ATEX examens explosieveiligheid

  • Werk in Nederland aantoonbaar veilig in een explosiegevaarlijke omgeving
  • Examens op meerdere locaties, zowel incompany als losse inschrijving 

ATEX examens voor explosieveiligheid

Met een ATEX diploma van PBNA op zak laat je zien dat je kennis en vaardigheden hebt om veilig te kunnen werken in een explosiegevaarlijke omgeving. ATEX is een Europese veiligheidsnorm die in de Nederlandse wet is verankerd. Werkgevers en opdrachtgevers zijn daarom verplicht om medewerkers in explosiegevaarlijke omgevingen aantoonbaar veilig te laten werken. ATEX examens van PBNA helpen daarbij. 

Bestel ATEX individueel examen Bestel ATEX groepsexamen

Opbouw en keuze ATEX examens

Het ATEX examensysteem is modulair opgezet. Dat betekend dat je afhankelijk van je functie en werkzaamheden één of meer examens moet doen. Het EX01 Basisprincipes van explosieveiligheid is de startmodule die iedereen volgt. Daarna volgen één of meerdere andere modules. Welke dat zijn wordt vaak voorgeschreven door je opdrachtgever of werkgever. Je kunt kiezen uit:

• Atex Basis
• ATEX_00 Basiskennis en bewustwording
• ATEX_01 Basisprincipes van explosieveiligheid
• ATEX_02D Zoneren indelen gevarenzones stof
• ATEX_02G Zoneren indelen gevarenzones gas
• ATEX_02_GD indelen gevarenzones
• ATEX_03 Elektrische installaties installeren
• ATEX_04 Elektrische installaties onderhouden
• ATEX_05 Reparatie en revisie
• ATEX_06 Elektrische installaties testen
• ATEX_07 Elektrische installaties inspecteren 1
• ATEX_08 Elektrische installaties inspecteren 2
• ATEX_09 Elektrische installaties ontwerpen
• ATEX_10 Elektrische installaties, uitvoeren audits
• ATEX_21 Elektrische installaties installeren en testen
• ATEX_22 Elektrische installaties inspecteren

ATEX diploma

Na het succesvol afsluiten van een theorie- en/of praktijkexamen ontvang je een ATEX PBNA diploma. Dit is het bewijs dat je bent geslaagd voor de betreffende module en is maakt dat je aantoonbaar veilig kunt werken in een explosiegevaarlijke omgeving. De geldigheidsduur van een diploma is vijf jaar.

Wat is explosieveiligheid en een explosiegevaarlijke werkomgeving?

Explosieveiligheid is het beschermen van de omgeving, medewerkers en installaties in een explosiegevaarlijke omgeving. Explosiegevaar is aanwezig zodra een mengsel van lucht en een brandbare stof (in de vorm van gassen, dampen, nevels of stof) onder atmosferische omstandigheden wordt ontstoken en na ontsteking uitbreidt totdat alle brandbare stof verbrand is.

Door medewerkers goed op te leiden kan het risico’s behoorlijk worden teruggebracht. In Europa is daarom de ATEX richtlijn tot stand gekomen. Door het nemen van technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen wordt er voor gezorgd dat de risico’s worden beperkt. Een technische maatregel is bijvoorbeeld het toepassen van explosieveilige apparatuur. Een organisatorische maatregel is bijvoorbeeld het dragen van speciale kleding waardoor er geen statische oplading kan plaatsvinden.

 

Contactgegevens

Bezoekadres:
H.A. Lorentzstraat 1A
3331 EE Zwijndrecht
KvK: 09017208

Postadres:
Postbus 68
3330 AB Zwijndrecht
BTW-nummer: NL 00.18.22.834.B01

Telefoon: (078) 62 53 889

Bestel direct je ATEX examen

Bestellen