Erkenning buitenlandse VCA- en SCC-diploma’s

Alleen Belgische en Duitse certificaten of diploma’s met het VCA- of SCC-beeldmerk worden als gelijkwaardig geaccepteerd.

VCA-certificaten uit Duitsland en België gelijkwaardig

Alleen Belgische en Duitse certificaten of diploma’s met het VCA- of SCC-beeldmerk worden als gelijkwaardig aan de Nederlandse VCA-diploma’s geaccepteerd. In sommige situaties kan de opdrachtgever echter toch een Nederlands VCA-diploma eisen.

Let op

Acceptatie van deze Belgische en Duitse diploma’s vraagt echter wel om oplettendheid bij de opdrachtgever/werkgever. De opdrachtgever/werkgever moet namelijk in de risicobeheersing (RI&E, taakrisico-analyse of VGM-plan) rekening houden met verschillen in regelgeving, taal en cultuur tussen het land (België / Duitsland) waar het diploma is behaald en het land (Nederland) waar gaat worden gewerkt.

VCA-examens in andere talen

Je kunt bij PBNA in 18 verschillende talen VCA-examen doen. Als je alleen of met enkele collega’s bent kun je het beste kiezen voor een OPEN examen. Je dan examen doen op 50 plaatsen in Nederland. Als je met een groep collega’s gelijktijdig examen wilt doen, dan kun je beter kiezen voor een BESLOTEN examen. Je kiest dan datum, tijd en locatie en wij nemen het examen dan af.

Heb je een vraag?

Telefoon: (078) 62 53 889
Contactformulier