Prywatność

Koninklijke PBNA BV (zwana dalej "PBNA") uważa ochronę Twoich danych osobowych za sprawę bardzo ważną. Dlatego też dane osobowe klientów i gości są traktowane i zabezpieczane z największą starannością. PBNA stosuje się do wymogów Generalnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO). PBNA potrzebuje jednak Twoich danych, aby móc Ci odpowiednio służyć pomocą. W niniejszym oświadczeniu PBNA wyjaśniamy, jakich Twoich danych PBNA potrzebuje i w jakim celu je wykorzystuje.

Osobą odpowiedzialną za przetwarzanie danych jest Koninklijke PBNA B.V., H.A. Lorentzstraat 1A, 3331 EE w Zwijndrecht.

Jakie dane osobowe zbiera PBNA?

PBNA przechowuje dane osobowe, które otrzymuje od Ciebie lub od Twojego pracodawcy. W pierwszej kolejności dotyczy to danych, które PBNA otrzymuje podczas procesu rejestracji na egzamin, zamawiania podręcznika/publikacji, tworzenia konta klienta online, podczas rejestracji na newsletter lub podczas kontaktu telefonicznego lub mailowego z PBNA. Zbieramy i przechowujemy m.in. następujące dane osobowe:

  • Imię i nazwisko, data urodzenia, adres i inne dane kontaktowe.
  • Dane dotyczące transakcji płatniczych i faktur
  • Dane związane z procesem zamawiania produktów.
  • Dane dotyczące zajmowanego stanowiska i/lub deklarowanych interesów.

Co PBNA robi z Twoimi danymi osobowymi?

  • Rejestracja i obsługa administracyjna Twojego udziału w wybranym przez Ciebie egzaminie.
  • Organizacja wybranego przez Ciebie egzaminu.
  • Przeprowadzanie analiz, aby PBNA mogła doskonalić swoje usługi.
  • Wysyłanie wymaganych dokumentów/informacji i odpowiadanie na Twoje pytania.
  • Inne usługi, takie jak wysyłanie newslettera, jeśli się na niego zapisałeś.
  • Stosowanie się do obowiązujących nas praw i przepisów, w tym do RODO.

Komu PBNA udostępnia Twoje dane osobowe?

Twój dyplom i/lub certyfikat zostanie przekazany do Centralnego Rejestru Dyplomów (CDR). Jest on zarządzany przez VCA Infra. Celem rejestru jest weryfikacja autentyczności dyplomu. Dane te nie będą wykorzystywane przez CDR do celów komercyjnych. Oświadczenie CDR o ochronie prywatności znajdziesz tutaj.

PBNA publikuje również Twój dyplom na stronie www.vca-uitslag.nl. Ze strony tej będziesz mógł pobrać kartę VCA na swój telefon komórkowy. Pod kartą znajdziesz link do CDR.

Wyniki Twojego egzaminu udostępniamy również Twojemu pracodawcy lub instytucji szkoleniowej, która Cię zarejestrowała, ponieważ jest to ważne dla wykonywania Twojej pracy.

Różne

Newsletter

Poprzez newsletter PBNA informuje osoby zainteresowane o nowościach w zakresie usług świadczonych przez PBNA. Każdy newsletter zawiera link, za pomocą którego można zrezygnować z jego subskrypcji i/lub zmienić swoje preferencje.

Bezpieczeństwo i przechowywanie Twoich danych

PBNA chroni Twoje dane osobowe przed niewłaściwym ich wykorzystaniem i dostępem do nich osób nieupoważnionych za pomocą aktualnie dostępnych w tym celu technik. PBNA przechowuje Twoje dane osobowe tak długo, jak długo jest to wymagane przez prawo lub na potrzeby egzaminów VCA/SOG. Ponieważ dyplom jest ważny przez dziesięć lat, będziemy go przechowywać przez dziesięć lat.

Wyświetlanie, poprawianie, aktualizacja i usuwanie danych

Możesz w dowolnej chwili mieć wgląd i/lub korygować lub aktualizować swoje dane osobowe. Ponadto możesz poprosić PBNA o usunięcie swoich danych i nieużywanie ich ponownie. W wielu przypadkach możesz wskazać, że chciałbyś, aby PBNA wykorzystywało Twoje dane tylko w ograniczonym zakresie.

Czy chcesz wykonać jedną z powyższych czynności? Prosimy o kontakt poprzez [email protected]. PBNA odpowie na Twoją prośbę jak najszybciej, ale w każdym przypadku w ciągu 4 tygodni. Jeśli chcesz, aby Twoje dane zostały usunięte, PBNA najpierw sprawdzi, czy jest to (już) prawnie dozwolone. Jeśli prawo nie zezwala (jeszcze) PBNA na usunięcie Twoich danych, PBNA poinformuje Cię o tym i wskaże, w którym momencie PBNA będzie w stanie usunąć Twoje dane.

Reklamacja

Jeśli nie zgadzasz się ze sposobem, w jaki obchodzimy się z Twoimi danymi, możesz złożyć u nas skargę (kliknij tutaj, aby uzyskać nasze dane kontaktowe). Możesz również złożyć skargę do Urzędu Danych Osobowych.

Zmiany w oświadczeniu o ochronie prywatności

PBNA może wprowadzić zmiany w niniejszym oświadczeniu o ochronie prywatności, PBNA będzie nadal informować Cię o tym na bieżąco. PBNA ostatnio zmieniła niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności w dniu 6 listopada 2019 r.

Dane kontaktowe

Adres:
H.A. Lorentzstraat 1A
3331 EE Zwijndrecht
Izba Handlowa: 09017208

Adres do korespondencji:
P.O. Box 68
3330 AB Zwijndrecht
Numer VAT: PL 00.18.22.834.B01

Telefon: (078) 62 53 889

Masz pytania?

Telefon: (078) 62 53 889
Formularz kontaktowy