VIL-VCU voor detachering- en uitzendorganisaties

Meer over VIL-VCA, de cursus, het examen en het behalen van het diploma

VIL-VCU is bedoeld voor wie werkt bij een uitzend- of detacheringsorganisatie en mensen plaatst bij bedrijven met werkzaamheden in risicovolle omgevingen. Met een diploma VIL-VCU kun je aantonen dat jij basiskennis hebt over de aspecten veiligheid, milieu en gezondheid. Daarnaast toon je aan dat je weet hoe de mensen die je plaatst, veilig en gezond kunnen werken bij hun opdrachtgevers.

VIL-VCU

VIL-VCU staat voor Veiligheid voor Intercedenten en Leidinggevenden (VIL) – Veiligheid en gezondheid Checklist Uitzendorganisaties (VCU). VIL-VCU is de persoonsgebonden benoeming voor iemand die werkt bij een uitzend- of detacheringsorganisatie. Met VIL-VCU toon jij aan dat je de benodigde kennis hebt over de veiligheids-, gezondheids- en milieuaspecten die binnen bedrijven gelden. Heb jij een diploma VIL-VCU, dan weten bedrijven dat jij beschikt over de kennis die nodig is om de juiste mensen te selecteren voor werk in risicovolle omgevingen.

VIL-VCU gaat in op de mogelijkheden die jij hebt om invloed uit te oefenen op het creëren van een veilige werkomgeving. Hierbij kan gedacht worden aan het voeren van een heldere administratie waarin van elke uitzendkracht goed vastgelegd is over welke (veiligheids)diploma’s deze beschikt en voor welke werkzaamheden de uitzendkracht medisch gezien geschikt geacht kan worden.

Vraagt een opdrachtgever om een VCU-certificering die geldt voor uitzendorganisaties, dan moeten de mensen die jij plaatst vaak zelf ook in het bezit zijn van een geldig diploma B-VCA of VOL-VCA om bij deze bedrijven te kunnen werken.

Wat je leert in VIL-VCU

In VIL-VCU krijg je in de basis de lesstof van VOL-VCA. VOL-VCA is de cursus voor leidinggevenden binnen organisaties op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu. Deze lesstof is aangevuld met informatie die specifiek van toepassing is op de uitzendbranche. Zo wordt ingegaan op de verantwoordelijkheden van een uitzendbureau als het gaat om veiligheid op de werkvloer en aansprakelijkheid bij ongevallen of incidenten. Ook wordt aandacht besteed aan wetgeving betreffende de relatie tussen de inlener, uitzendkracht en de uitzendorganisatie. Onderwerpen die onderdeel zijn van VOL-VCA die niet relevant zijn voor jou, omdat je zelf geen werkzaamheden uitvoert in een risicovolle werkomgeving, zijn in VIL-VCU weggelaten.

Met VIL-VCU leer je meer over de verschillende onderwerpen:

 • Basiskennis over veiligheid en gezondheid
 • Wet- en regelgeving, toegespitst op de uitzendbranche
 • Taak- en risicoanalyse
 • Risico’s en ongevallen
 • Werken op hoogte
 • Werken met gevaarlijke stoffen
 • Werken met elektriciteit
 • Werken in afgesloten ruimtes
 • Veilig gebruikmaken van machines en gereedschappen
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen

Waarom VIL-VCU?

Met VIL-VCU kun je aan opdrachtgevers aantonen dat jij de benodigde kennis hebt om de juiste mensen te werven en plaatsen. Jij weet na het behalen van jouw VIL-VCU certificaat waarop je kunt letten tijdens de selectieprocedure. Doordat je zelf ook de basiskennis hebt op het gebied van veilig werken na het behalen van het examen VIL-VCU, weet je welke vragen je kunt stellen aan kandidaten om hun bekwaamheid te toetsen.
Daarnaast weet jij dan wat er nodig is aan diploma’s, kennis en vaardigheden voor een uitzendkracht om veilig te kunnen werken bij organisaties met risicovolle werkomgevingen. Bovendien weet je wat jouw verantwoordelijkheden zijn als je mensen plaatst bij dit soort organisaties.

Examen VIL-VCU

Wil je een examen VIL-VCU afleggen, dan kun je dit via PBNA inplannen. PBNA neemt de examens VIl-VCU af op wel 50 locaties in Nederland. Er is altijd een locatie bij jou in de buurt.

 

Meer over het examen VIL-VCU

 

Voorbereiding examen VIL-VCU: cursus of zelfstudie

Je kunt je op verschillende manieren voorbereiden op het examen VIL-VCU: met een cursus, via zelfstudie, of allebei.

De cursus kun je op meerdere manieren volgen: online en klassikaal. Het voordeel van een VCA-cursus op locatie is dat er dieper ingegaan wordt op praktijksituaties. De docent legt de VCA-onderwerpen uit vanuit praktijksituaties en er is alle mogelijkheid om vragen te stellen of dieper op onderdelen in te gaan. Zo weet je niet alleen wat er van je verwacht wordt in bepaalde situaties, maar ook beter het ‘waarom’ daarachter.

Je kunt er ook voor kiezen om je individueel voor te bereiden op het VCA-examen, of door je naast het volgen van de cursus zelf te verdiepen in lesstof van VIL-VCU. Via PBNA kun je je inschrijven voor het examen én vind je alle middelen om zelf aan de slag te gaan met de lesstof.

Diploma VIL-VCU

Heb je het examen VIL-VCU gedaan, dan ontvang je binnen één werkdag de examenuitslag. Heb je voldoende punten gescoord en het examen behaald, dan ontvang je jouw VIL-VCU diploma en het VCA-pasje. Dit diploma toont aan dat jij de basiskennis hebt over veiligheid, gezondheid en milieu en dat je weet als intercedent, hoe je uitzendkrachten of detacheerders veilig te werk stelt. 

 

 

 

 

VIL-VCU-examen

Via onderstaande knop kun je direct voor een examen inschrijven.

VIL-VCU examen voor individuen

Bestel het boek

Bereid je optimaal voor op het VIL-VCU examen en bestel het boek.

Bestel het VIL-VCU-boek

Studiemateriaal en examen

Wil je jouw VIL-VCU-examen halen en je optimaal voorbereiden? Bestel het combinatiepakket:

 • Boek
 • 5 proefexamens
 • hét examen
Combinatiepakket VIL-VCU

Plan het VIL-VCU examen

Plan examen