Wat is VCA?

Het VCA-stelsel (Veiligheid, Gezondheid en Milieu Checklist Aannemers) in Nederland is een certificeringsysteem dat gericht is op het bevorderen van veiligheid, gezondheid en milieubewust werken in bedrijven, voornamelijk in de bouw, industriële en technische sectoren. Het doel van het VCA-stelsel is het verminderen van het aantal ongevallen op de werkvloer en het stimuleren van veilig en verantwoord werken.

Wat is VCA?

Het VCA-stelsel (Veiligheid, Gezondheid en Milieu Checklist Aannemers) in Nederland is een certificeringsysteem dat gericht is op het bevorderen van veiligheid, gezondheid en milieubewust werken in bedrijven, voornamelijk in de bouw, industriële en technische sectoren. Het doel van het VCA-stelsel is het verminderen van het aantal ongevallen op de werkvloer en het stimuleren van veilig en verantwoord werken.

De VCA-certificering bestaat uit drie niveaus:

  1. VCA*: Dit niveau is bedoeld voor bedrijven met een relatief laag risicoprofiel, zoals kleinere aannemers en onderaannemers. De VCA*-certificering toont aan dat een bedrijf voldoet aan de basisvereisten op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu.

  2. VCA**: Dit niveau is geschikt voor bedrijven met een hoger risicoprofiel, zoals hoofdaannemers en grotere onderaannemers. VCA**-gecertificeerde bedrijven moeten voldoen aan strengere eisen op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu. Daarnaast moeten zij ook aantonen dat zij een effectief VGM-beheersysteem (Veiligheid, Gezondheid, Milieu) hebben geïmplementeerd.

  3. VCA-Petrochemie: Dit niveau is specifiek voor bedrijven die actief zijn in de petrochemische sector. De eisen voor VCA-Petrochemie zijn nog strenger dan voor VCA** en omvatten aanvullende vereisten gericht op de specifieke risico’s die gepaard gaan met werken in de petrochemische industrie.

Om een VCA-certificaat te verkrijgen, moet een bedrijf een audit ondergaan die wordt uitgevoerd door een geaccrediteerde certificeringsinstantie. Tijdens de audit wordt gecontroleerd of het bedrijf voldoet aan de vereisten van het betreffende VCA-niveau. Na succesvolle afronding van de audit ontvangt het bedrijf het VCA-certificaat, dat doorgaans drie jaar geldig is.

Naast de bedrijfscertificering bestaat er ook een individuele VCA-certificering voor werknemers. Werknemers kunnen een VCA-cursus volgen en een examen afleggen om een VCA-diploma te behalen. Hiermee tonen zij aan dat ze over voldoende kennis beschikken op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu, en dat ze veilig kunnen werken volgens de VCA-normen. Er zijn verschillende VCA-diploma’s, zoals Basisveiligheid VCA (VCA-B), Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden VCA (VCA-VOL) en Veiligheid voor Intercedenten en Leidinggevenden VCU (VCU-VIL).

Meer over VCA

Heb je vragen naar aanleiding van dit nieuwsbericht, neem dan contact met ons op

Contact

Meld je aan voor de nieuwsbrief