Logo: PBNA, De grootste in VCA & SOG examens

SOG examens

PBNA verzorgt SOG-examens. Deze kunnen in het Nederlands, Duits, Engels en Frans worden afgenomen door examinatoren die door PBNA zijn gecertificeerd. Bekijk het verkort reglement voor SOG theorie-examens. SOG-examens kunnen op aanvraag ook in andere EU-talen worden afgenomen. De afdracht aan VCA-infra bij de SOG-praktijkexamens is met ingang van 1-7-2015 met € 2,50 p.p. verhoogd.

Aanmelden van de kandidaatsgegevens
Hebt u een SOG-bedrijfsexamen besteld? Houd er rekening mee dat u uiterlijk één week voor aanvang van het examen de gegevens van de kandidaten aanlevert. Hiervoor gebruikt u het document 'Kandidatenopgave SOG-examen' (Excel, 32 kB). Laat u diverse examens gelijktijdig afnemen? Let er dan op dat u het correcte examen per kandidaat vermeldt. Mits van toepassing kunt u per kandidaat het laatst behaalde VCA-diplomanummer vermelden. Voorbeeld van de juiste notatie: 9644270/1/NL/999999 (code exameninstituut/soort examen: BVCA-VOL-VOL/taal/kandidaatnummer) of 123456.00123456.

Koninklijke PBNA BV
  • Bezoekadres
  • H.A. Lorentzstraat 1A
  • 3331 EE Zwijndrecht
  • Postadres
  • Postbus 68
  • 3330 AB Zwijndrecht