Specjalista ds. pomiarów gazu w kontenerach morskich (MGK)

Specjalista ds. pomiarów gazu w kontenerach morskich (MGK)

Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie warunków pracy pracodawca musi chronić swoich pracowników przed ryzykiem uduszenia, zatrucia, zatrucia, pożaru i wybuchu. Firmy, które odbierają, otwierają i rozładowują kontenery morskie, muszą zbadać, w jakim stopniu pracownicy są narażeni na te zagrożenia. W wielu przypadkach skutkuje to przeprowadzeniem pomiarów gazu. Do tej pory nie ustanowiono jednoznacznych wymogów szkoleniowych dla ekspertów ds. pomiarów gazu. W rezultacie jakość pomiarów gazu nie jest gwarantowana.

Utworzony w 2010 r. PGIC (Platforma pomiarów gazu w kontenerach) postanowił opracować standardy w tym zakresie przy wsparciu organizacji pracodawców i pracowników oraz rządu. Standardy te doprowadziły m.in. do wymagań szkoleniowych i ukończenia szkolenia w formie egzaminu praktycznego.

PGIC wyznaczył PBNA jako instytut egzaminacyjny dla części teoretycznej egzaminu na drugiego inspektora ds. gazu w kontenerach morskich (MGK). Egzamin praktyczny jest przeprowadzany pod nadzorem Fundacji KAGO.

Rejestracja MGK

Wszyscy kandydaci, którzy zdali egzamin zostali wpisani do rejestru dyplomów MGK

Otwarta rejestracja MGK

Egzamin teoretyczny MGK (Medium Gas Surveyor Sea Containers) odbędzie się w jednym z naszych 55 ośrodków egzaminacyjnych. Egzamin teoretyczny kosztuje 150 € p.p. (z VAT) i można się na niegołatwo i szybko zarejestrować za pośrednictwem tego linku. Następnie należy wybrać Inne egzaminy, a następnie Teorię miernika gazów wtórnych do kontenerów morskich. Zawsze znajdziesz najbliższą lokalizację egzaminu. Natychmiast po egzaminie zobaczysz (tymczasowe) wyniki.

Egzamin MGK dla firm

Zarezerwuj egzamin biznesowy MGK i wybierz lokalizację, datę i godzinę. Cena wynosi 102 € za osobę przy minimum 8 osobach lub 816 €. Cena nie zawiera podatku VAT i obejmuje przelew w wysokości 50 € na PGIC.

Zwolnienie z obowiązku przedłużenia dyplomu MGK

1. Posiadaczom dyplomu, których dyplom starszego rzeczoznawcy gazowego wygasa (lub wygasł) pomiędzy 1 stycznia a 1 maja 2021 r., zostanie udzielona dyspensa na okres nie dłuższy niż do 30 czerwca 2021 r. W tym okresie posiadacze dyplomu mogą tymczasowo kontynuować pracę na podstawie dyplomu, który utracił ważność.

2. Regulacja ta dotyczy również pracowników firm zajmujących się pomiarami gazu, którzy muszą uzyskać dyplom MGK. Firmy zajmujące się pomiarami gazu muszą zapewnić nadzór nad tymi pracownikami przez doświadczonego kolegę (posiadającego co najmniej ważny dyplom MGK) do czasu pomyślnego przystąpienia do egzaminu.

Więcej informacji

Chętnie Ci pomożemy. Zadzwoń do nas.

tel: 078 - 62 53 765 lub napisz

na adres: [email protected]

Kontakt

Rejestracja w firmie?

Prześlij swoje wymagania dotyczące daty egzaminu, lokalizacji, godzin i rodzaju egzaminów za pomocą przycisku zamówienia poniżej. Kandydaci nie muszą być jeszcze zarejestrowani. 

Zamówienie