IECEx-examens door PBNA

Al vanaf begin 2019 is Koninklijke PBNA, als eerste onafhankelijk opererende certificatiebureau van Nederland, erkend als IECEx05 certificatiebureau (ExCB) voor het certificeren van personen die werkzaam zijn in explosiegevaarlijke omgevingen.

Al vanaf begin 2019 is Koninklijke PBNA, als eerste onafhankelijk opererende certificatiebureau van Nederland, erkend als IECEx05 certificatiebureau (ExCB) voor het certificeren van personen die werkzaam zijn in explosiegevaarlijke omgevingen. De Koninklijke PBNA verzorgt geen opleidingen maar houdt zich strikt bezig met het examineren en certificeren van kandidaten.
Naast de IECEx05 examens kan Koninklijke PBNA ook examens op maat verzorgen.

Wetgeving

De Nederlandse wetgeving eist dat er voldoende onderricht gegeven wordt aan personeel werkzaam in explosiegevaarlijke gebieden. In Nederland geldt de ATEX regelgeving. Hierin wordt wel vermeld dat de mensen competent moeten zijn maar helaas wordt in deze regelgeving niet genoemd hoe je hier aan kunt voldoen. IECEx is hier wel mee verder gegaan. Ondanks de vrijwillige status van IECEx wordt er binnen ATEX steeds meer gebruik gemaakt van de IECEx normen en richtlijnen.
IECEx stelt de normen en richtlijnen op maar certificeert zelf geen mensen of producten. Dat laat zij over aan organisaties die daarin gespecialiseerd zijn, zoals de Koninklijke PBNA.

Attestation

Na het succesvol afsluiten van een theorie- en/of praktijkexamen examen ontvangt de deelnemer van Koninklijke PBNA een attestation. Dit is het bewijs dat de deelnemer is geslaagd voor de betreffende unit. De geldigheidsduur van een attestation is vijf jaar.

Persoonscertificaat

Wanneer een persoon internationaal vaardigheden aan wil tonen op het gebied van explosieveiligheid dan kan via Koninklijke PBNA het IECEx05 certificaat van persoonlijke competentie worden aangevraagd. Zo’n persoonscertificaat is aan te vragen wanneer aan alle voorwaarden wordt voldaan.
Persoonscertificaten ofwel Certificate of Personal Competencies (CoPC), afgegeven onder het internationale IECEx 05-schema, stellen personen in staat te bewijzen dat ze over de kennis en vaardigheden bezitten die vereist zijn om veilig bepaalde soorten werkzaamheden met betrekking tot explosie-uitrusting en installaties uit te voeren. Met dit CoPC kan over de gehele wereld, bij bedrijven die dit certificatieschema hebben aanvaard, aan worden getoond dat over de vereiste kennis en vaardigheden wordt beschikt. Koninklijke PBNA verzorgt examens met en zonder optie voor een persoonscertificaat.
Een CoPC is 5 jaar geldig en wordt online gepubliceerd op de IECEx-website. Gecertificeerde personen ontvangen een portefeuillekaart met de scope van hun competenties.

Een CoPC afgegeven door Koninklijke PBNA toont aan dat de certificaathouder in staat is om:

  • Veilig te werken in gevaarlijke gebieden;
  • Competent te werken;
  • Ervoor te zorgen dat de apparatuur veilig en in overeenstemming met de beveiligingstechnieken werkt.

Voordelen van een CoPC:

  • Eenvoudig aantonen van competenties;
  • Wereldwijd hetzelfde aantoonbare niveau;
  • Internationaal erkend; vereist voor IECEx-gecertificeerde faciliteiten;
  • Geregistreerd in het IECEx-databasesysteem.

IECEx05 examensysteem

Het IECEx examensysteem is modulair opgezet. Dat wil zeggen dat afhankelijk van de functie één of meer examens kunnen worden afgelegd. De keuze hiervan wordt vaak voorgeschreven door de opdrachtgever en/of werkgever. Het examen van unit 001: ‘Toepassen van basisprincipes van veiligheid in explosieve omgevingen’ is het startpunt voor alle andere units. Daarna wordt, afhankelijk van de functie, een nadere keuze gemaakt.
Veiligheidskundigen en verantwoordelijken voor zonering volgen bijvoorbeeld ook unit 002: ‘Zoneren van explosiegevaarlijke gebieden’. Als onderhoudstechnicus werkzaam in explosiegevaarlijke gebieden worden, naast unit 001, ook de units 003 ‘Installeren van explosieveilige apparatuur en bekabeling’ en 004 ‘Onderhoud in explosiegevaarlijke omgevingen’ gevolgd.

Ga naar de IECEx-examens

Heb je vragen naar aanleiding van dit nieuwsbericht, neem dan contact met ons op

Contact

Meld je aan voor de nieuwsbrief