Ingrijpende wijziging bij VCA examens

Met ingang van 1 september 2017 zijn er nieuwe vraagvormen geïntroduceerd voor de VCA examens. Waren het voorheen uitsluitend Multiple Choice vragen, tegenwoordig bestaat het VCA examen uit een mix van meerkeuze, matrix, rangschik, meervoudig antwoord en matching vragen.

Ingrijpende wijziging bij VCA examens

Gepubliceerd: 12-05-2017 | gewijzigd: 02-12-2017

Met ingang van 1 september 2017 zijn er nieuwe vraagvormen geïntroduceerd voor de VCA examens. Waren het voorheen uitsluitend Multiple Choice vragen, tegenwoordig bestaat het VCA examen uit een mix van meerkeuze, matrix, rangschik, meervoudig antwoord en matching vragen.

Met de nieuwe vraagvormen wordt naast kennis ook het kunnen toepassen van je kennis op het gebied van veiligheid getoetst. Omdat de gokkans bij de nieuwe vraagvormen kleiner is werd ook de cesuur aangepast.

Cesuur wil zeggen: het minimaal aantal aan punten waarbij je bent geslaagd. Als je bij Basis-VCA 2.580 punten haalt, is de uitslag 64.5% dan ben je dus geslaagd. Zie dit schema.

Examen

Maximale score in punten

Cesuur in punten en percentage

B-VCA

4.000

2.580     64,5%

VOL-VCA

7.000

4.515     64,5%

VIL-VCU

7.000

4.515     64,5%

Maak kennis met de nieuwe vraagvormen

Heb je een vraag?

Telefoon: (078) 62 53 889

Contactformulier

Aanmelden voor het VCA examen

Aanmelden