven van het examen en hoe het examen eruit ziet. Hier worden geen antwoorden bij weer gegeven. Wil je meer oefenen? Ga dan naar de site: VCA Examentraining of koop voordelig een voucher voor 5 of 10 proefexamens. 

 • Waar kan ik een VCA-examen afleggen?

  Via PBNA kun je het VCA-examen afleggen op wel meer dan 60 locaties. Bij het plannen van het examen kun je kiezen uit de verschillende locaties. Er is altijd een locatie bij jou in de buurt!

 • Waar kan ik een overzicht vinden van alle geplande examens?

  Als je klikt op onderstaande link om je aan te melden voor het examen, kun je via filters (links) snel het gewenste examen en examenlocatie vinden. Je kunt daar ook kiezen of je zo snel mogelijk of in een andere maand examen wilt doen. Bestel hier je Open VCA-examen

  Zelf planning bepalen?

  Wil je een examen voor een aantal mensen uit jouw bedrijf aanmelden, dan is het mogelijk voordeliger om een besloten examen te bestellen. Je bepaalt zelf een datum, tijd en examenlocatie en wij verzorgen het examen. Bestel hier je VCA-bedrijfsexamen

 • Uit hoeveel vragen bestaat het VCA-examen?

  B-VCA heeft 40 vragen, de examens VOL-VCA en VIL-VCU bevatten 70 examenvragen. Lees meer over de examens: B-VCA, VOL-VCA, VIL-VCU.

 • Op welke dagen en tijden zijn de VCA-examens?

  Dat is afhankelijk van het examen waar je je voor inschrijft. De VCA-examens kun je in de ochtend, middag, avond en zelfs in de weekenden afleggen.

 • Mijn gegevens staan niet correct in het Centraal Diploma Register.

  Als je het VCA of SOG-diploma bij PBNA hebt behaald, neem dan contact op met PBNA op telefoonnummer 078-6253889, of stuur een mail met je gegevens naar [email protected]. Wij laten je binnen 2 werkdagen horen hoe dit kan worden opgelost.

 • Kan ik online een VCA-examen doen?

  Nee, je kunt het VCA-examen niet online doen. Het examen moet worden afgenomen op een officiële examenlocatie onder toezicht van een examinator. Dit is om ervoor te zorgen dat het examen eerlijk verloopt en dat iedereen het onder dezelfde voorwaarden doet. De examenlocaties zijn ingericht om een goede en veilige examenomgeving te bieden. Daar krijg je een computer toegewezen waarop je het examen maakt, en er is altijd iemand aanwezig om je te helpen als je vragen hebt of technische problemen ervaart.

 • Kan ik mijn VCA-examenresultaten online bekijken?

  Je kunt online zien of je geslaagd bent voor je VCA-examen dat je hebt gedaan via PBNA op https://www.vca-uitslag.nl/. Welke vragen je fout hebt beantwoord, kun je alleen inzien als je je examen net hebt afgerond. Je ziet dan niet wat wel de juiste antwoorden moesten zijn. Wil je je jouw examen naderhand nog inzien? Dan kun je via het aanvraagformulier een afspraak maken om het examen onder toezicht nogmaals in te zien. Het is dan ook mogelijk bezwaar aan te tekenen tegen de inhoud van een of meerdere vragen.

 • Kan ik mijn VCA-examenresultaten betwisten?

  Ben je het niet eens met de examenuitslag, dan kun je schriftelijk bezwaar aantekenen. Je leest er meer over in het reglement klachten, bezwaar en beroep.

 • Kan ik mijn examen inzien?

  Bij een aantal examens die PBNA afneemt, is het mogelijk om het examen bij ons op kantoor, op een onderling af te stemmen datum in te zien. Download het inzageformulier waarop ook de regels omtrent inzage vermeld staan.

  Wil je weten welke vragen je fout hebt geantwoord? Na afronding van het examen kun je gelijk zien welke vragen je niet juist hebt beantwoord. 

 • Kan ik met spoed examen doen?

