Aangepaste theorie-examens F-gassen

Aangepaste examenvormen theorie-examen F-gassen

Is een standaard theorie-examen voor een kandidaat niet passend om goed het examen af te kunnen leggen? Dan zijn er verschillende mogelijkheden om alsnog het examen F-gassen te doen.

 • Regulier examen met extra tijd bij dyslexie
 • Voorleesexamen
 • Individueel begeleid examen

Regulier F-gassenexamen en dyslexie

Een kandidaat met dyslexie of met leesproblemen kan een kwartier extra tijd aanvragen bij een regulier gepland theorie-examen.

Voorleesexamen

Een kandidaat met dyslexie, taal- of leesproblemen, kan bij PBNA in Zwijndrecht het theorie-examen F-gassen doen als voorleesexamen. Hierbij krijgt de kandidaat het examen op papier en wordt iedere vraag en alle antwoorden duidelijk voorgelezen. Hiervoor wordt gebruikgemaakt van een koptelefoon.

Deze kandidaten leggen hetzelfde examen af als andere kandidaten, inhoudelijk worden er geen vrijstellingen verleend.

Het examen wordt individueel of in groepen van maximaal 5 kandidaten afgenomen. Hou er rekening mee dat er wel extra kosten verbonden zijn aan dit voorleesexamen en dat het in Zwijndrecht plaatsvindt.

Voor het voorleesexamen heeft de kandidaat 1,5 uur de tijd

Individueel begeleid voorleesexamen

Een kandidaat met dyslexie, leesproblemen, examenvrees of faalangst, kan bij PBNA in Zwijndrecht het theorie-examen F-gassen doen onder individuele begeleiding. Dit examen wordt afgenomen door een examinator van PBNA. Bij het examen is tevens een toezichthouder aanwezig.

De begeleiding van de examinator bestaat uit het toelichten van het examenproces. Bij onduidelijkheden kunnen vragen worden gesteld. Bijvoorbeeld wanneer een woord of zinsverband niet duidelijk is. Vragen over de inhoud van de getoetste stof is niet mogelijk. Er wordt ook niet vertaald door de examinator.

Het examen wordt in een aparte ruimte gemaakt waarbij de kandidaat het examen op papier krijgt en iedere vraag en alle antwoorden duidelijk worden voorgelezen. Er wordt gestreefd naar een rustige sfeer tijdens het examen, zodat er optimaal gepresteerd kan worden.

De kandidaat legt hetzelfde examen af als andere kandidaten, inhoudelijk worden er geen vrijstellingen verleend.

Het individueel begeleid examen is bedoeld voor kandidaten die:

 • last hebben van dyslexie, examenvrees of faalangst
 • meer tijd en begeleiding nodig hebben, bijvoorbeeld bij een cognitieve stoornis, zoals autisme of PDD-NOS
 • al twee andere examens hebt geprobeerd en maar niet kunnen slagen
 • moeite hebben met de Nederlandse taal

Hoe het examen verloopt:

 • Je zit in een aparte examenruimte
 • Je wordt begeleid door een examinator van PBNA
 • Iedere vraag en alle antwoorden staan op papier en wordt voorgelezen
 • Je bepaalt zelf wanneer je door wilt naar een volgende vraag
 • Als je een vraag niet begrijpt, kun je dit aangeven bij de examinator. De examinator kan de vraag in een andere bewoording stellen
 • Je hebt 1,5 uur voor dit examen

Voorleesexamen of individueel examen aanvragen

Het aanvragen van een voorleesexamen of individueel begeleid examen, kan via: [email protected].
Neem gerust contact op als je vragen hebt. Bel naar 078 6253889, of stuur een mail naar: [email protected].

Meer informatie of vragen?

Neem contact met ons op.
We helpen je graag!

Contact
Image