Logo: PBNA, De grootste in VCA & SOG examens

Voorschriften Bedrijfsexamen VCA

 • Deze pagina delen:

Download of lees de:

Werkwijze bij een VCA-bedrijfsexamen


Alle VCA-examens worden via CBT afgenomen

PBNA neemt  alle VCA-examens via Computer Based Testing (CBT) af. Een kandidaat legt deze VCA-examens af op een PC of tablet en ziet direct na afloop de voorlopige uitslag. Computerkennis of ervaring is NIET noodzakelijk om een CBT-examen te maken. Wilt u zelf eens zien hoe het CBT-examen werkt? Bekijk dan de demonstratie met uitleg of maak dan nu een CBT-proefexamen

We kunnen de CBT-examens afnemen met behulp van onze mobiele CBT-set die onze examenleider meeneemt of gebruik maken van uw computer lokalen. Deze moeten dan voldoen aan de door VCA-infra gestelde eisen, waarover wij u graag verder informeren. Onze mobiele CBT-sets zijn geschikt voor 20 kandidaten die gelijktijdig examen kunnen doen.

  

Internetaansluiting in het examenlokaal (NIEUW)

VCA examens worden met tablets/laptops via CBT (Computer Based Testing) afgenomen. Een goede/vrije internetverbinding is noodzakelijk om het VCA examen goed en zonder verstoringen af te kunnen nemen. Zeker omdat wij geen noodexamens meer mogen gebruiken.

Het is daarom zeer wenselijk dat in de ruimte één (en bij voorkeur 2) vrije internetaansluitingen beschikbaar zijn. De aansluitingen moeten van het type RJ45 zijn (dit is de meest gebruikte aansluitingen  in bedrijven, kantoren en scholen. De internetaansluitingen moeten een vrije toegang geven tot het Internet en niet afgeschermd zijn door firewalls of MAC-adres beveiligingen. Wij kunnen helaas geen gebruik maken van Wifi binnen uw locatie. Onze routers en de tablets zijn zo beveiligd dat die dit niet toestaan.

Bij de aansluitingen moeten ook contactdozen 230V beschikbaar zijn om onze routers op aan te sluiten. Hoewel wij standaard ook beschikken over 4G modems, blijkt dat een mobiele 4G dataverbinding niet altijd een vlekkeloze verbinding geeft. Sinds 1-9-2017 mogen wij geen noodexamens meer gebruiken. Mocht er geen internet verbinding beschikbaar zijn, dan moet het examen helaas worden geannuleerd. We wijzen u daarom nadrukkelijk op art. 11 van onze algemene voorwaarden.

 

Eisen aan de examenruimte

Bij een bedrijfsexamen zorgt de opdrachtgever voor de examenruimte; deze examenruimte dient aan de volgende minimale eisen te voldoen:

 • de ruimte mag geen andere functie hebben dan die van examenruimte;
 • bij aanvang van het examen is de ruimte ingericht door de opdrachtgever;
 • de examinator heeft circa 30 minuten nodig om een CBT-examen voor te bereiden in het lokaal;
 • wij maken bij voorkeur gebruik van uw vaste internet aansluiting; of eventueel van 4G-mobiel internet;
 • alle kandidaten zitten met het gezicht dezelfde kant op, richting de examinator of in U-vorm met de gezichten naar buiten gericht;
 • de tafels staan ook allemaal in dezelfde richting opgesteld;
 • iedere kandidaat heeft tenminste 50x70 cm vrije werkruimte (bij voorkeur een eigen tafel) ter beschikking; 
 • de afstand tussen de kandidaten (die hetzelfde examen afleggen) moet minimaal 145 cm* zijn;
 • er moet tussen de tafels minimaal 75 cm loopruimte zijn voor de surveillant;
 • de ruimte dient voldoende verlicht, rustig te zijn en te voldoen aan de wettelijke veiligheidsvoorschriften;
 • op de tafels mogen alléén die spullen liggen die door onze examenleider worden uitgedeeld;
 • in de ruimte mogen  geen affiches, posters of flip-overbladen hangen die aanwijzingen kunnen geven bij de beantwoording van de vragen;
 • tijdens de voorbereidingen op het examen mogen alleen de examenleider(s) in de examenruimte aanwezig zijn;
 • mobiele telefoons zijn NIET toegestaan in de examenruimte;
 • in de examenruimte is roken verboden.

