IECEx 05 examens

  • IECEx 05 examens internationaal erkend
  • IECEx 05 examens units 000 tm 010
  • Open inschrijving en besloten examens

Bestel direct je IECEx 05 examen

Bestellen

Koninklijke PBNA is sinds begin 2019 erkend als IECEx 05 certificatie bureau voor het certificeren van personen die werkzaam zijn in explosiegevaarlijke omgevingen. Als eerste onafhankelijk opererende certificatie bureau van Nederland houden wij ons alleen bezig met het examineren van kandidaten en het certificeren van de mensen. Onze wetgeving eist dat er voldoende onderricht gegeven wordt aan personeel werkzaam in explosiegevaarlijke gebieden.  

Opbouw IECEx 05 examensysteem

Het IECEx 05 examensysteem is modulair opgezet. Dat wil zeggen dat je afhankelijk van je functie één of meer examens kunt afleggen. De keuze hiervan wordt vaak voorgeschreven door je opdrachtgever of werkgever. Het examen van unit EX001: Toepassen van basisprincipes van veiligheid in explosieve omgevingen is de startmodule voor alle andere modules. Daarna maak je afhankelijk van je functie een nadere keuze.

IECEx 05 attestation

Na het succesvol afsluiten van een theorie- en/of praktijkexamen examen ontvang je van PBNA een attestation. Dit is het bewijs dat je bent geslaagd voor de betreffende unit. De geldigheidsduur van een attestation is vijf jaar.

Units

Welke units je moet volgen is afhankelijk van je functie en je werkzaamheden.
Voor iedere functie start je met de unit EX001 en daarna volg je één of meer van de andere units.

IECEx 05 Persoonscertificaat

Persoonscertificaten ofwel Certificate of Personal Competencies (CoPC), afgegeven onder het internationale IECEx 05-schema, stellen personen in staat te bewijzen dat ze over de kennis en vaardigheden bezitten die vereist zijn om veilig bepaalde soorten werkzaamheden met betrekking tot explosie-uitrusting en installaties uit te voeren. Met dit CoPC kun je over de gehele wereld bij bedrijven die dit certificatieschema hebben aanvaard aantonen dat je over de vereiste kennis en vaardigheden beschikt. Bij PBNA verzorgen wij examens met en zonder optie voor een persoonscertificaat.
Persoonscertificaat aanvragen

Meer informatie

We helpen je graag. Bel ons

op: 078 – 62 53 765 of mail

naar: [email protected]

We reageren uiterlijk de eerst volgende werkdag.

Contact

Via onderstaande bestelknop kun je je direct aanmelden

Bestellen

IECEx units voor TECHNICI

IECEx units voor ONTWERPERS en ZONERING

IECEx units voor INSPECTEURS en AUDITORS

Overzicht van de IECEx 05 theorie examens:

Examen:  Titel:  Examentijd: 
000 Basiskennis en bewustzijn voor het betreden van een locatie met explosie-gevaarlijke gebieden 30 min.
001 Toepassen van basisprincipes van veiligheid in explosieve omgevingen  180 min.
002G Zoneren van explosiegevaarlijke gebieden – gas  60 min.
002D Zoneren van explosiegevaarlijke gebieden – stof  60 min.
003 Installeren van explosieveilige apparatuur en bekabeling  75 min.
004 Onderhoud in explosiegevaarlijke omgevingen  75 min.
005 Reparatie en revisie van explosieveilig materieel  90 min.
006 Testen van elektrische installaties in of verbonden met explosiegevaarlijke omgevingen  45 min.
007  Uitvoeren van visuele en nauwkeurige inspecties aan elektrische installaties in of verbonden met explosiegevaarlijke omgevingen  45 min.
008 Uitvoeren van gedetailleerde inspecties aan elektrische installaties in of verbonden met explosiegevaarlijke gebieden  75 min.
009 Ontwerpen van installaties in of verbonden met explosieve atmosferen 

120 min.

010  Uitvoeren van audits aan elektrische installaties in of verbonden met explosiegevaarlijke omgevingen  60 min.

Overzicht van de IECEx 05 praktijk examens:

Examen:  Titel:  Examentijd: 
003 Installeren van explosieveilige apparatuur en bekabeling 210 min.
004 Onderhoud in explosiegevaarlijke omgevingen 210 min.
005 Reparatie en revisie van explosieveilig materieel  Interview
(Max. 4 uur)
006 Testen van elektrische installaties in of verbonden met explosiegevaarlijke omgevingen 30 min.
007 Uitvoeren van visuele en nauwkeurige inspecties aan elektrische installaties in of verbonden met explosiegevaarlijke omgevingen  90 min.
008 Uitvoeren van gedetailleerde inspecties aan elektrische installaties in of verbonden met explosiegevaarlijke gebieden 90 min.
010  Uitvoeren van audits aan elektrische installaties in of verbonden met explosiegevaarlijke omgevingen  Interview
(Max. 4 uur)

Je kunt het verkorte examenreglement voor de IECEx 05 examens hier downloaden.

In dit Engelstalige document van IECEx vind je achtergrond informatie over bovenstaande examens.

Meer informatie

We helpen je graag. Bel ons

op: 078 – 62 53 765 of mail

naar: [email protected]

We reageren uiterlijk de eerst volgende werkdag.

Contact

Via onderstaande bestelknop kun je je direct aanmelden

Bestellen