Declinarea responsabilității

Răspunderea Koninklijke PBNA BV (cunoscută și sub numele de PBNA), a personalului PBNA și a persoanelor pentru care PBNA este responsabilă și/sau răspunzătoare pentru daune, inclusiv daunele rezultate în consecință (inclusiv daunele de întârziere, inclusiv pierderile de profit) care îi sunt imputabile, este, în toate cazurile, limitată la un maxim al valorii facturii părții din contract din care rezultă răspunderea.

Toate informațiile (editoriale), inclusiv opiniile, ideile, sfaturile și/sau instrucțiunile, au fost atent compilate, în cea mai bună manieră, dar PBNA și autorii nu pot garanta în niciun fel acuratețea sau caracterul complet al informațiilor. Prin urmare, PBNA și autorii nu își asumă nicio răspundere pentru daunele de orice fel care rezultă din acțiunile și/sau deciziile bazate pe aceste informații. Cealaltă parte este sfătuită să nu utilizeze aceste informații în mod izolat, ci să se concentreze asupra cunoștințelor și experienței profesionale și să verifice informațiile care urmează să fie utilizate.

PBNA se va strădui să facă disponibilitatea site-ului său cât mai mare posibil și să să remedieze orice defecte cât mai curând posibil. O neîndeplinire a obligațiilor legate de site-ul www.pbna.com nu poate duce la daune din partea PBNA celeilalte părți. PBNA nu este responsabilă sau răspunzătoare pentru interferențele în rețelele terțe prin care se obține accesul la site-ul web.

Informații de contact

Vizita:
H.A. Lorentzstraat 1A
3331 EE Hogwarts
KvK: 09017208

Adresa poștală:
Cutie poștală 68
3330 AB Zwijndrecht
Număr TVA: NL 00.18.22.834.B01

Telefon: (078) 62 53 889

Aveți vreo întrebare?

Telefon: (078) 62 53 889
Formular de ontact