Veilig werken in techniek met PBNA

ATEX-examen

 • Toon aan dat jij veilig kunt werken in een explosiegevaarlijke omgeving
 • Examens door heel Nederland
 • Ook als groepsexamen (incompany) te boeken

Boek je ATEX-examen

Examen plannen

ATEX-examen

Na het succesvol afleggen van een ATEX-examen weet je hoe je veilig kunt werken in een explosiegevaarlijke omgeving.

Over ATEX

ATEX staat voor “ATmosphères EXplosibles” en is de Europese regelgeving voor explosiegevaarlijke omgevingen. ATEX is opgenomen in de Arbowet.
Binnen ATEX zijn er twee belangrijke richtlijnen:

 • ATEX 114-richtlijn. Deze is gebaseerd op de 2014/34/EU-wetgeving en richt zich op apparatuur en beschermende middelen die gebruikt kunnen worden in explosiegevaarlijke omgevingen.
 • ATEX 153-richtlijn. Deze is gebaseerd op de 1999/92/EG-wetgeving en richt zich op het gezondheid en veiligheid van werknemers in een explosiegevaarlijke omgeving. Deze richtlijn schrijft voor dat werkgevers maatregelen moeten nemen om de veiligheid van haar medewerkers te waarborgen.

Explosieveiligheidsdocument

Bedrijven waar sprake is van een explosiegevaarlijke omgeving, moeten een explosieveiligheidsdocument (EVD) opstellen. Het EVD bevat onder andere een risicoanalyse, classificatie van de explosiegevaarlijke zones, schema’s voor onderhoud en inspectie van apparatuur, een noodplan én een overzicht van maatregelen om explosies te voorkomen en de effecten van een eventuele explosie te beperken.

Aantoonbaar veilig werken in een explosiegevaarlijke omgeving

Onder die omschreven maatregelen valt ook dat het bedrijf moet vastleggen hoe het bedrijf gaat voldoen aan haar plicht om medewerkers goed op te leiden. Werkgevers moeten namelijk kunnen aantonen dat werknemers op de hoogte zijn van de explosiegevaren en weten hoe ze veilig werken in deze omgeving.

ATEX-attestation

Werkgevers kunnen dit aantonen door medewerkers een ATEX-certificaat te laten behalen. Een ATEX-certificaat kan ook verwijzen naar een goedgekeurd product of apparaat dat wordt gebruikt in een explosiegevaarlijke omgeving. Een ATEX-certificaat voor personen, wordt ook wel een ATEX-attestation genoemd.

Lees meer over het ATEX-certificaat

 

Direct inschrijven voor het ATEX-examen

Via onderstaande knop schrijf je jezelf direct in voor het examen

Inschrijven examen

ATEX-examen voor een groep bestellen

Schrijf een groep in via onderstaande bestelknop. Je kiest een datum, tijd en locatie. Je hoeft nog niet direct kandidaten aan te melden.

Reserveren

Meer informatie?

Wil je meer weten over ATEX, examens en certificeringen?
Wij helpen je graag.

Bel ons op: 078 – 62 53 889
Of mail naar: [email protected]

Contact

ATEX-examens gericht op EU wet- en regelgeving

ATEX bevat de Europese wet- en regelgeving voor explosiegevaarlijke omgevingen. ATEX is gebaseerd op de internationale regelgeving: IECEx. IECEx bevat de universele normen op het gebied van explosieveiligheid.

Om aan te tonen dat je weet hoe je veilig moet werken, kun je twee typen examens doen.
1) Een IECEx-examen. Deze is gericht op de universele IECEx-normen.
2) Een ATEX-examen. Deze maakt gebruik van de universele IECEx-normen, maar is gericht op de Europese wet- en regelgeving.

Werk je voor een internationaal bedrijf met vestigingen buiten de EU, dan is het nodig dat je een IECEx-examen aflegt en je een certificaat behaalt als IECEx Certified Person (CoPC).

Werk je voor een bedrijf dat alleen gevestigd is in Nederland of vestigingen heeft binnen de EU, dan is een ATEX-examen beter passend. Hierin wordt uitgegaan van de Europese wet- en regelgeving. Je haalt dan je ATEX-attestation.

Verschillende soorten ATEX-examens

Wat je moet weten op het gebied van explosieveiligheid is afhankelijk van de functie en verantwoordelijkheden die je hebt binnen het bedrijf. Ben je af en toe in een omgeving die als explosiegevaarlijk is aangewezen, dan heb je andere kennis nodig dan wanneer je als installateur of monteur werkt aan machines en installaties in dezelfde omgeving. Daarom is het ATEX-examensysteem modulair opgebouwd.

Het EX01 Basisprincipes van explosieveiligheid is de startmodule die iedereen volgt.
Welke modules daarnaast nodig zijn, is afhankelijk van jouw functie.

