Rejestr certyfikatów VCA

Rejestr certyfikatów VCA(Central Diploma Register) to baza danych, w której zarejestrowane są wszystkie certyfikaty VCA wydane przez uznane jednostki certyfikujące. Rejestr jest publicznie dostępny i można go wykorzystać do sprawdzenia, czy firma lub osoba posiada ważny certyfikat VCA.

 

Sprawdź certyfikat

 

Wszystkie wydane certyfikaty SCC są przechowywane przez SSVV w rejestrze. Celem rejestru jest zwiększenie przejrzystości i jakości systemu SCC. Rejestr może być wykorzystywany do sprawdzania zgodności z przepisami i regulacjami, ale także do sprawdzania, kiedy certyfikat wygasa.

In deze VCA-databank worden alle VCA-certificaten geregistreerd die zijn uitgegeven namelijk bijgehouden. Voor alle drie de VCA-varianten (VCA-basis, VCA VOL en VIL-VCU) kun je in het register van SSVV controleren of iemand een certificaat heeft en hoelang deze nog geldig is.

W rejestrze zapisywane będą następujące dane:

  • Imię i nazwisko osoby lub nazwa firmy
  • Typ certyfikatu SCC
  • Numer certyfikatu SCC
  • Data ważności certyfikatu SCC
  • Instytucja, która wydała certyfikat SCC, taka jak PBNA

Chcesz znaleźć swój dyplom w rejestrze certyfikatów SCC?

Nie uzyskałeś jeszcze dyplomu SCC? PBNA jest agencją egzaminacyjną w zakresie bezpieczeństwa i ochrony od ponad 100 lat. Zaplanuj egzamin SCC i znajdź swój dyplom w rejestrze. 

Zaplanuj egzamin SCC