Logo: PBNA, De grootste in VCA & SOG examens

SOG examens

  • Deze pagina delen:

PBNA verzorgt SOG-examens. Deze kunnen in het Nederlands, Duits, Engels en Frans worden afgenomen door examinatoren die door PBNA zijn gecertificeerd. Bekijk het verkort reglement voor SOG theorie-examens. SOG-examens kunnen op aanvraag ook in andere EU-talen worden afgenomen. Houdt u hierbij rekening met extra vertaalkosten en een aanvraagtermijn van minimaal 3 weken plus 1 werkdag.

Aanmelden van de kandidaatsgegevens
Hebt u een SOG-bedrijfsexamen besteld? Houd er rekening mee dat u tijdig de gegevens van de kandidaten aanlevert. Hiervoor gebruikt u het document 'Kandidatenopgave-examen'. Laat u diverse examens gelijktijdig afnemen? Let er dan op dat u het correcte examen per kandidaat vermeldt en vermeld per kandidaat het laatst behaalde VCA-diplomanummer. Voorbeeld van de juiste notatie: 9644270/1/NL/999999 (code exameninstituut/soort examen: BVCA-VOL-VOL/taal/kandidaatnummer) of 123456.00123456.

SOG NIeuwsbrief 22-11-2017

Koninklijke PBNA BV
  • Bezoekadres
  • H.A. Lorentzstraat 1A
  • 3331 EE Zwijndrecht KvK: 09017208
  • Postadres
  • Postbus 68
  • 3330 AB Zwijndrecht BTW-nummer: NL 00.18.22.834.B01