  Wil je snel je VCA-examen halen, dan kun je altijd wel binnen 24 uur terecht op een locatie bij jou in de buurt. Bekijk waar je snel een VCA-examen kunt doen.

 • Kan ik een VCA-opleiding bij PBNA volgen?

  PBNA is een erkend en onafhankelijk examenbureau voor onder andere VCA, SOG, IECEx en ATEX. Wij verzorgen geen opleidingen. Wij nemen examens af voor een groot aantal VCA- en SOG-opleidingsinstituten en brengen je graag in contact met één van onze opleidingspartners. Bel met 078 – 62 53 889 en we helpen je verder.

  Als voorbereiding op je VCA-examen, kun je natuurlijk wel ons VCA-lesboek bestellen en online proefexamens gebruiken. Zie voor meer informatie deze pagina.

 • Kan ik een VCA-examen in het Engels doen?

  Ja, zowel de examens B-VCA, B-VCA-Groen, VOL-VCA als VIL-VCU kun je in het Engels doen.

 • Kan ik een spoedexamen aanvragen voor VCA?

  Je kunt altijd binnen één werkdag terecht voor het examen VCA. Speciaal voor wie snel VCA-examen wil doen hebben we een overzicht gemaakt van de examenmogelijkheden in de komende 48-uur. Bekijk de mogelijkheden.

 • Kan ik een herexamen doen als ik zak?

  Er bestaan geen speciale herexamens. Heb je het VCA-examen niet gehaald, dan kun je opnieuw een examen plannen.

 • Kan het VCA-examen incompany afgelegd worden?

  Ja, je kunt ook voor meerdere medewerkers tegelijk het VCA-examen incompany laten afnemen.

 • Kan een werkgever een VCA-examen voor zijn werknemers boeken?

  Zeker. Je kunt een individueel examen ook voor een medewerker boeken. Zijn er meerdere medewerkers die VCA-examen moeten doen? Dan kun je ook een incompany examen plannen.

 • Is VCA verplicht?

  VCA is niet verplicht gesteld vanuit de Nederlandse overheid. Maar veel bedrijven eisen wel dat werknemers een VCA-diploma hebben of behalen. Niet voor niets. Het doel van een VCA is om veilig, gezond en milieuvriendelijk te werken om zo bedrijfsongevallen en letsel te voorkomen. Daar heeft iedereen baat bij.

 • Is er een verschil tussen VCA-examens voor verschillende beroepsgroepen?

  Ja. B-VCA is voor medewerkers in omgevingen waarbij veiligheid belangrijk is. VOL-VCA is voor leidinggevenden en VIL-VCU is speciaal voor uitzendbureaus die mensen plaatsen in omgevingen waar VCA veel wordt toegepast.

 • Is er een minimumleeftijd voor het afleggen van een VCA-examen?

  Er is geen minimumleeftijd voor het afleggen van een VCA-examen.

 • Is een mondeling VCA-examen mogelijk?

  Nee, het examen vindt altijd schriftelijk plaats via een computer. Je kunt wel kiezen voor een voorleesexamen. Het doel van deze schriftelijke aanpak is om de standaardisatie en objectiviteit van het examen te waarborgen. Alle kandidaten krijgen dezelfde vragen en worden op dezelfde manier beoordeeld, wat zorgt voor een eerlijke en uniforme beoordeling.

 • In welke talen kan het VCA-examen worden afgelegd?

  De VCA-examens kunnen in de volgende talen worden afgenomen: Nederlands, Arabisch, Bulgaars, Duits, Engels, Frans, Grieks, Hongaars, Italiaans, Kroatisch, Litouws, Oekraïens, Pools, Portugees, Roemeens, Russisch, Slowaaks, Spaans en Turks. Lees meer over VCA in andere talen

 • Ik kan niet bij het examen aanwezig zijn. Wat nu?

  Wil je een open-inschrijvingexamen annuleren? Dan kan dit tot 24 uur voor het examen kosteloos, daarbinnen worden de volledige examenkosten doorbelast. 

