Ernstige arbeidsongevallen in Nederland

In mei 2020 publiceerde het ministerie van Sociale zaken en werkgelegenheid de Monitor Arbeidsongevallen en Klachten Arbeidsomstandigheden. De belangrijkste bevinding is dat het aantal meldingen van ernstige arbeidsongevallen de afgelopen vijf jaar flink is gestegen naar 4.474 meldingen in 2019.

Aantal arbeidsongevallen Nederland toegenomen

Iedere werknemer moet veilig kunnen werken. In de Arbowet staat beschreven waar werkgevers zich aan moeten houden. Een voorbeeld uit die wet is het gegeven dat de werkgevers gevaren voor werknemers zoveel mogelijk moeten beperken. De werknemer aan zijn kant heeft ook verplichtingen zoals het dragen van voorgeschreven Persoonlijke Beschermingsmiddelen bij bepaalde taken en omstandigheden. Doelstelling van de Arbowet is het beperken van ziekten en ongevallen die worden veroorzaakt door het werk.

Meldingen bij de inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SWZ)

De inspectie van SZW ziet toe op naleving van de wet. Een voorbeeld van een middel dat hiervoor wordt ingezet is de verplichte registratie door werkgevers van ernstige ongevallen.

Aantal meldingen arbeidsongevallen toegenomen

In mei 2020 publiceerde het ministerie van Sociale zaken en werkgelegenheid de Monitor Arbeidsongevallen en Klachten Arbeidsomstandigheden. We zoomen in op de belangrijkste bevindingen:

Ernstige arbeidsongevallen: Het aantal meldingen in Nederland is de afgelopen vijf jaar flink gestegen. In 2019 ontving de Inspectie SZW in totaal
4.474 meldingen van ernstige arbeidsongevallen, in 2015 waren er 3.651 meldingen.

Ongevallen met dodelijke afloop: Dit daalde van 71 in 2018 naar 69 in 2019. De meeste dodelijke slachtoffers vielen in 2019 in de bouw met 18 personen.

Gevaarlijkste sectoren top 5:

De meeste slachtoffers van ernstige ongevallen vielen in:

  • de bouw, afvalbeheer,
  • landbouw/bosbouw en visserij,
  • industrie en
  • vervoer en opslag.

Opmerkelijke feiten: 1 Op de 5 slachtoffers van ernstige ongevallen is werkzaam als uitzendkracht. Ongelukken komen naar verhouding vaak voor bij jonge werknemers (tot 24 jaar) en bij oudere werknemers van 55-64 jaar. Mannen hebben een 8 x grotere kans op een ernstig ongeval dan vrouwen. Ook lopen niet Nederlandse werknemers een groter risico om slachtoffer te worden.

Meest voorkomende arbeidsongevallen: De volgende soorten ongevallen zijn goed voor driekwart van de ongevalsonderzoeken en al jaren hetzelfde rijtje: contact met een bewegend object, vallen, contact met bewegende delen van een machine, val van hoogte.

Meer lezen hierover?

Lees het rapport van de Inspectie SZW 

Scholing van medewerkers met VCA

Om arbeidsongevallen te voorkomen en medewerkers bewust te laten worden van de gevaren op de werkvloer, zijn VCA-opleidingen ontwikkeld. Lees meer over VCA?

Heb je vragen naar aanleiding van dit nieuwsbericht, neem dan contact met ons op

Contact

Meld je aan voor de nieuwsbrief