VCA-certificaat register

Het VCA-certificaat register (Centraal diploma register) is een databank waarin alle VCA-certificaten die zijn uitgegeven door erkende certificatie-instellingen worden geregistreerd. Het register is openbaar toegankelijk en kan worden gebruikt om te controleren of een bedrijf of persoon over een geldig VCA-certificaat beschikt.

 

Controleer certificaat

 

Alle uitgegeven VCA-certificaten worden bijgehouden door het SSVV in een register. Het doel van het register is om de transparantie en de kwaliteit van het VCA-systeem te vergroten. Het register kan worden gebruikt om naleving van wet- en regelgeving te controleren, maar ook om te controleren wanneer een certificaat verloopt.

In deze VCA-databank worden alle VCA-certificaten geregistreerd die zijn uitgegeven namelijk bijgehouden. Voor alle drie de VCA-varianten (VCA-basis, VCA VOL en VIL-VCU) kun je in het register van SSVV controleren of iemand een certificaat heeft en hoelang deze nog geldig is.

In het register worden de volgende gegevens geregistreerd:

  • De naam van de persoon of het bedrijf
  • Het type VCA-certificaat
  • Het nummer van het VCA-certificaat
  • De geldigheidsdatum van het VCA-certificaat
  • De instelling die het VCA-certificaat heeft afgegeven, zoals PBNA

Ook jouw diploma in het VCA-certificaat register terugvinden?

Heb je nog geen VCA-diploma behaald? PBNA is al meer dan 100 jaar het examenbureau voor zekerheid en veiligheid. Plan jouw VCA-examen en vind ook jouw diploma terug in het register. 

Plan jouw VCA-examen