Ex 009 - Projektowanie instalacji elektrycznych w przestrzeniach zagrożonych wybuchem lub związanych z takimi przestrzeniami

Zakres:

Ta jednostka kompetencji obejmuje aspekty ochrony przeciwwybuchowej przy projektowaniu systemów i instalacji w dziedzinie elektroenergetyki oraz elektrycznych układów sterowania i oprzyrządowania. Wymaga to wiedzy specjalistycznej do przygotowania instrukcji projektowych oraz opracowania ekonomicznych i efektywnych rozwiązań konstrukcyjnych w zakresie ochrony przeciwwybuchowej.

Kształcenie przeduniwersyteckie:

Wnioskodawca musi posiadać wykształcenie techniczne (lub równoważne) na poziomie odpowiadającym wnioskowi, wraz z dokumentami takimi jak dyplom, stopień naukowy, zaświadczenia z instytucji szkoleniowych itp.

Minimum 3 lata doświadczenia w projektowaniu ogólnych instalacji elektrycznych lub projektowaniu zakładów

w strefach niebezpiecznych pod nadzorem.

Kompetencje w tym obszarze kompetencji ocenia się równocześnie z kompetencjami w obszarze kompetencji Ex 001 - Stosowanie podstawowych zasad bezpieczeństwa w przestrzeniach zagrożonych wybuchem lub w dalszej kolejności oraz po uzyskaniu kompetencji w zakresie projektowania systemów i instalacji elektrycznych (zob. załącznik A).

Ograniczenia zakresu:

Ograniczenia zakresu będą wyraźnie wskazywać, że obszary kompetencji dotyczą zarówno osób wykonujących pracę, jak i osób za nią odpowiedzialnych. Ograniczenia w zakresie technik ochrony przeciwwybuchowej, grupy lub napięcia dotyczą jednostki 009. Wszelkie ograniczenia zakresu powinny być zawarte we wniosku zgodnie z OD 502.

Egzamin:

Warunkiem zdania egzaminu jest uzyskanie co najmniej 75% punktów.

  • Teoria: pytania wielokrotnego wyboru i otwarte, dostępny czas 120 min.

Zgłoś się do CoPC:

Po pomyślnym zdaniu egzaminu Ex 009, kandydat może ubiegać się o 5-letni certyfikat IECEx CoPC.

Koszt egzaminu IECEx Ex 009: 

Koszt przystąpienia do egzaminu teoretycznego Ex 009 wynosi 195,- € (bez VAT).
Jeśli jest kilku kandydatów, prosimy o kontakt z Royal PBNA w celu omówienia możliwości.

Menu skrótów:

Więcej informacji

Chętnie Ci pomożemy. Zadzwoń do nas.

tel: 078 - 62 53 765 lub napisz

Napisz na: [email protected]

Odpowiemy najpóźniej następnego dnia roboczego.

Kontakt

Zarejestruj się teraz za pomocą poniższego przycisku "zamówienie"

Zamówienie