Voorbeeld Rijbewijs 2014 Voorzijde2 

 Dispensatie voor verlopen Nederlandse rijbewijzen

Voor de VCA en SOG-examens moet iedere kandidaat zich legitimeren met een geldig ID-bewijs. Een geldig Nederlands rijbewijs is ook toegestaan. Rijbewijzen van andere landen zijn niet toegestaan als identificatiemiddel bij het VCA en SOG examen.

De Nederlandse Overheid heeft de eerder aangekondigde dispensatieregeling opnieuw verlengd. De geldigheidsduur van alle Nederlandse rijbewijzen die in de periode van 1 februari 2020 tot en met 30 november 2020 (zijn) verlopen, wordt met negen maanden verlengd. Die 9 maanden gaan in vanaf het moment dat het rijbewijs is verlopen. Voor de VCA- en SOG-examinering houdt dit in dat de dispensatie alléén geldt voor (verlopen) rijbewijzen, afgegeven door een Nederlandse overheidsinstantie.

Voorbeeld, een kandidaat mag zich bij het examen identificeren met een Nederlands rijbewijs dat is/zal verlopen in de periode 1 februari 2020 tot en met 30 november 2020. Indien de kandidaat géén rijbewijs kan overleggen of een rijbewijs heeft uit een ander land, dan moet hij/zij dit doen met een geldig paspoort of ID-bewijs.

Meer informatie: van het CBR over de dispensatie verlopen Nederlandse rijbewijzen

Hier kun je je direct aanmelden voor het VCA examen