Onze organisatie

Met meer dan 75.000 kandidaten per jaar is PBNA één van de grootste examenorganisaties van Nederland. PBNA verzorgt examens in o.a. de gebieden:

  • VCA (Veiligheid in alle technische disciplines in de industrie en bouw) 
  • SOG (Risicovolle taken)
  • IECEx (Explosieveiligheid)
  • F-gassen
  • NEN 3140 (Veiligheid in de elektrotechniek)
  • Middelbaar Gasmeetkundige Zeecontainers (MGK)
  • Techniek

Wij verzorgen deze examens voor particulieren en bedrijven. Daarnaast verzorgen wij maatwerk examens voor branches en opleiders.

ISO gecertificeerd

PBNA bestaat sinds 1912 en is als onafhankelijk exameninstituut al jarenlang een betrouwbare naam in de markt. Sinds 1999 zijn wij door DNV GL gecertificeerd voor ISO 9001 voor ‘Het vaststellen van het kennis- en competentieniveau bij professionals en werknemers van ondernemingen en de overheid door het ontwikkelen en uitvoeren van examens’. Artikel (2012) over 100 jaar PBNA

Royal Dutch

PBNA BV is een van 550 Nederlandse bedrijven, verenigingen en instellingen die door de Koningin in 1952 is onderscheiden met het predikaat Koninklijk. De Koning kan een bedrijf, vereniging of instelling het recht geven om het predikaat Koninklijk te voeren. Om hiervoor in aanmerking te komen, moet een organisatie:

  • een zeer belangrijke plaats innemen in het vakgebied
  • van landelijke betekenis zijn
  • (in principe) ten minste honderd jaar bestaan

In de regel onderscheidt de Koning niet meer dan één organisatie per branche. Medische en financiële instellingen komen niet in aanmerking, evenals organisaties met een politieke en/of religieuze doelstelling. Deze bijzondere onderscheiding is in 1806 ingesteld door Koning Lodewijk Napoleon. Als vooraanstaande vertegenwoordigers van Nederlands’ economisch, cultureel, wetenschappelijk, militair, maatschappelijk en sportief erfgoed vervullen de koninklijke organisaties een nationale en internationale voorbeeldfunctie en onderscheiden zich door kwaliteit, continuïteit en soliditeit.

Code of Conduct

Goed opgeleide en veilig werkende technici zijn essentieel voor de Nederlandse economie. Bedrijven moeten erop kunnen vertrouwen dat eigen en ingehuurde werknemers daartoe in staat zijn.

Koninklijke PBNA is de deskundige specialist in: “Het onafhankelijk en betrouwbaar vaststellen van het kennis- en competentieniveau bij individuele professionals en werknemers van ondernemingen en overheidsorganisaties door het ontwikkelen en uitvoeren van examens” met als resultaat een waardevol en waardevast diploma of certificaat.

Wij denken en werken vanuit de volgende kernwaarden: klantgericht, onafhankelijk, transparant en betrouwbaar. Download de Code of Conduct PBNA (NL) of Code of Conduct (EN)

Klachtenreglement

Koninklijke PBNA doet er alles aan om de examens zo goed mogelijk te laten verlopen. Mocht er toch iets niet naar wens gegaan zijn dan is het mogelijk om een klacht, verzoek of verbetervoorstel in te dienen. Download hier het REGLEMENT KLACHTEN.

Contactgegevens

Bezoekadres:
H.A. Lorentzstraat 1A
3331 EE Zwijndrecht
KvK: 09017208

Postadres:
Postbus 68
3330 AB Zwijndrecht
BTW-nummer: NL 00.18.22.834.B01

Telefoon: (078) 62 53 889

Heb je een vraag?

Telefoon: (078) 62 53 889

Contactformulier