  Wil je een incompany examen annuleren? Dan kan dit tot een week voor examen kosteloos. Annuleer je het examen tussen 1 en 7 dagen voor de examendatum dan wordt € 40,- in rekening gebracht om de kosten van de examenleider te dekken. Voor annulering binnen 1 dag wordt € 80,- in rekening gebracht om de kosten van de examenleider te dekken.

   

   

 • Ik heb dyslexie. Biedt PBNA hiervoor aparte examens aan?

  VCA:

  Ja, bij VCA-examens kun je kiezen voor een B-VCA voorleesexamen. Bij de VCA-voorleesexamens worden alle vragen voorgelezen, maar bij enkele nieuwe vraagtypes helaas niet alle weergegeven antwoorden! Kandidaten kunnen dit zo vaak als zij nodig vinden voor laten lezen. Het examen omvat 40 vragen en er is hiervoor maximaal 75 minuten beschikbaar. Het B-VCA voorleesexamen kan afgenomen worden in (bijna) alle EU-talen.

  Je kunt hier een demonstratie van het VCA-examen via de computer bekijken. Zoals je daar kunt zien verschijnt iedere vraag met bijbehorende antwoorden één voor één op het scherm, zodat je je goed op iedere vraag kunt concentreren. Onze examinator helpt je bij het inloggen.

  De VOL-VCA en VIL-VCU examens zijn helaas niet als voorleesexamen toegestaan.

  SOG:

  Ook van de SOG-theorie-examens in een voorleesvariant beschikbaar.

  Overige examens zoals ATEX, IECEx, NEN 3140 en F-gassen:

  Een kandidaat met dyslexie kan bij PBNA-examen doen, waarbij extra mogelijkheden worden geboden die aansluiten bij de beperking. Neem voor meer informatie contact met ons op via telefoonnummer (078) 62 53 889 of via [email protected].

 • Ik ben veiligheidskundige (MVK/HVK). Moet ik nog een VCA-diploma halen?

  De MVK- en HVK-diploma’s zijn gelijkwaardig aan de VCA-diploma’s, maar alleen als de houder van het diploma moet werken in een omgeving waar veilig werken wordt vereist. Vaak doen Veiligheidskundigen toch mee aan het VCA examen, omdat ze dan minder problemen “aan de poort” hebben bij bedrijven die VCA vereisen. Je staat met een MVK-HVK-diploma namelijk niet geregistreerd in het Centraal Diploma Register (CDR). 

 • Ik ben mijn VCA pasje/diploma kwijt, kan ik een duplicaat bestellen?

  Als je in het bezit bent van een geldig VCA- of SOG diploma, wordt dit diploma in het CDR (Centraal Diplomaregister VCA) vermeld. Als een kandidaat het diploma onverhoopt kwijtraakt, dan volstaat deze vermelding in het Centraal Diploma Register. Dit is de enige officiële bron waarmee de geldigheid van een diploma kan worden aangetoond.

  Op de pagina over VCA pasjes vind je alle informatie om een nieuw pasje te bestellen. Je kunt ook het gratis digitale pasje op je mobiele telefoon zetten.

 • Hoeveel vragen moet ik goed beantwoorden om te slagen?

  Hoeveel vragen goed moet beantwoorden is afhankelijk van het aantal punten die je per vraag kunt behalen. Bij sommige vragen zijn meerdere antwoorden goed, of moet je verschillende deelvragen beantwoorden. Het kan dus ook zijn dat je een vraag deels goed hebt. Je moet 65% van de totaalscore halen om te slagen. Bij VCA-Basis is dit minimaal 2580 punten van de 4000 punten. Bij VOL-VCA en VIL-VCU is dit minimaal 4515 punten van de 7000 beschikbare punten.

 • Hoeveel vragen moet ik goed beantwoorden om te slagen?

  Hoeveel vragen goed moet beantwoorden is afhankelijk van het aantal punten die je per vraag kunt behalen. Bij sommige vragen zijn meerdere antwoorden goed, of moet je verschillende deelvragen beantwoorden. Het kan dus ook zijn dat je een vraag deels goed hebt. Je moet 65% van de totaalscore halen om te slagen. Bij VCA-Basis is dit minimaal 2580 punten van de 4000 punten. Bij VOL-VCA en VIL-VCU is dit minimaal 4515 punten van de 7000 beschikbare punten.

