VCA-certificate registry

Het VCA-certificaat register (Centraal diploma register) is een databank waarin alle VCA-certificaten die zijn uitgegeven door erkende certificatie-instellingen worden geregistreerd. Het register is openbaar toegankelijk en kan worden gebruikt om te controleren of een bedrijf of persoon over een geldig VCA-certificaat beschikt.

 

Check certificate

 

All VCA certificates issued are maintained by the SSVV in a register. The purpose of the register is to increase the transparency and quality of the VCA system. The register can be used to monitor compliance with laws and regulations, as well as to check when a certificate expires.

In deze VCA-databank worden alle VCA-certificaten geregistreerd die zijn uitgegeven namelijk bijgehouden. Voor alle drie de VCA-varianten (VCA-basis, VCA VOL en VIL-VCU) kun je in het register van SSVV controleren of iemand een certificaat heeft en hoelang deze nog geldig is.

The register records the following information:

  • The name of the person or company
  • The type VCA certificate
  • The number of the VCA certificate
  • The validity date of the VCA certificate
  • The institution that issued the VCA certificate, such as PBNA

Also find your diploma in the VCA certificate registry?

Haven't earned your VCA diploma yet? PBNA has been the exam agency for security and safety for more than 100 years. Schedule your VCA exam and find your diploma on the registry as well. 

Schedule your VCA exam