Klantverhaal: ROVC Technische Opleidingen

Ontdek hoe onze aanpak en persoonlijke begeleiding technische professionals ondersteunen bij het bereiken van hun doelen, aan de hand van inspirerende klantverhalen. 

Explosieveiligheid: gevaar onder de radar

Image

Volgens de Arbeidsinspectie werken 400.000 mensen in Nederland in een omgeving waar mogelijk explosiegevaar is. Daarvan is maar 10% getraind. Remy Dijksterhuis, Senior Productmanager van ROVC Technische opleidingen, herkent het probleem en start dit jaar nog met een bewustwordingscampagne. En daarin trekken ze samen op met Koninklijke PBNA. 

Image

Explosieveiligheid staat dus bij veel bedrijven nog niet voldoende op de radar? “Ja, inderdaad. Ik zie dat vaak terug. Dat komt onder andere door de arbo-wetgeving.”, legt Remy uit. “Die is helaas niet erg concreet. Ze geven een aantal richtlijnen met een beschrijving erbij, gebaseerd op Europese afspraken, maar er is geen specifiek certificaat aan gekoppeld. Dat zorgt voor onduidelijkheid en vrijblijvendheid.” 

Image

Hoog slagingspercentage 

Bedrijven hebben ook niet altijd door dat ze een werkomgeving hebben gecreëerd waar explosiegevaar een reëel probleem is. Ik had pas nog een mooi voorbeeld bij de hand. Een fabriek waar suiker wordt verwerkt. Hoezo zou daar nou explosiegevaar zijn? Voor een leek klinkt dat heel vreemd. Maar het fijnstof dat vrijkomt is echt gevaarlijk. Denk maar aan het zakje met melkpoeder dat je vroeger boven een kaars hield wat zorgde voor een mooie steekvlam. 

 

De samenwerking verloopt gewoon goed. Er zijn hele korte lijnen. We trekken echt samen op, heb ik het gevoel.

Image

Hetzelfde zie je bijvoorbeeld in de meubelindustrie. In een zagerij komt veel stof vrij. Meestal is de afzuiging goed ingericht, en voldoen de machinesaan alle eisen, maar de mensen op de werkvloer hebben geen idee van de mogelijke gevaren. Ze hebben dus ook geen training op dat vlak gehad. En zo zijn er velen. Daar is wat ROVC betreft op zijn minst een goede voorlichting gewenst. Vaak hebben de grotere bedrijven het wel goed voor elkaar, maar blijven de kleinere achter. 

Image

De bewustwording is laag 

Er gaat natuurlijk heel veel goed. Dat is de andere kant van het verhaal. Dus de bewustwording van explosiegevaar blijft daardoor laag. Daar willen we vanuit ROVC meer op gaan sturen. Elke brandbaar mengsel in de vorm van gas, damp of vaste stof, kan leiden tot een explosie. Zo simpel is het. Dit jaar starten we daarom met een bewustwordingscampagne en proberen het zo goed mogelijk onder de aandacht te brengen. Zodat technisch Nederland veiliger gaat werken. 

Image

Af en toe werken we samen met PBNA, bijvoorbeeld voor het geven van presentaties. Dit jaar streven we ernaar om onze trainingen meer te structureren op basis van functies en rollen. Bijvoorbeeld, welke trainingen heeft een monteur nodig? PBNA is een waardevolle sparringpartner in dit proces om ervoor te zorgen dat het optimaal aansluit op de examinering.

We trekken echt samen op 

“Zo doen we heel wat officiële certificeringen met PBNA. Explosieveiligheid is daar een onderdeel van, wij verzorgen de ATEX-cursussen en PBNA rond deze af met ATEX-examens en IECEx-examens. Die samenwerking verloopt gewoon goed. Er zijn hele korte lijnen. We trekken echt samen op, heb ik het gevoel.” 

Image

Ik krijg natuurlijk geen inzage in de examenvragen, maar we overleggen ook wel eens over de inhoud. Een voorbeeld? Nou, kandidaten geven wel eens aan, vaak als ze gezakt zijn, dat het examen niet aansloot bij de lesstof. Dan ga ik met PBNA in conclaaf om te bekijken of dat klopt. Dan bespreken we bijvoorbeeld de opzet van de cursus. Vaak komt daar een cursusverbetering uit voort. 

Uniek maatwerk 

“We organiseren ook in-company trajecten op maat voor onze klanten. PBNA levert daar maatwerkexamens voor met een maatwerkdiploma. Die flexibiliteit en service bieden ze ook. Dat zie ik bij andere aanbieders niet terug. Dat is echt uniek!” 

Bekijk meer klantverhalen