 • Hoelang is een VCA-certificaat geldig

  Jouw VCA-certificaat is 10 jaar geldig. De reden hiervoor is dat er nogal wat verandert op het gebied van veiligheid en regelgeving. Na 10 jaar is het dus de hoogste tijd om opnieuw je VCA te behalen.

 • Hoelang duurt het voor ik mijn uitslag en diploma ontvang?

  Als je examen doet voor VCA of SOG, dan zie je direct na afloop van het examen of je bent geslaagd. Dit is een voorlopige uitslag. De officiële uitslag wordt binnen 3 dagen per mail gemeld aan jou of de opdrachtgever. Dan is tevens de officiële uitslag beschikbaar via www.vca-uitslag.nl. Als je bent geslaagd, kun je daar ook het gratis digitale pasje inzien en vastzetten op je mobiele telefoon.

  Bij overige examens ontvang je de uitslag in elk geval binnen vier weken. De uitslag wordt per mail gemeld en dezelfde dag worden ook de diploma’s verstuurd. Wij versturen de diploma’s altijd naar de opdrachtgever, dit kan het opleidingsinstituut, de werkgever of jij als kandidaat zijn.

 • Hoe worden VCA-examens beoordeeld?

  Je kunt voor iedere vraag punten behalen. De examens vinden digitaal plaats en de punten worden automatisch toegekend. Je kunt geen negatieve punten behalen.

 • Hoe vaak worden VCA-examens aangeboden?

  Dagelijks kun je jouw examen VCA doen. Je hebt veel flexibiliteit bij het kiezen van een geschikte datum en tijd.

 • Hoe snel na het examen ontvang ik mijn uitslag?

  Na de afronding van alle vragen zie je direct of je geslaagd bent. Dit is de voorlopige examenuitslag. Binnen één werkdag is jouw officiele examenuitslag bekend en kun je ook het VCA-pasje downloaden. Je toont daarmee aan dat jij in het bezit bent van een geldig VCA-certificaat.

 • Hoe lang is een VCA-certificaat geldig?

  Een VCA-certificaat is 10 jaar geldig. Na die 10 jaar moet je opnieuw examen doen om je certificaat te vernieuwen. Dit is omdat de regels voor veiligheid kunnen veranderen en het belangrijk is dat je altijd up-to-date bent met de nieuwste veiligheidskennis. Hoe lang jouw certificaat nog geldig is, kun je opzoeken in het VCA-diplomaregister.

 • Hoe lang duurt een VCA-examen?

  Het examen VCA Basis en VCA-Groen duren 60 minuten. Ook in andere talen.
  De examens VOL-VCA, VIL-VCU en het voorleesexamen duren 75 minuten.

 • Hoe laat starten de VCA-examens?

  Dat is afhankelijk van het examen waar je je voor inschrijft. De VCA-examens kun je in de ochtend, middag, avond en zelfs in de weekenden afleggen.

 • Hoe kan ik mijn VCA-certificaat vernieuwen?

  Een VCA-certificaat is 10 jaar geldig. Na die 10 jaar moet je opnieuw examen doen om je certificaat te vernieuwen.

 • Hoe kan ik mij aanmelden voor een examen?

  Als je jezelf wilt aanmelden voor een examen, ga dan naar de planning. Je kunt via filters snel het gewenste examen en de examenlocatie vinden. Je kunt daar ook kiezen of je zo snel mogelijk of in een andere maand examen wilt doen. Bestel hier je Open VCA-examen

  Wil je een examen voor een aantal mensen uit jouw bedrijf aanmelden, dan kun je waarschijnlijk beter en voordeliger een besloten examen bestellen. Je bepaalt een datum, tijd en examenlocatie. Wij verzorgen het examen. Bestel hier direct je VCA-bedrijfsexamen

 • Hoe blijf ik gecertificeerd na het behalen van mijn VCA-examen?

