Logo: PBNA, De grootste in VCA & SOG examens

Online examens

 • Deze pagina delen:

Voor een aantal opleidingen van NCOI Techniek biedt PBNA online examens aan. Deze online examens worden afgenomen in een van de meer dan 20 landelijke toetscentra. Aanmelden voor een online examen (of tentamen) doet u via internet. Vervolgens kiest u zelf de plaats, de datum en het tijdstip. U bepaalt dus zelf wanneer u het examen aflegt. De samenwerkende toetscentra maken gebruik van de examenfaciliteiten van Lamark.

Toegangscodes voor gratis examen

U ontvangt van NCOI Techniek bij de meeste opleidingen een toegangscode, waarmee u éénmalig gratis een online examen kunt afleggen.

Via onderstaande link komt u in het aanmeldscherm. Voer de toegangscode in (let op: hoofdlettergevoelig). Daarna kunt u het examen, de examenplaats, examendatum en -tijd zelf kiezen en de boeking afronden en éénmaal gratis examen doen. U ontvangt alle verdere informatie voor het examen per email.

Aanmelding met toegangscode (voor gratis examen)

Aanmelden voor herexamen of betaald examen

Wanneer u herexamen moet doen, dan worden er wel kosten in rekening gebracht. Deze kosten zijn niet voor alle opleidingen gelijk. Tijdens de aanmelding voor het herexamen wordt steeds het actuele examentarief gepresenteerd.

U kunt het examengeld betalen met een eenmalige machtiging, overboeking of creditcard. De examenboeking, inclusief de online betaalprocedure, wordt verwerkt door Lamark BV. Op uw rekeningafschrift kan dus Lamark of lamark.com komen te staan.

Aanmelding voor een online herexamen

Betalings- en annuleringsvoorwaarden (Lamark)

Betalen
Een voorlopige tentamenreservering wordt definitief als u zich aan de volgende betalingsvoorwaarden houdt:

 • U voldoet het tentamengeld binnen 14 dagen nadat u de voorlopige reservering hebt gemaakt.
 • Het tentamengeld is uiterlijk 10 dagen voor de tentamendatum door ons ontvangen.

Bij niet tijdige betaling komt de voorlopige reservering automatisch te vervallen. Tentamengeld dat te laat betaald is, wordt door ons teruggestort. Het tentamengeld doorschuiven voor een volgend tentamen is niet mogelijk; u kunt zich natuurlijk wel opnieuw aanmelden.

Annuleren
Heeft u een tentamen gereserveerd dat u wilt annuleren? Wij hanteren daarbij de volgende voorwaarden:

 • U kunt het tentamen tot uiterlijk 21 dagen voor de tentamendatum annuleren*.
 • Het annuleren van het tentamen kan via onze website via uw persoonlijke pagina.
 • Binnen de termijn van 21 dagen voor het tentamen kunt u niet meer annuleren en berekenen wij het volledige tentamengeld. Dit geldt ook als u niet op het tentamen verschijnt.

* Omboeken
Bij het omboeken van een tentamen gelden dezelfde voorwaarden als bij een annulering.

Annuleren van een reeds geboekt examen

Koninklijke PBNA BV
 • Bezoekadres
 • H.A. Lorentzstraat 1A
 • 3331 EE Zwijndrecht KvK: 09017208
 • Postadres
 • Postbus 68
 • 3330 AB Zwijndrecht BTW-nummer: NL 00.18.22.834.B01