IECEx 05 – Aanvragen persoonscertificaat (Certificate of Personnel Competency, CoPC)

Nadat je een attestation heeft behaald voor een bepaalde unit is het mogelijk om een persoonscertificaat (CoPC) aan te vragen. Met dit persoonscertificaat, afgegeven onder het internationale IECEx 05-schema, ben je in staat te bewijzen dat je over de kennis en vaardigheden bezit die vereist zijn om veilig bepaalde soorten werkzaamheden met betrekking tot explosie-uitrusting en installaties uit te voeren. Met dit CoPC kan je over de gehele wereld bij bedrijven die dit certificatieschema hebben aanvaard aantonen dat je over de vereiste kennis en vaardigheden beschikt.

Een CoPC is 5 jaar geldig en wordt online gepubliceerd op de IECEx-website. Gecertificeerde personen ontvangen een portefeuillekaart met de scope van hun competenties.

Met een IECEx05 CoPC afgegeven door PBNA toon je aan dat je in staat bent om:

  • Veilig te werken in gevaarlijke gebieden;
  • Competent te werken;
  • Ervoor te zorgen dat de apparatuur veilig en in overeenstemming met de beveiligingstechnieken werkt

Voordelen van een CoPC:

  • Eenvoudig aantonen van competenties;
  • Wereldwijd hetzelfde aantoonbare niveau;
  • Internationaal erkend; vereist voor IECEx-gecertificeerde faciliteiten;
  • Geregistreerd in het IECEx-databasesysteem.

Om het CoPC aan te vragen download het aanvraagformulier of stuur een mail naar [email protected] waarna er contact met je zal worden opgenomen. Voor de definitieve aanvraag dient, naast de betreffende attestation, een Evidence File op te stellen. Deze Evidence File is een document waarin je werkgever je werkervaring vastlegt op het gebied van explosieveiligheid. 

Na beoordeling door de PBNA ontvangt u het officiële IECEx 05 persoonscertificaat.

  • Aanvraagformulier CoPC (NL / Eng)

Aanvraagkosten van een IECEx Persoonscertificaat – CoPC 

Aanvraag nieuw CoPC
(ongeacht #units)
Request new CoPC
(independent of #units)
€625**
Wijziging of Verlenging CoPC
afgegeven door PBNA
Change or Re-certification CoPC
Issued by PBNA
€160**
Verlenging CoPC
afgegeven door PBNA
Re-certification CoPC
Issued by PBNA
€160**
Verlenging CoPC
andere dan PBNA*
Re-certification CoPC
other than PBNA*
€625**

* Een CoPC verlenging van een andere CB wordt gezien als nieuw CoPC . A CoPC extension from another CB is considered a new CoPC
** Exlusief BTW, Excluding taks

Snelmenu:

Meer informatie

We helpen je graag. Bel ons

op: 078 – 62 53 765 of mail

naar: [email protected]

We reageren uiterlijk de eerst volgende werkdag.

Contact

Via onderstaande bestelknop kun je je direct aanmelden

Bestellen