Voor- en nadelen van online examens

Online examineren heeft de traditionele schriftelijke VCA examens vervangen. Online examineren zou de efficiëntie vergroten, meerwaarde toevoegen en de kwaliteit verhogen. Maar wat zijn nu écht de voordelen én de nadelen van Online examineren? We zetten ze op een rijtje.

Voor- en nadelen van online examineren

Online examineren heeft de traditionele schriftelijke VCA-examens vervangen. Online examineren zou de efficiëntie vergroten, meerwaarde toevoegen en de kwaliteit verhogen. Maar wat zijn nu écht de voordelen én de nadelen van Online examineren? We zetten ze op een rijtje.

Digitalisering is onderdeel geworden van onze maatschappij. Ook binnen het onderwijs zijn IT-toepassingen niet meer weg te denken: de elektronische leeromgeving blijft groeien, computers worden ingezet als leermiddel en IT is een essentiële tool bij beheers- en managementtaken op school. Daarom sluiten online examens goed aan bij de belevingswereld van een groeiend aantal examenkandidaten en helpt het om examens aantrekkelijker te maken.

Voordelen van Online examineren

Betrouwbaarder

Het kost minder moeite om grote hoeveelheden toetsen na te kijken en er kunnen minder menselijke fouten worden gemaakt.

Sneller testresultaten

Direct na een VCA-examen is de voorlopige uitslag bekend. Dit is voor examenkandidaten prettig, en voor hun werkgevers zinvol in verband met de inzetbaarheid.

Efficiënt

In tegenstelling tot bij papieren examens is de productie van drukwerk en de fysieke distributie van examens niet meer nodig. Het digitaal distribueren vergroot de garantie op geheimhouding van opgaven. Bovendien heeft iedere kandidaat een uniek examen waardoor ‘spieken’ niet zinvol meer is.

Variatie in examinering

Een digitaal VCA-examen is zeer geschikt voor het voorleesexamen. Via een koptelefoon wordt de vraag of het antwoord voorgelezen, zo vaak nodig. Zo bepaalt een deelnemer zijn eigen tempo.

De nadelen van online examens

Waar een bepaalde ontwikkeling voordelen kan hebben, zijn er vaak ook nadelen. We noemen de belangrijkste nadelen van online examinering:

Investering

Het inrichten van een goed systeem vergt grote investeringen voor bedrijven en onderwijsinstellingen.

Onzekerheid

Onzekerheid bij kandidaten die geen ervaring hebben met een laptop of tablet
Kandidaten kunnen dit aangeven bij de examinator, de examinator legt het duidelijk uit en kan laten zien hoe het systeem werkt. Door de eenvoudige werkwijze van het examen is dit ook voor de Digibeet goed te doen.

 

Heb je een vraag?

Telefoon: (078) 62 53 889
Contactformulier