NEN 3140 examens

Bestel hier direct je NEN 3140-examen

Bestellen

NEN 3140

NEN 3140 is de Nederlandse norm die de veiligheidseisen beschrijft voor het werken met en aan laagspanningsinstallaties.
NEN 3140 komt voort uit de Arbowet en geeft richtlijnen voor het op een veilige manier dagelijks gebruiken van de laagspanningsinstallaties en hoe deze installaties gekeurd moeten worden.

NEN 3140-examens

Op het gebied van NEN 3140 zijn er verschillende examens. De NEN 3140-examens zijn bedoeld voor personen die werken aan of bij laagspanningsinstallaties en hebben als doel om te toetsen of de persoon voldoende kennis heeft om veilig te werken met laagspanning, of om laagspanningsinstallaties en -apparatuur te testen.

Er zijn verschillende NEN 3140-examens die passen bij verschillende verantwoordelijkheden:

  • NEN 3140 VOP: Voldoende Onderricht Persoon 
  • NEN 3140 VP: Vakbekwaam Persoon
  • NEN 3140 IWV: Installatie of Werkverantwoordelijke

NEN 3140-aanwijsbeleid

Of NEN 3140 VOP, VP of IWV het beste aansluit bij de persoon, is afhankelijk van het aanwijsbeleid van de organisatie. In het aanwijsbeleid wordt vastgelegd wie verantwoordelijk is voor welke werkzaamheden met betrekking tot de elektrische installaties en wie welke werkzaamheden mag uitvoeren.

  • De installatieverantwoordelijke (IV) is eindverantwoordelijk voor het ontwerp en het veilig houden van elektrische installaties.
  • De werkverantwoordelijke (WV) is eindverantwoordelijk voor het veilig werken met technische installaties, machines en arbeidsmiddelen.
  • Een vakbekwaam persoon (VP) kan zelfstandig aan elektrische installaties werken.
  • Een voldoende onderricht persoon (VOP) is in staat om onder toezicht eenvoudige handelingen te verrichten. Specifieke elektrotechnische kennis is daarbij niet noodzakelijk.

Vraag over het de NEN 3140-examens?

Wij helpen je graag

 078 – 62 53 889

 [email protected]

Je krijgt uiterlijk de eerstvolgende werkdag antwoord op je vraag.

Contact

Stipel NEN 3140-examens en reguliere examens

Wil je een NEN 3140-certificering halen, dan heb je keuze uit verschillende examens: reguliere NEN 3140-examens en Stipel NEN 3140-examens.
Stipel staan voor Stichting Persoonscertificatie Elektrotechniek. Stipel is uitgegroeid tot hét keurmerk voor veiligheid in de energiesector. Stipel-certificaten zijn dan ook breed erkend binnen de energie- en elektrotechniekbranches.

Het verschil tussen reguliere NEN 3140-examens en Stipel-varianten

Stipel-examens gaan een stapje verder dan de NEN 3140-examens. Stipel-examens vereisen een bredere kennis op het gebied van laagspanning. Daarnaast bestaat het Stipel-examen niet alleen uit een theoretische toets, zoals bij de NEN 3140-examens, maar ook een praktijktoets. Een Stipel NEN 3140 gecertificeerd persoon heeft niet alleen aantoonbaar de juiste kennis over het werken met laagspanning, maar ook de juiste vaardigheden.

Voor beide examenvarianten geldt dat je een theoretisch examen aflegt. Deze examens kun je inplannen op een van de meer dan 60 examenlocaties verspreid door Nederland. Daarnaast leg je het Stipel-praktijkexamen af op de praktijklocatie in Ede.

Lees meer over de Stipel-examens

Verschillende NEN 3140-examens bij PBNA

Bij PBNA kun je zowel de Stipel-examens boeken als de reguliere NEN 3140-examens.

Examen Stipel NEN 3140 VOP

Het examen om Stipel-gecertificeerd Voldoende Onderricht Persoon te worden.

Inschrijven

Meer info

Examen Stipel NEN 3140 VP

Het examen om Stipel-gecertificeerd Vakbekwaam Persoon te worden.

Inschrijven

Meer info

Examen Stipel NEN 3140 WV/IV

Het examen om Stipel-gecertificeerd Installatieverantwoordelijke en Werkverantwoordelijke te worden.

Inschrijven

Meer info

Examen NEN 3140 VOP

Wordt Voldoende Onderricht Persoon en leer hoe je veilig (onder toezicht) werkt met of in de omgeving van laagspanningsinstallaties.

Inschrijven

Meer info

Examen NEN 3140 VP

Wordt Vakbekwaam Persoon en leer veilig werken met laagspanningsinstallaties.

Inschrijven

Meer info

NEN 3140-certificering

NEN-examen gehaald? Met een NEN 3140-certificaat of Stipel-certificaat toon je aan dat je daadwerkelijk vakbekwaam bent op het gebied van werken met laagspanning, aansluitend op jouw rol als Vakbekwaam Persoon (VP) of Voldoende Onderricht Persoon (VOP), Werkverantwoordelijke (WV) of Installatieverantwoordelijke (IV).