  Heb je jouw VCA-examen behaald, dan blijft deze automatisch 10 jaar geldig. Je kunt in het VCA-diploma register opzoeken tot wanneer jouw VCA-certificaat nog geldig is. Wel is het verstandig om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen in de VCA-standaarden. In 10 jaar kan er veel veranderen.

VCA algemeen

 • Zijn er verschillen in VCA-examens per regio of land?

  Ja. In Nederland en België wordt VCA toegepast. In Duitsland en enkele andere Europese landen geldt het SCC-systeem dat staat voor ‘Safety Certificatie Contractors’. Er zijn onderling wat verschillen in regelgeving, dat kan per land verschillen. Een Nederlands VCA-certificaat wordt doorgaans ook geaccepteerd in België, Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland en Frankrijk.

 • Wie moet een VCA-examen afleggen?

  Een VCA-examen is bedoeld voor mensen die werken in beroepen waar veiligheid belangrijk is, zoals op bouwplaatsen of in fabrieken. Dit zijn vaak plekken waar je met gevaarlijke machines of materialen werkt. Het examen is speciaal voor werknemers, leidinggevenden en zzp’ers om aan te tonen dat zij weten hoe zij veilig kunnen werken en hoe ongelukken voorkomen kunnen worden.

 • Welke VCA-examens zijn er?

  Er zijn drie hoofdtypen examens: B-VCA, VOL-VCA en VIL-VCU. Daarnaast zijn er nog een aantal varianten. Zo is er ook een examen B-VCA-Groen, speciaal voor mensen die in groene sector werken, zoals hoveniers, bosbouwers, en medewerkers in de landschapsverzorging. Deze variant van het VCA-examen is aangepast aan de unieke risico’s en veiligheidssituaties die men in deze specifieke sector kan tegenkomen.

  Daarnaast zijn er verschillende varianten op de examens. Zo kun je examen doen in veel verschillende talen of kiezen voor een voorleesexamen. Deze variant is ook prettig voor mensen met dyslexie. Je krijgt in plaats van 60 minuten de tijd voor een B-VCA-examen, dan 75 minuten de tijd.

 • Wat is het verschil tussen VIL-VCU en andere VCA-examens?

  VIL-VCU is een speciaal examen voor mensen die bij uitzendbureaus werken en die uitzendkrachten naar werkplekken sturen. Dit examen leert hen over veiligheid en gezondheid, zodat ze ervoor kunnen zorgen dat de uitzendkrachten veilig werken. Het VIL-VCU-examen gaat ook over hoe je ervoor zorgt dat anderen veilig werken.

 • Wat is het verschil tussen het B-VCA examen en het B-VCA-Groen examen?

  Het Basisveiligheid VCA Groen examen is gebaseerd op dezelfde eind- en toetstermen als die van het standaard Basisveiligheid VCA-examen. Het verschil is dat het Basis VCA Groen examen maximaal 20 ‘groen gekleurde’ vragen bevat die willekeurig over het examen verdeeld zijn. Geslaagde kandidaten krijgen hetzelfde diploma als kandidaten van een Basisveiligheid VCA-examen.

   

 • Wat is het verschil tussen B-VCA en VOL-VCA?

  B-VCA staat voor Basisveiligheid VCA en is vooral voor werknemers die op de werkvloer met veiligheid te maken hebben. Het leert hen over basisveiligheid en hoe ze zichzelf en anderen veilig kunnen houden. VOL-VCA, wat staat voor Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden, is voor mensen die leidinggevenden. Dit examen gaat dieper in op veiligheid en leert hen hoe ze een veilige werkomgeving voor hun team kunnen maken.

 • Wat is het doel van een VCA-examen?

  VCA-examens toetsen of je weet hoe je veilig moet werken. De examens zijn ontworpen om ervoor te zorgen dat werknemers, leidinggevenden en aannemers in risicovolle industriële omgevingen zoals de bouw, de industrie en technische diensten, beschikken over essentiële kennis van veiligheid, gezondheid en milieu. Hierdoor wordt bijgedragen aan het verminderen van ongevallen op de werkvloer en wordt een veiligere werkomgeving gecreëerd.

 • Wat betekent VCA?

