Lagere slagingspercentages VCA-examens:

Lagere slagingspercentages VCA-examens: Oorzaken en maatregelen Eind 2017 is het examen basisveiligheid (B-VCA) vernieuwd. In 2018 bleek dat het slagingspercentage was gedaald. De oorzaken hiervan zijn onderzocht. Ook is besproken wat er moet worden verbeterd.

Lagere slagingspercentages VCA-examens

Oorzaken en maatregelen. Eind 2017 is het examen basisveiligheid (B-VCA) vernieuwd. In 2018 bleek dat het slagingspercentage was gedaald. De oorzaken hiervan zijn onderzocht. Ook is besproken wat er moet worden verbeterd.

Verschillende oorzaken

• Nieuwe vragen. Die zijn moeilijk voor kandidaten die gewend zijn (oude) vragen uit hun hoofd te leren.
• Nieuwe vraagvormen. In het examen staan nieuwe vraagvormen waarbij de kandidaat de lesstof moet toepassen op een geschetste werksituatie.
• De opleidingen. Deze zijn nog niet altijd aangepast op de vernieuwing van het examen.
• Verbeterde fraudebestrijding.
• De instroom van bijzondere doelgroepen. Denk aan mensen die niet goed kunnen lezen en schrijven, maar wel goed zijn met hun handen.
• De grotere instroom van buitenlandse werknemers uit landen waar het opleidingsniveau lager ligt.

Verbeter maatregelen

Het Centraal College van Deskundigen VCA, dat verantwoordelijk is voor de inhoud van VCA, heeft besloten dat taaldeskundigen in Nederland én België alle examenvragen opnieuw gaan nalezen en de (moeilijke) woordenlijsten daarbij strikt toepassen. Daarnaast gaat de SSVV pilots uitvoeren met het erkennen van opleidingen voor mensen voor wie het computerexamen een belemmering vormt. De mensen die zo’n erkende opleiding hebben gevolgd, mogen een mondeling examen doen. Ook wordt in 2020 het branchespecifiek maken van B-VCA verder opgepakt.
“We werken bij de SSVV hard aan vernieuwingen”, vertelt technisch directeur Alfons Buijs. “Al gaat dat soms helaas langzamer dan we graag zouden willen. We gaan de opmerkingen van de taaldeskundigen nog dit jaar verwerken. Voor het invoeren van de andere veranderingen moet nog veel worden ontwikkeld en afgestemd met andere partijen. Ik hoop dat we in 2020 helder kunnen krijgen hoe en wanneer mondelinge en branchespecifieke examens beschikbaar komen.”

Lees het volledige artikel op VCA.nl (18-11-2019).            Klik op de link om meer te oefenen met online VCA proefexamens in het Nederlands, Engels of Pools.