VCA-bedrijfscertificaat

VCA-certificering voor bedrijven

Bedrijven met een VCA-Bedrijfscertificaat kunnen aantonen dat binnen het bedrijf veilig en gezond gewerkt wordt en dat het bedrijf voldoet aan de verplichtingen vanuit de Arbowet. Er zijn verschillende soorten VCA-bedrijfscertificeringen: VCA en VCU. Voor het behalen van een van deze bedrijfscertificeringen moeten medewerkers op de werkvloer in het bezit zijn van een VCA-diploma.

Bij PBNA kunnen de VCA-examens afgenomen worden. Dat kan zowel met open-inschrijving voor één deelnemer, of met een besloten examen voor meerdere deelnemers tegelijk.

Schrijf medewerkers in voor een VCA-examen

 

Veilig en gezond werken bij VCA-gecertificeerde bedrijven

Een VCA-gecertificeerd bedrijf kiest ervoor om zijn werkprocessen zo te organiseren dat de kans op een ongeval op de werkvloer zo klein mogelijk is. Belangrijk onderdeel hiervan is het opleiden van medewerkers, zodat ze over de benodigde kennis en vaardigheden beschikken om de werkprocessen zo veilig mogelijk uit te voeren. Het opleiden van medewerkers gebeurt natuurlijk op de werkvloer, maar met het volgen van een VCA-cursus wordt de kans dat werknemers daadwerkelijk slagen voor het VCA-examen aanzienlijk vergroot.

Wanneer gezegd wordt dat een bedrijf VCA heeft, betekent dit dat het bedrijf een geldige VCA-certificering heeft. In deze zin is VCA een kwaliteitskeurmerk, dat aangeeft dat het betreffende bedrijf streeft naar de meest veilige werkomgeving voor de werknemers.

In de civiele techniek, bouwnijverheid, elektrotechniek, werktuigbouwkunde en overige technische diensten zoals het transport, zijn veel VCA-gecertificeerde bedrijven te vinden. Meestal kiest een bedrijf voor het behalen van de VCA-certificering, omdat opdrachtgevers dit als vereiste stellen voor het verkrijgen van een opdracht. Reeds gecertificeerde bedrijven stellen de VCA-certificering ook vaak als eis aan bedrijven waarmee zij samenwerken.

In de VCA-bank kun je opzoeken of een bedrijf een geldig VCA-certificaat heeft en of medewerkers in het bezit zijn van een geldig VCA-diploma.

 

Voldoen aan VCA-certificering door medewerkers op te leiden

Bedrijven die een VCA-certificering willen behalen, zijn verplicht om aan te tonen dat medewerkers of zzp’ers waarmee zij werken in het bezit zijn van een VCA-diploma. Nieuwe medewerkers die nog niet in het bezit zijn van een VCA-diploma, moeten binnen 3 maanden na indiensttreding alsnog hun VCA-examen halen.
Heb je meerdere medewerkers die nog een VCA-diploma moeten behalen?
Via PBNA kun je individuele examens afnemen, maar ook voor meerdere medewerkers tegelijk met een besloten examen.

 

Reserveer een besloten VCA-examen