Thuis VCA examen doen…..

Is het mogelijk om vanuit huis op de eigen laptop een VCA examen te doen? Dit is een vraag waar wij als Examenbureau mee worden geconfronteerd nu het Coronavirus ons aan huis kluistert.

Is het mogelijk om vanuit huis op de eigen laptop een VCA-examen te doen?

Dit is een vraag waar wij als Examenbureau mee worden geconfronteerd nu het Coronavirus ons aan huis kluistert. Vanuit huis of op afstand examineren heeft het voordeel dat er geen fysiek contactmoment hoeft plaats te vinden. Bovendien zou het met de huidige technieken mogelijk moeten zijn. Dat zijn goede argumenten en die kloppen ook.

Waarom VCA examineren vanuit huis of op afstand niet mogelijk is.

Dit heeft alles te maken met een belangrijkste kernwaarde van deze examens: de betrouwbaarheid. Voor VCA en SOG-examens maken we gebruik van een beveiligde landelijke itembank. Een itembank is een databank met in dit geval VCA en SOG vragen. Deze gesloten (o.a. meerkeuze- en matrix-) vragen en voorleesexamens zijn zeer goed beschermd zodat de examenbureaus in staat zijn op grote schaal kandidaten unieke en betrouwbare examens aan te bieden. Dat doen examenbureaus in examenlocaties. Vanuit een thuissituatie of een examinering op afstand kan er niet worden geborgd dat deze vragen niet worden verspreid. Ook niet als er intern en extern cameratoezicht is op deze vorm van examineren. Verspreiding van vragen tast direct de betrouwbaarheid aan van deze kostbare itembank. Dat risico moet worden uitgesloten en daarom kan er niet vanuit huis geëxamineerd worden.

Examinering op afstand kan mogelijk zijn voor andere soorten examens.

Zoals bijvoorbeeld: mondelinge examens, assessments en in beperkte mate en vorm van praktijkexaminering. De afweging of bepaalde examens of toetsen van een afstand afgenomen kunnen worden heeft te maken met verschillende afwegingen zoals het belang van een toets, de betrouwbaarheid, de vraagvorm en frauderisico’s.

Heeft u vragen over examinering dan kunt u contact opnemen met Hélène Munne, accountmanager van PBNA 0610191940

Heb je vragen naar aanleiding van dit nieuwsbericht, neem dan contact met ons op

Contact

Meld je aan voor de nieuwsbrief