Rigging & Slinging

Rigging en Slinging

Het certificeringsschema Rigging & Slinging is specifiek bedoeld voor operationeel personeel aan boord van kraanschepen en olie- en gasplatforms die betrokken zijn bij hijsactiviteiten. Het gaat om de aantoonbare vakbekwaamheid inzake rigging, slinging, mooring en socketing werkzaamheden. Dit komt de veiligheid en de efficiëntie van de werkzaamheden aan boord ten goede.

Veiligheid en efficiëntie zijn van groot belang bij het veilig verplaatsen van lasten op een offshore-platform. Voor medewerkers die de kraanmachinist assisteren bij het verplaatsen van
lasten is het belangrijk dat zij beseffen welke gevaren er zijn en hoe daarmee om te gaan. Het veilig aanslaan van lasten, goede persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s) en een goede communicatie met de kraanmachinist vormen hier een belangrijk onderdeel van. De certificaathouder heeft aantoonbare kennis en vaardigheden opgedaan met betrekking tot het veilig en verantwoord aanslaan van lasten, het gebruik van PBM’s en de juiste hulpmiddelen en het inschatten van de risico’s.

Persoonscertificaat

Het behaalde DNV persoonscertificaat is 4 jaar geldig. Daarna dient u opnieuw aan te tonen dat u vakbekwaam bent door middel van een theorie- en praktijkexamen.

Het examen wordt in de Engelse taal afgenomen.

Meer informatie

We helpen je graag. Bel ons
op: 078 – 62 53 765 of mail
naar: [email protected]

Contact

Bestellen

U geeft u ons uw wensen (examendatum, locatie, tijden en soorten examens) liefst minimaal één week voor het examen door via onderstaande bestelknop. U hoeft dan nog geen kandidaten aan te melden.

Bestellen