Veiligheid in de Agrarische sector, waarom een VCA cursus zo belangrijk is.

In 2020 waren er 8 dodelijke ongevallen in de landbouwsector. Veilig werken is en blijft een aandachtspunt dat torenhoog op de agenda staat van de branche. Een VCA cursus biedt een brede basis voor veilig werken en draagt bij aan de bewustwording voor een veilige werkomgeving. In dit artikel aandacht voor de bijdrage van een VCA cursus en het VCA examen voor de groene sector.

Ongevallen in de landbouw

De gierput, een voertuig, de melkmachine. Afgelopen jaar bleken dit grote risicofactoren in de veiligheid in de landbouwsector. Met 8 dodelijke ongevallen tot gevolg in 2020 (Stigas). De agrarische sector heeft veel aandacht voor veilig werken. LTO, Stigas en platform ‘Veilig op 1’ dragen onder andere bij aan de bewustwording van veilig gedrag op het erf.

De praktijk

Toch is het erg lastig om het streven van 0 (dodelijke) ongevallen te realiseren. De veiligheidscultuur moet breed gedragen worden binnen een bedrijf, vanuit de leidinggevende tot aan de medewerkers in alle lagen van het bedrijf. Dat valt en staat met een visie en beleid op veiligheid. Een van de aspecten is veiligheidsbewustzijn, veilig werken moet de maat zijn. Elkaar aanspreken op gedrag bijvoorbeeld, of je goed bewust zijn van mogelijke risico’s. Op bewuste wijze omgaan met veranderde situaties, of veiligheidsafspraken met elkaar doornemen.

VCA-cursussen

Scholing in veiligheid draagt bij aan veilig werken. Een VCA-cursus is elementair. Het helpt inzicht te krijgen in bewust, veilig werken. Met VCA groen kan de VCA-cursus gegeven worden binnen de context van de agrarische sector. Ook het VCA-examen kan afgenomen worden in de groene variant.

VCA-examen doe je bij PBNA

PBNA heeft met 50 locaties, verspreid door Nederland, voldoende examenmomenten voor als je de VCA-cursus hebt afgerond. Je kunt examen doen op een dag en locatie die jou het beste past. Kijk daarvoor naar onze planning. Ook heeft PBNA een goed lesboek zodat je de VCA-cursus ook zelfstandig kunt doen. Dit bespaart je mogelijk tijd. Met de proefexamens van PBNA kun je jezelf het best voorbereiden op het examen.

VCA-proefexamens in Pools

De VCA-examens zijn in alle Europese talen aan te vragen. PBNA is uniek in het bieden van Poolse proefexamens. Deze proefexamens zijn in dezelfde look & feel als het officiële examen, zodat jouw kandidaat geen verrassing wacht op het VCA-examen.

Steentje bijdragen aan de veiligheidscultuur

VCA-cursussen en het examen dragen bij tot de veiligheidscultuur en bieden een basis om verder met elkaar de veiligheid vorm te geven. Om die reden is VCA belangrijk.

Lees meer over VCA-examens of meer over VCA

Heb je vragen naar aanleiding van dit nieuwsbericht, neem dan contact met ons op

Contact

Meld je aan voor de nieuwsbrief