Examen in Coronatijd

VCA examen doen in Coronatijd. In dit artikel blikken wij terug op afgelopen maanden waarin PBNA goed en snel moest reageren op de maatregelen die voortkwamen uit de persconferenties. En we blikken vooruit, met de ervaring van 2020 gaan wij ook in de toekomst VCA-examens zo goed mogelijk voor u regelen.

Terugblik 2020

In dit artikel blikken we terug op de maatregelen die afgekondigd werden en de impact die dit had op de VCA-examinering. Dankzij het enorme aanpassingsvermogen van PBNA om zo efficiënt en klantgericht met de beperkende mogelijkheden om te gaan, hebben we nog heel veel VCA-examens kunnen afnemen.

Examineren in crisistijd

Het was spannend wat het kabinet aankondigde tijdens de persconferenties. Er kwamen richtlijnen en beperkingen waaraan iedereen zich moest gaan houden. De richtlijnen waren niet altijd even duidelijk en het was voor iedereen enorm schakelen. Daar waar we gewend waren 20 kandidaten te examineren op een examenmoment moesten we nu minder kandidaten toelaten, openbare locaties waar we examineerden sloten de deuren. Scholen gingen dicht. We gingen thuiswerken. PBNA heeft er alles aan gedaan om zo snel mogelijk daar waar het mogelijk was de examinering te continueren.

Aanpassen aan de omstandigheden

Om VCA-examinering binnen de maatregelen en richtlijnen te kunnen uitvoeren heeft PBNA het volgende gedaan:

  • Nieuwe vaste examenopstelling – 1,5m voor achter en naast de examenkandidaat
  • in sommige steden vervangende locaties gevonden
  • extra examenmomenten gepland
  • de groepsgrootte beperkt
  • onze gastvrijheid moesten we beperken; pas 15 minuten van te voren naar binnen, geen koffie tegen de examenspanning.
  • Met handschoenen, mondkapje op en zonder verkoudheidsklachten kon er examen gedaan worden.

Wie had dat gedacht begin 2020? Ondanks alles bleef onze snelheid van afhandelen van de VCA-diploma’s niet gewijzigd.

Dispensatieregeling SSVV

De SSVV kwam met dispensatieregelingen voor VCA gediplomeerden (én andere in het CDR geregistreerde diploma’s). Als het VCA-diploma tussen 15 december 2020 en 19 januari 2021 verliept, kreeg je dispensatie tot 1 april 2021. Tijdens deze periode mochten de diplomahouders tijdelijk met hun verlopen diploma blijven werken. Medewerkers van VCA-gecertificeerde bedrijven die binnen drie maanden na hun indiensttreding hun diploma moesten halen, maar dit vanwege de lockdown niet kunnen doen, kregen ook dispensatie tot 1 april 2021. VCA-gecertificeerde bedrijven moesten deze medewerkers door een ervaren collega met minimaal een VOL-VCA-diploma laten begeleiden tot het moment dat zij succesvol examen hebben kunnen doen.

Vooruitblik

We hebben laten zien snel te kunnen reageren op actuele omstandigheden. We hebben een goed vangnet en stabiel netwerk en onze medewerkers kunnen snel schakelen. We hebben veel geleerd van 2020 en daardoor is PBNA in Coronatijd een betrouwbare, efficiënte klantgerichte partner in VCA examinering gebleken.

Heb je vragen naar aanleiding van dit nieuwsbericht, neem dan contact met ons op

Contact

Meld je aan voor de nieuwsbrief