Examen Gasmeten Ex-Ox-Tox (vernieuwd)

Het SOG examen Gasmeten is bedoeld voor medewerkers die op een (petro)chemisch bedrijfsterrein op de werkplek gasmetingen en gasdetectie uitvoeren en meetgegevens interpreteren. Het betreft: het meten van explosiegevaarlijke en toxische stoffen en zuurstof  (Ex-Ox-Tox).

Examen Gasmeten Ex-Ox-Tox (vernieuwd)

Het SOG examen Gasmeten is bedoeld voor medewerkers die op een (petro)chemisch bedrijfsterrein op de werkplek gasmetingen en gasdetectie uitvoeren en meetgegevens interpreteren. Het betreft: het meten van explosiegevaarlijke en toxische stoffen en zuurstof  (Ex-Ox-Tox).

Tijdens de opleiding voert de kandidaat 6 meetopdrachten uit. De metingen worden uitgevoerd volgens voorgeschreven meetopstellingen. Als de opleiding met goed gevolg is afgesloten, mag de kandidaat deelnemen aan beide theorie examens:

  • Theorie Gasmeten algemeen
  • Theorie Meetopdrachten

Beide examens worden op een PC of tablet afgelegd en de kandidaat ziet direct of hij/zij is geslaagd.

Meer informatie over: het SOG examen Gasmeten

Heb je een vraag?

Telefoon: (078) 62 53 889

Contactformulier