BRL 200-certificaat

Meld je aan voor het examen

Aanmelden

BRL 200 voor persoonscertificering F-gassen

BRL 200 staat voor Beoordelingsrichtlijn 200 en bevat de eisen en normen waaraan personen moeten voldoen die werkzaamheden uitvoeren waarbij gefluoreerde broeikasgassen (F-gassen) betrokken zijn.

F-gassen worden veel gebruikt in koel- en warmtesystemen. Ze zorgen voor de warmtewisseling door de druk op deze F-gassen te verhogen of te verlagen. Maar komen de F-gassen vrij, dan zijn ze heel schadelijk voor het milieu.

Daarom is de F-gassenverordening ontstaan. Deze heeft als doel om de uitstoot van deze gassen te verminderen. Onderdeel van deze verordening is de BRL 100 en BRL 200. Deze beoordelingsrichtlijnen geven aan waar bedrijven (BRL 100) en personen (BRL 200) aan moeten voldoen om met F-gassen te mogen werken.

Waar je aan moet voldoen volgens de BRL 200

In de BRL 200 staat vermeld dat je als monteur of installateur die werkt met koudemiddelen, zowel een theorie- als praktijkexamen moet behalen. In het theorie-examen wordt de kennis getest op het gebied van F-gassen en de geldende wet- en regelgeving. Tijdens het praktijkexamen worden de vaardigheden getoetst die betrekking hebben op het veilig werken met F-gassen.

Het gaat om de volgende vaardigheden:

Lekkagecontrole

Vaardigheden om lekkages op te sporen. Afhankelijk van het examen F-gassen categorie 1 of F-gassen categorie 2, mag het koelcircuit daarbij wel of niet geopend worden.

Bij F-gassen categorie 1 mag het koelcircuit geopend worden voor uitgebreide inspectie en reparatie. Monteurs met categorie 1 zijn bevoegd om in alle systemen lekdetectie uit te voeren, ongeacht de hoeveelheid koudemiddel.

Voor F-gassen categorie 2 is het openen van het koelcircuit niet toegestaan. Categorie 2 monteurs voeren lekdetectie uit zonder het systeem te openen. Bovendien mogen zij alleen werk verrichten aan systemen met minder dan 3 kg koudemiddel.

Terugwinning van F-gassen

Bij het terugwinnen van F-gassen wordt getoetst of je in staat bent om het systeem volledig af te sluiten, zodat er geen F-gassen vrijkomen tijdens het proces. Ook moet je terugwinningsapparatuur juist weten te gebruiken om de F-gassen uit het systeem te onttrekken. Tot slot moet je de F-gassen op de juiste manier opslaan.

Bij F-gassen categorie 1 mag je deze werkzaamheden zonder beperkingen uitvoeren.

Behaal je F-gassen categorie 2, dan mag je werken aan systemen met een beperkte hoeveelheid F-gassen, namelijk minder dan 3 kg, of bij hermetisch gesloten systemen tot 6 kg. Het koelcircuit mag bij terugwinning niet geopend worden, wat betekent dat de interne mechanismen van het systeem niet blootgelegd mogen worden. Er mag alleen gebruikgemaakt worden van servicepoorten.

Installatie en onderhoud

Installatie en onderhoud van systemen vereisen kennis van het correct installeren van componenten en het uitvoeren van routine- en preventief onderhoud.

Bij F-gassen categorie 1 ben je gekwalificeerd om complexe installaties en onderhoudstaken uit te voeren, inclusief het aansluiten en ontkoppelen van componenten die direct met F-gassen in aanraking komen.

Voor categorie 2 zijn de bevoegdheden beperkt tot basisinstallatie en onderhoudswerkzaamheden die geen opening van het koelsysteem vereisen, gericht op kleinere en minder complexe systemen.

Haal het BRL 200 F-gassencertificaat

Examenbureau PBNA is erkend examenbureau en verstrekt conform de BRL 200 F-gassencertificaten. 

Schrijf je in voor een examen F-gassen 1 of F-gassen 2, en behaal het F-gassencertificaat.

 

Direct inschrijven voor het examen F-gassen categorie 1

Inschrijven

Direct inschrijven voor het examen F-gassen categorie 2

Inschrijven

Actuele planning

Wil jij weten of er op dit moment nog plek is op de examendatum en locatie van jouw voorkeur? Klik dan op onderstaande link voor de actuele planning: 

Bekijk planning

Meer over F-gassen

Waarom examen F-gassen bij PBNA

 

✓ PBNA is erkend examenbureau voor F-gassenexamens

PBNA is een door Rijkswaterstaat erkend examenbureau voor het afnemen van F-gassenexamens en het verstrekken van persoonscertificaten conform de BRL 200. De BRL 200 is de Nederlandse beoordelingsrichtlijn die de eisen vastlegt waaraan examenkandidaten moeten voldoen voor het behalen van het certificaat F-gassen voor personen.

✓ Het examen maken op jouw opleidingslocatie

PBNA werkt samen met verschillende opleidingsinstituten. Volg je een opleiding bij een van de volgende opleiders, dan vindt het examen plaats op jouw opleidingslocatie. Voor jou als examenkandidaat is dat extra prettig, omdat je dan jouw examen kunt doen met de opstellingen waarmee je ook hebt geoefend.

• TechTec in Almere
• Installatiewerk Roermond
• Installatiewerk Amsterdam
• ROVC Technische opleidingen in Ede

Ook als je een opleiding F-gassen bij een ander opleidingsinstituut hebt gevolgd, kun je je examen boeken bij PBNA.

✓ Apart theorie- en praktijkexamen

De F-gassenexamens bestaan uit een praktisch en een theoretisch gedeelte. Jij kunt het theorie-examen bij PBNA op een zelfgekozen locatie en tijd uitvoeren. Zo hoef je op de dag van het praktijkexamen alleen op het praktijkgedeelte te focussen. Bovendien kun je makkelijk een herexamen inplannen als je niet in één keer slaagt.