Logo: PBNA, De grootste in VCA & SOG examens

Landelijke (her)examens NCOI Techniek

Vanaf 1 augustus 2015 worden de landelijke examens voor NCOI Techniek verzorgd door het examenbureau van NCOI. Zie hierboven voor een toelichting op de overgangsregeling. PBNA zal reeds ingeschreven kandidaten tijdig en correct aan NCOI overdragen.

 

Koninklijke PBNA BV
  • Bezoekadres
  • H.A. Lorentzstraat 1A
  • 3331 EE Zwijndrecht
  • Postadres
  • Postbus 68
  • 3330 AB Zwijndrecht