ATEX-certificaat

 • Behaal je ATEX-certificaat bij PBNA
 • Examens door heel Nederland
 • Ook in de avonden en op zaterdag

Boek je ATEX-examen

Examen plannen

Explosieveiligheid op de werkvloer

ATEX omvat de in de EU geldende normen op het gebied van veiligheid in explosiegevaarlijke omgevingen.

Bedrijven in Nederland die te maken hebben met explosieve atmosferen, moeten voldoen aan de ATEX-normen. Een explosieve atmosfeer kan al ontstaan als er bepaalde stoffen in de lucht zitten, zoals melkpoeder of meel, en er statische elektriciteit kan optreden.

Explosiegevaar is dus soms al aanwezig, zonder dat medewerkers zich daar bewust van zijn. Het opleiden van medewerkers op het gebied van explosieveiligheid is cruciaal om de veiligheid te waarborgen.

ATEX-153 omschrijft veiligheid van medewerkers bij explosiegevaar

Zijn er explosiegevaarlijke zones aanwezig binnen en bedrijf, dan moet het bedrijf vanuit de Arbowet aan de ATEX-richtlijnen voldoen. ATEX -richtlijn 153 (1999/92/EG) beschrijft de minimale veiligheidseisen waaraan een werkomgeving moet voldoen om werknemers in een potentieel explosieve omgeving te beschermen.

Deze richtlijn geeft aan dat het bedrijf een risicoanalyse moet uitvoeren naar explosiegevaar binnen het bedrijf en een Explosieveiligheidsdocument (EVD) moet opstellen.

Vanuit die analyse wordt een gevarenzone-indeling gemaakt. Voor de verschillende zones wordt omschreven wat passende maatregelen zijn om explosie te voorkomen, en wat gedaan kan worden om de gevolgen van een eventuele explosie te beperken.

Daarnaast moet vastgelegd worden hoe medewerkers juist geïnstrueerd worden over de explosierisico’s en wat zij moeten doen als er zich een noodsituatie voordoet.

ATEX-certificering bepalen

Welke ATEX-cursussen en -certificaten passend zijn, staat meestal omschreven in het explosieveiligheidsdocument. Vaak is dit bepaald op basis van de ATEX-zones en de functies van medewerkers die werkzaam zijn in die zones. Als storingsmonteur heb je andere kennis nodig van explosieveiligheid dan een productiemedewerker.

Je kunt de volgende ATEX-examens afleggen en certificaten behalen:

 • Atex Basis
 • ATEX_00 Basiskennis en bewustwording
 • ATEX_01 Basisprincipes van explosieveiligheid
 • ATEX_02D Zoneren indelen gevarenzones stof
 • ATEX_02G Zoneren indelen gevarenzones gas
 • ATEX_02_GD indelen gevarenzones
 • ATEX_03 Elektrische installaties installeren
 • ATEX_04 Elektrische installaties onderhouden
 • ATEX_05 Reparatie en revisie
 • ATEX_06 Elektrische installaties testen
 • ATEX_07 Elektrische installaties inspecteren 1
 • ATEX_08 Elektrische installaties inspecteren 2
 • ATEX_09 Elektrische installaties ontwerpen
 • ATEX_10 Elektrische installaties, uitvoeren audits
 • ATEX_21 Elektrische installaties installeren en testen
 • ATEX_22 Elektrische installaties inspecteren

ATEX of IECEx-certificering

Bij de meeste bedrijven in Nederland volstaat ATEX, maar in het geval van een internationaal bedrijf met vestigingen buiten de EU, kan het zijn dat IECEx-certificering verplicht is gesteld. IECEx omvat de wereldwijde normen op het gebied van explosieveiligheid

Geldigheid ATEX-certificaat

Na het behalen van het ATEX-examen ontvang je het ATEX-certificaat. Hiermee kun je aantonen dat je over de benodigde kennis beschikt op het gebied van explosieveiligheid.

Jouw persoonlijke ATEX-certificaat (ook wel ATEX attestation genoemd), is 5 jaar geldig.

 

Direct inschrijven voor het ATEX-examen

Via onderstaande knop schrijf je jezelf direct in voor het examen

Inschrijven examen

ATEX-examen voor een groep bestellen

Schrijf een groep in via onderstaande bestelknop. Je kiest een datum, tijd en locatie. Je hoeft nog niet direct kandidaten aan te melden.

Reserveren

Meer informatie?

Wil je meer weten over ATEX, examens en certificeringen?
Wij helpen je graag.

Bel ons op: 078 – 62 53 889
Of mail naar: [email protected]

Contact

roe pbna logo srgb std

Meld je aan voor het ATEX-examen bij PBNA

 • PBNA is het enige examenbureau dat ATEX-examens aanbiedt.
 • Koninklijke PBNA is sinds 2019 erkend als IECEx05 certificatiebureau (ExCB) voor het certificeren van personen die werkzaam zijn in explosiegevaarlijke omgevingen.
 • PBNA is het examenbureau in Nederland op het gebied van veiligheid en techniek
 • PBNA bestaat al ruim 110 jaar en heeft een koninklijk predicaat
 • ATEX-examens vinden door heel Nederland plaats
 • Je meldt je eenvoudig online aan voor het examen
 • Naast individuele examens, zijn ook examens voor groepen te boeken
 • Neem eenvoudig contact op om te overleggen welke examens nodig zijn om de juiste kennis te toetsen
 • Je kunt ook in de avonden en op zaterdag examen het examen doen

Behaal je ATEX-certificaat en schrijf je in voor het examen

Wil je een of meerdere ATEX-examens afleggen, dan kun je direct jouw examenplek reserveren via het online boekingssysteem.
Je kiest eenvoudig de gewenste examenlocatie en het tijdstip.

Inschrijven