Examen Gasmeten Ex-Ox-Tox (vernieuwd)

Het SOG examen Gasmeten is bedoeld voor medewerkers die op een (petro)chemisch bedrijfsterrein op de werkplek gasmetingen en gasdetectie uitvoeren en meetgegevens interpreteren. Het betreft: het meten van explosiegevaarlijke en toxische stoffen en zuurstof  (Ex-Ox-Tox).

Examen Gasmeten Ex-Ox-Tox (vernieuwd)

Het SOG-examen Gasmeten is bedoeld voor medewerkers die op een (petro)chemisch bedrijfsterrein op de werkplek gasmetingen en gasdetectie uitvoeren en meetgegevens interpreteren. Het betreft: het meten van explosiegevaarlijke en toxische stoffen en zuurstof (Ex-Ox-Tox).

Ex Ox Tox

Ex Ox Tox staat voor: Explosiegevaarlijke (Ex) stoffen, toxische (Tox) stoffen en zuurstof (Oxigen).
Hiernaar verricht je metingen tijdens het examen gasmeten.

Tijdens de opleiding voert de kandidaat 6 meetopdrachten uit. De metingen worden uitgevoerd volgens voorgeschreven meetopstellingen. Als de opleiding met goed gevolg is afgesloten, mag de kandidaat deelnemen aan beide theorie-examens:

  • Theorie-examen Gasmeten algemeen
  • Theorie-examen Meetopdrachten

Beide examens worden op een PC of tablet afgelegd en de kandidaat ziet direct de examenuitslag.

Meer informatie over: het SOG-examen Gasmeten

Heb je een vraag?

Telefoon: (078) 62 53 889
Contactformulier