  VCA staat voor Veiligheid-, gezondheid- en milieu Checklist Aannemers. De checklist is een vragenlijst uitgewerkt als doorlichting- en screeningsysteem. De “aannemers” zijn bedrijven die voor en bij anderen (opdrachtgevers) werkzaamheden verrichten. VCA is bedoeld om de veiligheid op en rond de werkplek te vergroten voor zowel werkgevers als werknemers.

  Bedrijven kunnen zich laten afhankelijk van de aard en complexiteit van de activiteiten laten certificeren op verschillende niveaus, namelijk VCA*, VCA** en VCA Petrochemie. Op de website van de SSVV staat een eenvoudig hulpmiddel om het certificatieniveau te bepalen.

   

   

 • Is VCA verplicht?

  VCA is niet verplicht gesteld vanuit de Nederlandse overheid. Maar veel bedrijven eisen wel dat werknemers een VCA-diploma hebben of behalen. Niet voor niets. Het doel van een VCA is om veilig, gezond en milieuvriendelijk te werken om zo bedrijfsongevallen en letsel te voorkomen. Daar heeft iedereen baat bij.

 • Is er een verschil tussen VCA-examens voor verschillende beroepsgroepen?

  Ja. B-VCA is voor medewerkers in omgevingen waarbij veiligheid belangrijk is. VOL-VCA is voor leidinggevenden en VIL-VCU is speciaal voor uitzendbureaus die mensen plaatsen in omgevingen waar VCA veel wordt toegepast.

 • Ik ben veiligheidskundige (MVK/HVK). Moet ik nog een VCA-diploma halen?

  De MVK- en HVK-diploma’s zijn gelijkwaardig aan de VCA-diploma’s, maar alleen als de houder van het diploma moet werken in een omgeving waar veilig werken wordt vereist. Vaak doen Veiligheidskundigen toch mee aan het VCA examen, omdat ze dan minder problemen “aan de poort” hebben bij bedrijven die VCA vereisen. Je staat met een MVK-HVK-diploma namelijk niet geregistreerd in het Centraal Diploma Register (CDR). 

VCA certificaat bedrijven

 • Wat betekent VCA?

  VCA staat voor Veiligheid-, gezondheid- en milieu Checklist Aannemers. De checklist is een vragenlijst uitgewerkt als doorlichting- en screeningsysteem. De “aannemers” zijn bedrijven die voor en bij anderen (opdrachtgevers) werkzaamheden verrichten. VCA is bedoeld om de veiligheid op en rond de werkplek te vergroten voor zowel werkgevers als werknemers.

  Bedrijven kunnen zich laten afhankelijk van de aard en complexiteit van de activiteiten laten certificeren op verschillende niveaus, namelijk VCA*, VCA** en VCA Petrochemie. Op de website van de SSVV staat een eenvoudig hulpmiddel om het certificatieniveau te bepalen.

   

   

VCA inhoud examen

 • Welke onderwerpen worden behandeld in een VCA-examen?

  In een VCA-examen worden diverse onderwerpen behandeld die gericht zijn op veiligheid, gezondheid en milieu (VGM) op de werkplek. Lees meer over de inhoud van: VCA-basis, VOL-VCA en VIL-VCU.

 • Wat is een geslaagde score voor het VCA-examen?

  Voor alle examens geldt dat je minimaal 64,5% van de vragen goed moet beantwoorden om te slagen.

 • Uit hoeveel vragen bestaat het VCA-examen?

  B-VCA heeft 40 vragen, de examens VOL-VCA en VIL-VCU bevatten 70 examenvragen. Lees meer over de examens: B-VCA, VOL-VCA, VIL-VCU.

 • Hoeveel vragen moet ik goed beantwoorden om te slagen?

  Hoeveel vragen goed moet beantwoorden is afhankelijk van het aantal punten die je per vraag kunt behalen. Bij sommige vragen zijn meerdere antwoorden goed, of moet je verschillende deelvragen beantwoorden. Het kan dus ook zijn dat je een vraag deels goed hebt. Je moet 65% van de totaalscore halen om te slagen. Bij VCA-Basis is dit minimaal 2580 punten van de 4000 punten. Bij VOL-VCA en VIL-VCU is dit minimaal 4515 punten van de 7000 beschikbare punten.

