F-gassen certificaat

Behaal het F-gassen certificaat

Aanmelden

Over het F-gassencertificaat

Met een F-gassencertifaat toon je aan dat je de kennis en vaardigheden hebt om veilig te werken met F-gassen.

F-gassen zijn gefluoreerde broeikasgassen; gassen die fluor bevatten, zoals HFK’s, PFK’s, SF6 en NF3. Ze worden veel gebruikt in koel- en klimaatsystemen. De gassen zijn zeer schadelijk voor het milieu. Komen F-gassen in de atmosfeer, dan hebben ze een sterke invloed op het broeikaseffect. Daarom reguleert de Europese Unie met de F-gassenverordening het gebruik en de handel van F-gassen. Onderdeel van de verordening zijn de eisen die gesteld worden aan de certificering van personen en bedrijven. In Nederland zijn deze opgenomen in de BRL 200 voor persoonscertificering.

De verschillende F-gassencertificaten

Er zijn 4 verschillende soorten persoonscertificeringen: F-gassen categorie 1 tot en met 4. Met een F-gassencertificaat categorie 1 mag je werkzaamheden uitvoeren aan alle soorten koelsystemen en heb je de meeste bevoegdheden. Met een F-gassencertificaat categorie 4 heb je de minste bevoegdheden.
In de koeltechniek is het behalen van een F-gassencertificaat categorie 1 en 2 het meest gebruikelijk.

Technici die installatie, onderhoud of reparaties uitvoeren aan apparatuur of installaties die F-gassen bevatten, hebben verplicht een F-gassencertificaat nodig.
Een F-gassencertificaat behaal je door een cursus F-gassen te volgen en daarna te slagen voor het F-gassenexamen. Dit examen bestaat uit zowel een theorie-examen als een praktijkexamen.

F-gassencertificaat kosten

De kosten voor het theorie- en praktijkexamen bedragen € 575,- voor F-gassen 1 en € 470,- voor F-gassen 2.
Mocht je onverhoopt een van de twee examens niet halen, dan kun je dat onderdeel herkansen en betaal je alleen voor dat onderdeel een herexamen.

Ben je eenmaal geslaagd, dan hoef je niet over een aantal jaar nog een keer examen te doen. Volgens de huidige wet- en regelgeving is het certificaat onbeperkt geldig.

F-gassenregister

Personen die een F-gassencertificaat hebben behaald, worden opgenomen in het Centraal Register Techniek. Wil je als bedrijf controleren of een medewerker over een geldig F-gassencertificaat beschikt, dan kun je in dat in dit register controleren.

Direct inschrijven voor het examen F-gassen categorie 1

Inschrijven

Direct inschrijven voor het examen F-gassen categorie 2

Inschrijven

Actuele planning

Wil jij weten of er op dit moment nog plek is op de examendatum en locatie van jouw voorkeur? Klik dan op onderstaande link voor de actuele planning: 

Bekijk planning

Meer over F-gassen

Certificaat F-gassen halen bij PBNA

Een F-gassencertificaat categorie 1 en 2 behaal je bij PBNA.

✓ PBNA is erkend examenbureau voor F-gassenexamens

PBNA is een door Rijkswaterstaat erkend examenbureau voor het afnemen van F-gassenexamens en het verstrekken van persoonscertificaten conform de BRL 200. De BRL 200 is de Nederlandse beoordelingsrichtlijn die de eisen vastlegt waaraan examenkandidaten moeten voldoen voor het behalen van het certificaat F-gassen voor personen.

✓ Het examen maken op jouw opleidingslocatie

PBNA werkt samen met verschillende opleidingsinstituten. Volg je een opleiding bij een van de volgende opleiders, dan vindt het examen plaats op jouw opleidingslocatie. Voor jou als examenkandidaat is dat extra prettig, omdat je dan jouw examen kunt doen met de opstellingen waarmee je ook hebt geoefend.

• TechTec in Almere
• Installatiewerk Roermond
• Installatiewerk Amsterdam
• ROVC Technische opleidingen in Ede

Ook als je een opleiding F-gassen bij een ander opleidingsinstituut hebt gevolgd, kun je je examen boeken bij PBNA.

✓ Apart theorie- en praktijkexamen

De F-gassenexamens bestaan uit een praktisch en een theoretisch gedeelte. Jij kunt het theorie-examen bij PBNA op een zelfgekozen locatie en tijd uitvoeren. Zo hoef je op de dag van het praktijkexamen alleen op het praktijkgedeelte te focussen. Bovendien kun je makkelijk een herexamen inplannen als je niet in één keer slaagt.