Ex 005 - Odnawianie i naprawa urządzeń przeciwwybuchowych

Zakres:

Ta jednostka kompetencji obejmuje aspekty ochrony przeciwwybuchowej w odniesieniu do remontów i napraw urządzeń przeciwwybuchowych zarówno na poziomie profesjonalisty (operatora), jak i osoby odpowiedzialnej, która weryfikuje zgodność po takim remoncie i/lub naprawie. Osoba wykonująca pracę musi być w stanie zidentyfikować i wybrać autoryzowane części, stosować się do specyfikacji naprawczych w celu przeprowadzenia remontu/naprawy sprzętu oraz wypełnić dokumentację dotyczącą naprawy. Osoba odpowiedzialna musi być w stanie określić i udokumentować poziom prac, poczynić przygotowania do przeprowadzenia prac remontowych/naprawczych, zweryfikować zgodność sprzętu poddanego remontowi/naprawie oraz wypełnić niezbędną dokumentację.

Kształcenie przeduniwersyteckie:

Wnioskodawca musi posiadać poziom wykształcenia technicznego (lub równoważny) odpowiadający wnioskowi, wraz z dokumentacją, taką jak zaświadczenia z instytucji szkoleniowych, kwalifikacje zawodowe itp. W przypadku operatora - co najmniej 3-letnie doświadczenie w zakresie remontów i napraw ogólnego sprzętu elektrycznego, elektronicznego lub mechanicznego, odpowiadającego zakresowi obszaru kompetencji, którego dotyczy wniosek o wydanie świadectwa kwalifikacji, z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z tego zakresu.

W przypadku osoby odpowiedzialnej - co najmniej 3-letnie doświadczenie w zakresie konserwacji elektrycznych, elektronicznych i/lub mechanicznych urządzeń Ex odpowiadających zakresowi kompetencji, których dotyczy wniosek o wydanie certyfikatu kompetencji, z uwzględnieniem ograniczeń w tym zakresie.

Kompetencje w tym obszarze kompetencji podlegają ocenie w tym samym czasie, co obszar kompetencji Ex 001 - "Stosowanie podstawowych zasad bezpieczeństwa w przestrzeniach zagrożonych wybuchem" oraz kompetencje w zakresie remontów i napraw ogólnych urządzeń elektrycznych, elektronicznych i/lub mechanicznych, lub po uzyskaniu tychże kompetencji.

Ograniczenia zakresu:

Ograniczenia w zakresie technik ochrony przeciwwybuchowej, typów produktów, grupy lub wytrzymałości napięciowej dotyczą jednostki 005. Wszelkie ograniczenia zakresu powinny być zawarte we wniosku zgodnie z OD 502.

Egzamin:

Warunkiem zdania egzaminu jest uzyskanie co najmniej 75% punktów.

  • Teoria: pytania wielokrotnego wyboru i otwarte, dostępny czas 90 min.
  • Egzamin praktyczny: rozmowa i egzamin na miejscu (dostępny czas maks. 4 godziny)

Zgłoś się do CoPC:

Po pomyślnym zdaniu egzaminu Ex 005 (teoria i praktyka), kandydat może ubiegać się o 5-letni certyfikat IECEx CoPC. 

Koszt egzaminu IECEx Ex 005: 

Koszt przystąpienia do egzaminu teoretycznego Ex 005 wynosi 195,- € (bez VAT).
Jeśli jest kilku kandydatów, prosimy o kontakt z Royal PBNA w celu omówienia możliwości.

Menu skrótów:

Więcej informacji

Chętnie Ci pomożemy. Zadzwoń do nas.

tel: 078 - 62 53 765 lub napisz

Napisz na: [email protected]

Odpowiemy najpóźniej następnego dnia roboczego.

Kontakt

Zarejestruj się teraz za pomocą poniższego przycisku "zamówienie"

Zamówienie