Dyslexie en F-gassen theorie-examen


Dyslexie F-gassen examen

Een kandidaat met dyslexie of met leesproblemen kan een kwartier extra tijd aanvragen bij een regulier gepland theorie examen.

Voorleesexamen
Een kandidaat met dyslexie, taal of leesproblemen kan bij PBNA in Zwijndrecht het theorie examen F-gassen doen. Hierbij krijgt de kandidaat het examen op papier en wordt iedere vraag en alle antwoorden duidelijk voorgelezen. Deze kandidaten leggen hetzelfde examen af als andere kandidaten, inhoudelijk worden er geen vrijstellingen verleend. Het examen wordt individueel of in groepen van maximaal 5 kandidaten afgenomen. Er zijn extra kosten verbonden aan dit voorleesexamen in Zwijndrecht. Het aanvragen van een voorleesexamen kan via: [email protected]. Een dyslexieverklaring is niet vereist om aan een voorleesexamen deel te nemen. De examendatum en -tijd worden in overleg met de kandidaat of opdrachtgever vastgesteld. Tijdsduur is 1,5 uur.

Individueel begeleid theorie voorleesexamen
Een kandidaat met dyslexie, leesproblemen, examenvrees of faalangst kan bij PBNA in Zwijndrecht het theorie examen F-gassen doen. Deze wordt afgenomen door een examinator van PBNA. Bij het examen is tevens een toezichthouder aanwezig. De begeleiding van de examinator bestaat uit het toelichten van het examenproces. Bij onduidelijkheden kunnen vragen worden gesteld. Bijvoorbeeld wanneer een woord of zinsverband niet duidelijk is. Vragen over de inhoud van de getoetste stof is niet mogelijk. Er wordt ook niet vertaald door de examinator. Het examen wordt in een aparte ruimte gemaakt waarbij de kandidaat het examen op
papier krijgt en iedere vraag en alle antwoorden duidelijk worden voorgelezen. Er wordt wel gestreefd naar een rustige sfeer tijdens het examen, zodat er optimaal gepresteerd kan worden. De kandidaat legt hetzelfde examen af als andere kandidaten, inhoudelijk worden er geen vrijstellingen verleend. Het individueel begeleid theorie voorleesexamen is bedoeld voor:
• Wanneer je last hebt van dyslexie, examenvrees of faalangst;
• Als je meer tijd en begeleiding nodig hebt, bijvoorbeeld bij een cognitieve stoornis als autisme of PDD-NOS;
• Als je al twee andere examens hebt geprobeerd en je maar niet kunt slagen of wanneer je moeite hebt met de Nederlandse taal.

Uitvoering:
• Je zit in een aparte examenruimte;
• Je wordt begeleid door een examinator van PBNA;
• Iedere vraag en alle antwoorden staan op papier en wordt voorgelezen;
• Je bepaalt zelf wanneer je door wilt naar een volgende vraag;
• Als je een vraag niet begrijpt, kan je dit aangeven bij de examinator. De examinator kan de vraag in een andere bewoording stellen;
• Tijdsduur 1,5 uur.

Meer informatie? 
Neem gerust contact met ons op via 078-6253889 of mail ons via [email protected].

Meer informatie of vragen?

Neem contact met ons op.
We helpen je graag!

Contact
Image