IECEx examens

  • IECEx examens internationaal erkend
  • IECEx examens units 000 tm 010
  • Open inschrijving en besloten examens

Bestel direct je IECEx examen

Bestellen

IECEx-examens

Koninklijke PBNA is sinds begin 2019 erkend als IECEx05 certificatie bureau voor het certificeren van personen die werkzaam zijn in explosiegevaarlijke omgevingen. Als eerste onafhankelijk opererende certificatie bureau van Nederland houden wij ons strikt bezig met het examineren van kandidaten en het certificeren van de mensen. Onze wetgeving eist dat er voldoende onderricht gegeven wordt aan personeel werkzaam in explosiegevaarlijke gebieden.  

Opbouw IECEx examensysteem

Het IECEx examensysteem is modulair opgezet. Dat wil zeggen dat je afhankelijk van je functie één of meer examens kunt afleggen. De keuze hiervan wordt vaak voorgeschreven door je opdrachtgever en werkgever. Het examen van unit 001: Toepassen van basisprincipes van veiligheid in explosieve omgevingen is een startmodule voor alle andere modules. Daarna maak je afhankelijk van je functie een nadere keuze.

Overzicht functies en bijbehorende examens:

  • Veiligheidskundigen, verantwoordelijken voor zonering en procestechnologen volgen: 001 en 002
  • Installatietechnici:  001 en 003
  • Onderhoudstechnici:  001, 003 en 004
  • Reparatietechnici van Ex-apparatuur: 001 en 005
  • Inspecteurs van apparatuur in ATEX-zones: 001, 006,007 en 008
  • Ontwerpers van installaties voor ATEX-zones: 001, 002 en 009
  • Auditors van installaties voor ATEX zones: 001, 002, 008, 009 en 010

 

 

Overzicht van de IECEx theorie examens:

Examen:  Titel:  Examentijd: 
001  Toepassen van basisprincipes van veiligheid in explosieve omgevingen  150 min.
002G  Zoneren van explosiegevaarlijke gebieden – gas  85 min.
002D  Zoneren van explosiegevaarlijke gebieden – stof  60 min.
003  Installeren van explosieveilige apparatuur en bekabeling  75 min.
004  Onderhoud in explosiegevaarlijke omgevingen  55 min.
005  Reparatie en revisie van explosieveilig materieel  75 min.
006  Testen van elektrische installaties in of verbonden met explosiegevaarlijke omgevingen  30 min.
007  Uitvoeren van visuele en nauwkeurige inspecties aan elektrische installaties in of verbonden met explosiegevaarlijke omgevingen  40 min.
008  Uitvoeren van gedetailleerde inspecties aan elektrische installaties in of verbonden met explosiegevaarlijke gebieden  50 min.
009  Ontwerpen van installaties in of verbonden met explosieve atmosferen 

110 min.

010  Uitvoeren van audits aan elektrische installaties in of verbonden met explosiegevaarlijke omgevingen  40 min.

 

In dit Engelstalige document van IECEx vind je achtergrond informatie over bovenstaande examens.

Meer informatie

We helpen je graag. Bel ons

op: 078 – 62 53 765 of mail

naar: [email protected]

We reageren uiterlijk de eerst volgende werkdag.

Contact

Via onderstaande bestelknop kun je je direct aanmelden

Bestellen