Egzaminy IECEx 05

  • Egzaminy IECEx 05 są uznawane na całym świecie
  • IECEx 05 badania jednostki 000 tm 010
  • Otwarta rejestracja i prywatne egzaminy

Zamów teraz swój egzamin IECEx 05

Zamówienie

Royal PBNA od początku 2019 roku została uznana za agencję certyfik acyjną IECEx 05 w zakresie certyfikacji osób pracujących w strefach zagrożonych wybuchem. Jako pierwsza niezależnie działająca agencja certyfikacyjna w Holandii, zajmujemy się wyłącznie egzaminowaniem kandydatów i certyfikowaniem osób. Nasze przepisy wymagają, aby personel pracujący w strefach niebezpiecznych przeszedł odpowiednie szkolenie.  

Struktura systemu egzaminacyjnego IECEx 05

System egzaminacyjny IECEx 05 jest modułowy. Oznacza to, że w zależności od stanowiska można przystąpić do jednego lub kilku egzaminów. Ich wybór jest często narzucany przez klienta lub pracodawcę. Egzamin z jednostki EX001: Zastosowanie podstawowych zasad bezpieczeństwa w przestrzeniach zagrożonych wybuchem jest modułem początkowym dla wszystkich innych modułów. Następnie dokonujecie Państwo dalszego wyboru, w zależności od funkcji.

Atestacja IECEx 05

Po pomyślnym zdaniu egzaminu teoretycznego i/lub praktycznego, otrzymasz zaświadczenie z PBNA. Jest to dowód na to, że zaliczyłeś daną jednostkę. Okres ważności zaświadczenia wynosi pięć lat.

Jednostki

To, których jednostek musisz przestrzegać, zależy od Twojego stanowiska i wykonywanej pracy.
Dla każdego zadania zaczynasz od jednostki EX001 a następnie podążać za jedną lub kilkoma innymi jednostkami.

IECEx 05 Osobisty certyfikat

Certyfikaty osobiste lub Certyfikaty Kompetencji Osobistych (CoPC), wydawane w ramach międzynarodowego systemu IECEx 05, pozwalają osobom udowodnić, że posiadają wiedzę i umiejętności wymagane do bezpiecznego wykonywania określonych rodzajów prac przy urządzeniach i instalacjach przeciwwybuchowych. Dzięki CoPC możesz zademonstrować swoją wiedzę i umiejętności firmom na całym świecie, które zaakceptowały ten schemat certyfikacji. W PBNA przeprowadzamy egzaminy z opcją certyfikatu osobowego lub bez.
Złóż wniosek o wydanie świadectwa osobistego

Więcej informacji

Chętnie Ci pomożemy. Zadzwoń do nas.

tel: 078 - 62 53 765 lub napisz

Napisz na: [email protected]

Odpowiemy najpóźniej następnego dnia roboczego.

Kontakt

Zarejestruj się teraz za pomocą poniższego przycisku "zamówienie"

Zamówienie

Jednostki IECEx dla TECHNICI

Jednostki IECEx dla PROJEKTANTÓW i ZONATION

Jednostki IECEx dla INSPEKTORÓW i AUDYTORÓW

Przegląd egzaminów teoretycznych IECEx 05:

Egzamin:  Tytuł:  Czas egzaminu: 
000 Podstawowa wiedza i świadomość w zakresie wchodzenia na teren zagrożony wybuchem 30 minut.
001 Stosowanie podstawowych zasad bezpieczeństwa w przestrzeniach zagrożonych wybuchem  180 min.
002G Wydzielanie stref niebezpiecznych- gaz  60 minut.
002D Podział na strefy niebezpieczne - pył  60 minut.
003 Instalacja urządzeń przeciwwybuchowych i okablowania  75 min.
004 Konserwacja w obszarach niebezpiecznych  75 min.
005 Naprawa i remont urządzeń odpornych na wybuch  90 minut.
006 Testowanie instalacji elektrycznych w przestrzeniach zagrożonych wybuchem lub podłączonych do nich  Czterdzieści pięć minut.
007  Przeprowadzanie wizualnych i dokładnych kontroli instalacji elektrycznych w przestrzeniach zagrożonych wybuchem lub podłączonych do nich  Czterdzieści pięć minut.
008 Przeprowadzanie szczegółowych przeglądów instalacji elektrycznych w strefach niebezpiecznych lub podłączonych do nich  75 min.
009 Projektowanie instalacji w przestrzeniach zagrożonych wybuchem lub podłączonych do nich 

120 min.

010  Przeprowadzanie audytów instalacji elektrycznych w przestrzeniach zagrożonych wybuchem lub podłączonych do nich  60 minut.

Przegląd egzaminów praktycznych IECEx 05:

Egzamin:  Tytuł:  Czas egzaminu: 
003 Instalacja urządzeń przeciwwybuchowych i okablowania 210 min.
004 Konserwacja w obszarach niebezpiecznych 210 min.
005 Naprawa i remont urządzeń odpornych na wybuch  Wywiad
(Max. 4 godziny)
006 Testowanie instalacji elektrycznych w przestrzeniach zagrożonych wybuchem lub podłączonych do nich 30 minut.
007 Przeprowadzanie wizualnych i dokładnych kontroli instalacji elektrycznych w przestrzeniach zagrożonych wybuchem lub podłączonych do nich  90 minut.
008 Przeprowadzanie szczegółowych przeglądów instalacji elektrycznych w strefach niebezpiecznych lub podłączonych do nich 90 minut.
010  Przeprowadzanie audytów instalacji elektrycznych w przestrzeniach zagrożonych wybuchem lub podłączonych do nich  Wywiad
(Max. 4 godziny)

Skrócone przepisy egzaminacyjne dla egzaminów IECEx 05 można pobrać tutaj.

W niniejszym dokumencie IECEx znajdziesz podstawowe informacje na temat powyższych egzaminów.

Więcej informacji

Chętnie Ci pomożemy. Zadzwoń do nas.

tel: 078 - 62 53 765 lub napisz

Napisz na: [email protected]

Odpowiemy najpóźniej następnego dnia roboczego.

Kontakt

Zarejestruj się teraz za pomocą poniższego przycisku "zamówienie"

Zamówienie