 • Hoeveel vragen moet ik goed beantwoorden om te slagen?

  Hoeveel vragen goed moet beantwoorden is afhankelijk van het aantal punten die je per vraag kunt behalen. Bij sommige vragen zijn meerdere antwoorden goed, of moet je verschillende deelvragen beantwoorden. Het kan dus ook zijn dat je een vraag deels goed hebt. Je moet 65% van de totaalscore halen om te slagen. Bij VCA-Basis is dit minimaal 2580 punten van de 4000 punten. Bij VOL-VCA en VIL-VCU is dit minimaal 4515 punten van de 7000 beschikbare punten.

 • Hoe lang duurt een VCA-examen?

  Het examen VCA Basis en VCA-Groen duren 60 minuten. Ook in andere talen.
  De examens VOL-VCA, VIL-VCU en het voorleesexamen duren 75 minuten.

VCA uitslag-diploma

 • Wat moet ik doen als ik mijn VCA-certificaat kwijtraak?

  Je kunt een duplicaat diploma aanvragen. Let op dat hier kosten wel aan verbonden zitten. Vraag een duplicaat diploma aan.

 • Wat gebeurt er na het ontvangen van mijn VCA-certificaat?

  Jouw certificaat wordt opgenomen in het VCA-diplomaregister (CDR). Dit maakt het voor werkgevers makkelijker om te controleren of je in het bezit bent van een geldig VCA-certificaat. Je kunt ook zelf het register raadplegen om op te zoeken tot wanneer jouw certificaat geldig is.

 • Wat gebeurt er als ik niet slaag voor het VCA-examen?

  Na afronding van het examen kun je direct inzien welke vragen je niet goed hebt beantwoord. Bekijk de fout-beantwoorde vragen. Plan opnieuw een examen in, en herhaal de lesstof. Je kunt er ook voor kiezen om alsnog een VCA-cursus te volgen.

 • Wanneer ben ik voor het VCA-examen geslaagd?

  Bij VCA wordt niet gewerkt met (rapport)cijfers. De cesuur (de grens tussen zakken en slagen) is volgens onderstaande tabel vastgesteld:

  Gegevens van de VCA-examens:

  Examen: Maximale tijd: Aantal vragen: Max. aantal punten: Geslaagd bij: Bij minimaal:
  B-VCA 60 minuten 40 4.000 punten 2.580 punten 64,5%
  B-VCA (voorlees) 75 minuten 40 4.000 punten 2.580 punten 64,5%
  VOL-VCA 75 minuten 70 7.000 punten 4.515 punten 64,5%
  VIL-VCU 75 minuten 70 7.000 punten 4.515 punten 64,5%

   

   

   

 • Mijn gegevens staan niet correct in het Centraal Diploma Register.

  Als je het VCA of SOG-diploma bij PBNA hebt behaald, neem dan contact op met PBNA op telefoonnummer 078-6253889, of stuur een mail met je gegevens naar [email protected]. Wij laten je binnen 2 werkdagen horen hoe dit kan worden opgelost.

 • Kan ik mijn VCA-examenresultaten online bekijken?

  Je kunt online zien of je geslaagd bent voor je VCA-examen dat je hebt gedaan via PBNA op https://www.vca-uitslag.nl/. Welke vragen je fout hebt beantwoord, kun je alleen inzien als je je examen net hebt afgerond. Je ziet dan niet wat wel de juiste antwoorden moesten zijn. Wil je je jouw examen naderhand nog inzien? Dan kun je via het aanvraagformulier een afspraak maken om het examen onder toezicht nogmaals in te zien. Het is dan ook mogelijk bezwaar aan te tekenen tegen de inhoud van een of meerdere vragen.

 • Kan ik mijn VCA-examenresultaten betwisten?

  Ben je het niet eens met de examenuitslag, dan kun je schriftelijk bezwaar aantekenen. Je leest er meer over in het reglement klachten, bezwaar en beroep.

