Mittlelgroße Gasmess-Seecontainer (MGK)

Mittlelgroße Gasmess-Seecontainer (MGK)

Volgens het Arbeidsomstandighedenbesluit moet een werkgever zijn medewerkers beschermen tegen de risico’s van verstikking, bedwelming, vergiftiging, brand en explosie. Bedrijven die zeecontainers ontvangen, openen en lossen moeten onderzoeken in hoeverre medewerkers aan deze gevaren worden blootgesteld. In veel gevallen resulteert dat in het uitvoeren van gasmetingen. Tot nu toe zijn er geen eenduidige opleidingseisen vastgesteld voor gasmeetdeskundigen. Hierdoor is de kwaliteit van gasmetingen niet gegarandeerd.

Die 2010 gegründete PGIC (Platform Gasmeten in Containern) hat beschlossen, mit Unterstützung von Arbeitgeber- und Arbeitnehmerorganisationen und der Regierung Standards dafür zu erarbeiten. Diese Standards haben u.a. zu Ausbildungsanforderungen und zum Abschluss der Ausbildung durch eine Prüfung mit einem praktischen Test geführt.

PGIC heeft PBNA aangewezen als exameninstituut voor het theoriegedeelte van het examen Middelbaar Gasmeetkundige Zeecontainers (MGK). De praktijktoets wordt afgenomen onder toezicht van Stichting KAGO.

MGK-Register

Alle erfolgreichen Kandidaten wurden in das MGK-Diplomregister aufgenommen

MGK Offene Registrierung

Het theorie-examen MGK (Middelbare Gasmeetkundige Zeecontainers) wordt afgenomen in één van onze 20 examencentra. Het theorie-examen kost € 150 p.p. (incl. BTW)  en via deze link kun je eenvoudig en snel inschrijven. Er is altijd een examenlocatie bij jou in de buurt.  Direct na afloop van het examen zie je de (voorlopige) uitslag.

MGK Prüfung im Unternehmen

Boek uw MGK bedrijfsexamen en kies zelf locatie, datum en tijd. De prijs bedraagt € 102 per persoon bij een minimum van 8 personen of € 816. De prijs is excl. BTW en incl. een afdracht van € 50 pp aan het PGIC.

Freistellung für Diplome aus dem MGK-Register

1. Diplom-Inhabern, deren Diplom als Senior Gas Surveyor zwischen dem 1. Januar und dem 1. Mai 2021 abläuft (oder abgelaufen ist), wird eine Ausnahmegenehmigung für einen Zeitraum bis spätestens 30. Juni 2021 erteilt. Während dieses Zeitraums können die Inhaber vorübergehend mit ihrem abgelaufenen Diplom weiterarbeiten.

2. Diese Regelung gilt auch für Mitarbeiter von Gasmessunternehmen, die ihr MGK-Diplom erwerben müssen. Gasmessunternehmen müssen diese Mitarbeiter von einem erfahrenen Kollegen (mit mindestens gültigem MGK-Diplom) beaufsichtigen lassen, bis sie die Prüfung erfolgreich ablegen können.

Mehr Informationen

Wir sind Ihnen gerne behilflich. Rufen Sie uns an.

unter: 078 - 62 53 765 oder per E-Mail

an: [email protected]

Kontakt

Incompany aanmelden?

Geef jouw wensen voor de examendatum, locatie, tijden en soort examens door via onderstaande bestelknop. De kandidaten hoeven nog niet worden aangemeld. 

Bestellen