De volgende examens kun je via PBNA boeken:

 • ATEX Basis
 • ATEX_00 Basiskennis en bewustwording
 • ATEX_01 Basisprincipes van explosieveiligheid
 • ATEX_02D Zoneren indelen gevarenzones stof
 • ATEX_02G Zoneren indelen gevarenzones gas
 • ATEX_02_GD indelen gevarenzones
 • ATEX_03 Elektrische installaties installeren
 • ATEX_04 Elektrische installaties onderhouden
 • ATEX_05 Reparatie en revisie
 • ATEX_06 Elektrische installaties testen
 • ATEX_07 Elektrische installaties inspecteren 1
 • ATEX_08 Elektrische installaties inspecteren 2
 • ATEX_09 Elektrische installaties ontwerpen
 • ATEX_10 Elektrische installaties, uitvoeren audits
 • ATEX_21 Elektrische installaties installeren en testen
 • ATEX_22 Elektrische installaties inspecteren

ATEX Basis

Tijdsduur examen: 60 minuten
Vragen: 40 meerkeuzevragen
Geslaagd: meer dan 60% goed
Praktijkexamen: nee

ATEX voor Operators

Tijdsduur examen: 60 minuten
Vragen: 40 meerkeuzevragen
Geslaagd: meer dan 60% goed
Praktijkexamen: nee

00 ATEX Basiskennis en bewustwording

Tijdsduur examen: 30 minuten
Vragen: 12 meerkeuzevragen
Geslaagd: meer dan 60% goed
Praktijkexamen: nee

01 ATEX Basisprincipes van explosieveiligheid

Tijdsduur examen: 75 minuten
Vragen: 40 meerkeuzevragen
Geslaagd: meer dan 60% goed
Praktijkexamen: nee

02_D ATEX Zoneren stof (indelen gevarenzones)

Tijdsduur examen: 45 minuten
Vragen: 16 meerkeuzevragen
Geslaagd: meer dan 60% goed
Praktijkexamen: interview

02_G ATEX Zoneren gas (indelen gevarenzones)

Tijdsduur examen: 45 minuten
Vragen: 16 meerkeuzevragen
Geslaagd: meer dan 60% goed
Praktijkexamen: interview

02_GD ATEX Zoneren (indelen gevarenzones)

Tijdsduur examen: 60 minuten
Vragen: 25 meerkeuzevragen
Geslaagd: meer dan 60% goed
Praktijkexamen: nee

03 ATEX Elektrische installaties installeren

Tijdsduur examen: 45 minuten
Vragen: 20 meerkeuzevragen
Geslaagd: meer dan 60% goed
Praktijkexamen: ja

04 ATEX Elektrische installaties onderhouden

Tijdsduur examen: 45 minuten
Vragen: 16 meerkeuzevragen
Geslaagd: meer dan 60% goed
Praktijkexamen: ja

05 ATEX Reparatie en revisie

Tijdsduur examen: 75 minuten
Vragen: 30 meerkeuzevragen
Geslaagd: meer dan 60% goed
Praktijkexamen: interview

06 ATEX Elektrische installaties testen

Tijdsduur examen: 45 minuten
Vragen: 14 meerkeuzevragen
Geslaagd: meer dan 60% goed
Praktijkexamen: 30 minuten

07 ATEX Elektrische installaties inspecteren 1

Tijdsduur examen: 30 minuten
Vragen: 10 meerkeuzevragen
Geslaagd: meer dan 60% goed
Praktijkexamen: 90 minuten

08 ATEX Elektrische installaties inspecteren 2

Tijdsduur examen: 45 minuten
Vragen: 20 meerkeuzevragen
Geslaagd: meer dan 60% goed
Praktijkexamen: 90 minuten

09 ATEX Elektrische installaties ontwerpen

Tijdsduur examen: 45 minuten
Vragen: 20 meerkeuzevragen
Geslaagd: meer dan 60% goed
Praktijkexamen: interview

10 ATEX Elektrische installaties, uitvoeren van audits

Tijdsduur examen: 45 minuten
Vragen: 20 meerkeuzevragen
Geslaagd: meer dan 60% goed
Praktijkexamen: interview

21 ATEX Elektrische installaties installeren en testen

Tijdsduur examen: 60 minuten
Vragen: 25 meerkeuzevragen
Geslaagd: meer dan 60% goed
Praktijkexamen: 240 minuten

22 ATEX Elektrische installaties inspecteren

Tijdsduur examen: 60 minuten
Vragen: 25 meerkeuzevragen
Geslaagd: meer dan 60% goed
Praktijkexamen: 180 minuten

Schrijf je direct online in voor een ATEX-examen

Wil je een of meerdere ATEX-examens afleggen, dan kun je direct jouw examenplek reserveren via het online boekingssysteem. Je kiest eenvoudig de gewenste examenlocatie en het tijdstip.

Inschrijven

Meer over ATEX

 • Wat is explosieveiligheid?

  Explosieveiligheid is het beschermen van de omgeving, medewerkers en installaties in een explosiegevaarlijke omgeving. Explosiegevaar is aanwezig zodra een mengsel van lucht en een brandbare stof (in de vorm van gassen, dampen, nevels of stof) onder atmosferische omstandigheden wordt ontstoken en na ontsteking uitbreidt, totdat alle brandbare stof verbrand is.

