Logo: PBNA, De grootste in VCA & SOG examens

Middelbaar Gasmeetkundige Zeecontainers (MGK)

  • Deze pagina delen:

Volgens het Arbeidsomstandighedenbesluit moet een werkgever zijn medewerkers beschermen tegen de risico’s van verstikking, bedwelming, vergiftiging, brand en explosie. Bedrijven die zeecontainers ontvangen, openen en lossen moeten onderzoeken in hoeverre medewerkers aan deze gevaren worden blootgesteld. In veel gevallen resulteert dat in het uitvoeren van gasmetingen. Tot nu toe zijn echter geen eenduidige opleidingseisen vastgesteld voor gasmeetdeskundigen. Hierdoor is de kwaliteit van gasmetingen niet gegarandeerd. Het in 2010 opgerichte PGIC (Platform Gasmeten in Containers) heeft besloten hiervoor normen op te stellen met steun van werkgevers- en werknemersorganisaties en de overheid. Deze normen hebben onder andere geleid tot opleidingseisen en afsluiting van de opleiding door een examen met praktijktoets.

PGIC heeft PBNA aangewezen als examen instituut voor het theorie gedeelte van het examen Middelbaar Gasmeetkundige Zeecontainers (MGK). De praktijktoets wordt afgenomen onder toezicht van Stichting KAGO.

Alle geslaagde kandidaten zijn opgenomen MGK-diploma register

MGK Open Inschrijving

U kunt het theorie examen MGK (Middelbare Gasmeetkundige Zeecontainers) online afleggen in één van onze 20 examencentra. De kosten bedragen € 150,-- p.p. (incl. BTW). Via onderstaande button komt u direct in het boekingssysteem van de online examens. Daar kiest u een geschikte plaats en datum. Direct na afloop van het examen ziet u de (voorlopige) uitslag.

Examen boeken

MGK Bedrijfsexamen

Boek uw MGK bedrijfsexamen en kies zelf locatie, datum en tijd. De prijs bedraagt € 102,-- per persoon bij een minimum van 8 personen of € 816,--. De prijs is excl. BTW en incl. een afdracht van € 50,- pp aan het PGIC.

Examen boeken

Koninklijke PBNA BV
  • Bezoekadres
  • H.A. Lorentzstraat 1A
  • 3331 EE Zwijndrecht KvK: 09017208
  • Postadres
  • Postbus 68
  • 3330 AB Zwijndrecht BTW-nummer: NL 00.18.22.834.B01