 • Kan ik mijn examen inzien?

  Bij een aantal examens die PBNA afneemt, is het mogelijk om het examen bij ons op kantoor, op een onderling af te stemmen datum in te zien. Download het inzageformulier waarop ook de regels omtrent inzage vermeld staan.

  Wil je weten welke vragen je fout hebt geantwoord? Na afronding van het examen kun je gelijk zien welke vragen je niet juist hebt beantwoord. 

 • Kan ik een herexamen doen als ik zak?

  Er bestaan geen speciale herexamens. Heb je het VCA-examen niet gehaald, dan kun je opnieuw een examen plannen.

 • Ik ben mijn VCA pasje/diploma kwijt, kan ik een duplicaat bestellen?

  Als je in het bezit bent van een geldig VCA- of SOG diploma, wordt dit diploma in het CDR (Centraal Diplomaregister VCA) vermeld. Als een kandidaat het diploma onverhoopt kwijtraakt, dan volstaat deze vermelding in het Centraal Diploma Register. Dit is de enige officiële bron waarmee de geldigheid van een diploma kan worden aangetoond.

  Op de pagina over VCA pasjes vind je alle informatie om een nieuw pasje te bestellen. Je kunt ook het gratis digitale pasje op je mobiele telefoon zetten.

 • Hoelang duurt het voor ik mijn uitslag en diploma ontvang?

  Als je examen doet voor VCA of SOG, dan zie je direct na afloop van het examen of je bent geslaagd. Dit is een voorlopige uitslag. De officiële uitslag wordt binnen 3 dagen per mail gemeld aan jou of de opdrachtgever. Dan is tevens de officiële uitslag beschikbaar via www.vca-uitslag.nl. Als je bent geslaagd, kun je daar ook het gratis digitale pasje inzien en vastzetten op je mobiele telefoon.

  Bij overige examens ontvang je de uitslag in elk geval binnen vier weken. De uitslag wordt per mail gemeld en dezelfde dag worden ook de diploma’s verstuurd. Wij versturen de diploma’s altijd naar de opdrachtgever, dit kan het opleidingsinstituut, de werkgever of jij als kandidaat zijn.

 • Hoe worden VCA-examens beoordeeld?

  Je kunt voor iedere vraag punten behalen. De examens vinden digitaal plaats en de punten worden automatisch toegekend. Je kunt geen negatieve punten behalen.

 • Hoe snel na het examen ontvang ik mijn uitslag?

  Na de afronding van alle vragen zie je direct of je geslaagd bent. Dit is de voorlopige examenuitslag. Binnen één werkdag is jouw officiele examenuitslag bekend en kun je ook het VCA-pasje downloaden. Je toont daarmee aan dat jij in het bezit bent van een geldig VCA-certificaat.

VCA voorbereiding

VCA-praktisch

Heb je een andere vraag?

Bel ons: 078 – 62 53 889

We helpen je graag.

Contact mail

VCA-examens in heel Nederland

Je kunt bij PBNA kiezen uit VCA -xamens op 60 plaatsen en hebt de keuze uit 18 talen. Je kunt overdag, in de avond en op zaterdag examen doen. Voor groepen (vanaf 6 kandidaten) verzorgen wij de examens op ieder gewenste plaats en tijd.

VCA examens

Word partner van PBNA

Bestel je regelmatig VCA examens voor je organisatie?
Word dan partner van PBNA en profiteer direct van kortingen en unieke aanbiedingen.

Lees meer

VCA-boek, best gewaardeerd!

Wil jij je goed voorbereiden op het VCA-examen?
Met het actuele, goed leesbare lesboek van PBNA lukt dat zeker.

Lees meer

VCA examen oefenen

Oefenen met proef- examens is een goede voorbereiding op het VCA examen.
PBNA heeft online proefexamens voor B-VCA, VOL-VCA en VIL-VCU.

Lees meer

PBNA Scholenplan

PBNA verzorgt VCA-examens voor scholen van VMBO tot HBO.
Profiteer ook van aantrekkelijke kortingen en andere voordelen.

Lees meer