 • Wat is een explosieveiligheidsdocument?

  In het explosieveiligheidsdocument (EVD) staat vastgelegd welke risico’s er binnen het bedrijf zijn op het gebied van explosiegevaar en welke maatregelen er getroffen worden om die risico’s te beperken.

 • Wat is ATEX?

  ATEX staat voor “ATmosphères EXplosibles” en is de Europese regelgeving voor explosiegevaarlijke omgevingen. ATEX bestaat uit meerdere richtlijnen die aangeven waaraan apparatuur en middelen moeten voldoen die zich in een explosiegevaarlijke zone bevinden, en richtlijnen voor de bescherming van medewerkers in explosiegevaarlijke zones.

 • Hoe weet je of jouw bedrijf onder ATEX valt?

  Of jouw bedrijf onder ATEX valt, hangt af van het aanwezig zijn van explosieve atmosferen. Met een analyse beoordeel je of er ontvlambare gassen, dampen, nevels of stoffen aanwezig zijn in het bedrijf. Op basis van die analyse kan het bedrijf ingedeeld worden in ATEX-zones. Deze zonering geeft aan hoe groot het explosiegevaar is.

  Als uit de analyse blijkt dat er geen explosiegevaar aanwezig is, dan valt dit gebied buiten de ATEX-zoneclassificatie en wordt het niet als een ATEX-zone beschouwd. Dit betekent dat de specifieke eisen en maatregelen die de ATEX-richtlijnen voorschrijven voor explosiegevaarlijke zones hier niet van toepassing zijn.

  Het uitvoeren van een risicoanalyse is verplicht als er in een bedrijfsproces gebruikgemaakt wordt van ontvlambare gassen en vloeistoffen, of als er nevels en stof aanwezig is.

Meer over ATEX-examens

 • Welk ATEX-examen moet ik doen?

  Welk ATEX-examen voor jou geschikt is, hangt af van jouw functie en de verschillende ATEX-zones waarin je werkzaam bent.
  Na een explosieveiligheidsanalyse wordt het explosieveiligheidsdocument opgesteld. Daarin staat vermeld hoe medewerkers opgeleid moeten worden om de juiste kennis op te doen om veilig te werken in deze zones.

 • Waarin verschillen ATEX-examens van IECEx-examens?

  In de ATEX-examens wordt geëxamineerd op de Europese wet- en regelgeving op het gebied van explosieveiligheid. Deze is minder uitgebreid dan de wet- en regelgeving waar je vanuit IECEx van op de hoogte moet zijn.

  Dat maakt een ATEX-examen minder uitgebreid, de examenstof is ook minder zwaar. ATEX-examens duren over het algemeen korter dan IECEx-examens en het slagingspercentage van de ATEX-examens ligt hoger dan het slagingspercentage voor IECEx-examens.

 • Kan ik controleren of een persoon ATEX-gecertificeerd is?

  Nederlands kent (nog) geen centraal register waarin ATEX- of IECEx-certificering van personen is vastgelegd.
  Wordt een ATEX-examen succesvol afgerond, dan wordt dit wel opgenomen in het PBNA-diplomaregister.

 • Is een ATEX-examen verplicht?

  Nee, een ATEX-examen is niet verplicht.
  Een bedrijf moet aantoonbaar maken dat medewerkers op de hoogte zijn van hoe zij veilig kunnen werken in een explosiegevaarlijke omgeving. Het ATEX-examen maakt dit aantoonbaar, al is certificering niet wettelijk vereist.

 • Hoe zijn de ATEX-examens samengesteld?

  De ATEX-examens zijn gebaseerd op de IECEx-examens. Sinds 2019 is PBNA erkend als IECEx 05 certificatiebureau voor het certificeren van personen die werkzaam zijn in explosiegevaarlijke omgevingen. ATEX-examens zijn gebaseerd op de IECEx-examinering, maar met een commissie van Nederlandse experts op het gebied van explosieveiligheid aangepast aan de situatie zoals deze bij de meeste Nederlandse bedrijven van toepassing is.

roe pbna logo srgb std

Meld je aan voor het ATEX-examen bij PBNA

 • PBNA is het enige examenbureau dat ATEX-examens aanbiedt.
 • Koninklijke PBNA is sinds 2019 erkend als IECEx05 certificatiebureau (ExCB) voor het certificeren van personen die werkzaam zijn in explosiegevaarlijke omgevingen.
 • PBNA is het examenbureau in Nederland op het gebied van veiligheid en techniek
 • PBNA bestaat al ruim 110 jaar en heeft een koninklijk predicaat
 • ATEX-examens vinden door heel Nederland plaats
 • Je meldt je eenvoudig online aan voor het examen
 • Naast individuele examens, zijn ook examens voor groepen te boeken
 • Neem eenvoudig contact op om te overleggen welke examens nodig zijn om de juiste kennis te toetsen
 • Je kunt ook in de avonden en op zaterdag examen het examen doen