* indien deze afstand kleiner is, zijn schotjes toegestaan, maar alleen als de kandidaten niet kunnen kijken op het examenwerk van andere kandidaten en de examinator voldoende overzicht heeft op alle kandidaten. Deze schotjes dient u zelf te verzorgen.

 Tijdens het examen worden alleen de kandidaten, de examinatoren en (eventueel) vertegenwoordigers van de toezichthoudende instanties: VCA infra of de stichting Examenkamer en Koninklijke PBNA in de examenzaal toegelaten. Docenten, begeleiders of vertegenwoordigers van het bedrijf moeten buiten de examenzaal wachten.

 

De kandidaatsgegevens

Voor een goede voorbereiding en snelle en correcte afhandeling van het examen, moeten de volgende gegevens van de kandidaten uiterlijk 3 werkdagen vóór het examen in ons bezit zijn:

 • achternaam (alleen geboorte- of meisjesnaam), tussenvoegsels (voluit) en voorletters;
 • geboortedatum & geboorteplaats.

U vindt een kandidatenlijst op onze website www.pbna.com bij de besloten bedrijfsexamens.

 

Organisatie van een bedrijfsexamen

Uw organisatie nodigt de deelnemers uit, verzorgt de zaalruimte en de eventuele catering. PBNA draagt zorg voor de aanwezigheid van één of meerdere examinatoren en voor de mobiele CBT-sets of de examenopgaven. Als u, gezien het aantal deelnemers, niet kunt voldoen aan de eisen die wij stellen aan de accommodatie, kunnen wij aansluitend op het examen één of meerdere extra sessie(s) organiseren. Aan deze vervolgsessie(s) zijn meerkosten verbonden. Dat geldt ook voor examens die op zon- en feestdagen worden georganiseerd.

 

Legitimatie tijdens het examen

De deelnemers dienen tijdens het examen een geldig legitimatiebewijs (paspoort, NL rijbewijs, identiteitskaart of vreemdelingendocument) bij zich te hebben. Kandidaten zonder geldig legitimatiebewijs moeten worden geweigerd.

 

De (voorlopige) uitslag

Na afloop van het CBT-examen ziet de kandidaat direct of dat hij/zij is geslaagd. Dit is een voorlopige uitslag. Zodra de uitslag definitief is vastgesteld, ontvangt de opdrachtgever de uitslag per mail.

 

Annulering

Voor het annuleren van een bedrijfsexamen geldt:

 • Tot één week1 voor het examen kunt u kosteloos annuleren.
 • Voor annuleringen binnen één week1 voor het examen brengen wij EUR 125,00 in rekening.

 

Locatiewijziging

Een eventuele locatiewijziging kan tot 24 uur  voor het examen worden doorgevoerd, daarna alleen in zeer dringende situaties en na goedkeuring van VCA infra. De wijzigingskosten bedragen EUR 25,00.

 

 

 

 

[1] In alle gevallen geldt: onder een week wordt verstaan: vijf werkdagen. Onder een werkdag wordt verstaan: maandag tot en met vrijdag met uitzondering van algemeen geldende feestdagen.    

Koninklijke PBNA BV
 • Bezoekadres
 • H.A. Lorentzstraat 1A
 • 3331 EE Zwijndrecht KvK: 09017208
 • Postadres
 • Postbus 68
 • 3330 AB Zwijndrecht BTW-nummer: NL 00.18.22.834.B01