Klauzula

Odpowiedzialność Koninklijke PBNA BV (zwana dalej: PBNA), pracowników PBNA oraz osób, za które PBNA ponosi odpowiedzialność i/lub odpowiedzialność prawną, za straty lub szkody, w tym straty wtórne (w tym straty spowodowane opóźnieniem i utratą zysku), które można jej przypisać, jest we wszystkich przypadkach ograniczona do maksymalnej wartości faktury w tej części umowy, z której wynika odpowiedzialność.

Wszystkie informacje (redakcyjne), w tym porady, pomysły, opinie i/lub instrukcje, zostały zebrane z rozwagą i zgodnie z najlepszą wiedzą PBNA, ale PBNA i autorzy nie mogą w żaden sposób zagwarantować dokładności lub kompletności tych informacji. PBNA i autorzy nie ponoszą zatem żadnej odpowiedzialności za szkody, niezależnie od ich charakteru, wynikające z działań i/lub decyzji podjętych na podstawie tych informacji. Wyraźnie zalecamy, aby nie korzystać tych informacji odrębnie, lecz zawsze dodatkowo polegać na swojej wiedzy i doświadczeniu zawodowym oraz dokładnie sprawdzać informacje, które zamierzasz wykorzystać.

PBNA dokłada wszelkich starań, aby maksymalnie poprawić dostępność swojej strony internetowej, jak również jak najszybciej usuwać (lub zlecać usunięcie) wszelkie usterki w jej funkcjonowaniu. Awaria strony internetowej www.pbna.com nie może prowadzić do odszkodowania ze strony PBNA na rzecz drugiej strony. PBNA nie ponosi odpowiedzialności za awarie w sieciach osób trzecich, za pomocą których uzyskiwany jest dostęp do naszej strony.

Dane kontaktowe

Adres:
H.A. Lorentzstraat 1A
3331 EE Zwijndrecht
Izba Handlowa: 09017208

Adres do korespondencji:
P.O. Box 68
3330 AB Zwijndrecht
Numer VAT: PL 00.18.22.834.B01

Telefon: (078) 62 53 889

Masz pytania?

Telefon: (078) 62 53 889
Formularz kontaktowy